سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه
حجم : 2500 کیلوبایت
قیمت : 160,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده :
امروزه گسترش تکنولوژی بخصوص شبکه های رایانه ای و وابسته شدن هرچه بیشتر مردم به این تکنولوژی بر کسی پوشیده نیست. در کنار آن فعالیت های مخربانه عده ای سودجو جهت آسیب رسانی به اطلاعات دیگران در این حوزه، شکل های جدیدی بخود گرفته و همچنان در موازات پیشرفت تکنولوژی، این فعالیت های مخربانه نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. از جمله این فعالیت های مخربانه، حملات متنوع و پیچیده به شبکه های رایانه ای می باشد. از این رو در ادامه به بررسی سیستم های تشخیص نفوذ به شبکه های رایانه ای به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تشخیص حملات پرداخته و با بررسی تکنیک های مطرح در حوزه داده کاوی و بخصوص الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان ، راهی برای بهبود ضعف های بکارگیری این الگوریتم در سیستم های تشخیص نفوذ مطرح می کنیم.  
الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان یک الگوریتم قدرتمند برای دسته بندی داده ها است اما دارای ضعف هایی مثل تنظیم پارامترهای مورد نیازش می باشد. برای حل این چالش مهم از الگوریتم های قدرتمند در حوزه محاسبات تکاملی ازقبیل الگوریتم ژنتیک، الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ازدحام ذرات استفاده می کنیم. مشکل دیگر الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان این است که صرفا برای دسته بندی داده های دو کلاسه طراحی شده اند، در صورتیکه مجموعه داده موجود برای سیستم های تشخیص نفوذ بیشتر از دو کلاس دارند. در نهایت ماشین بردار پشتیبانی ارائه شد که علاوه بر انجام عمل دسته بندی برای داده هایی با بیش از دو کلاس ، پارامترهای مورد نیازش را از طریق الگوریتم های فراابتکاری تنظیم      می کند.
کلید واژه:
سیستم تشخیص نفوذ، الگوریتم  فراابتکاری، امنیت شبکه
 
 
فهرست
فصل اول :  مقدمه و کلیات تحقیق    1
۱-۱) تعریف سیستم تشخیص نفوذ :    2
۲-۱) اما چه چیزهایی سیستم تشخیص نفوذ نیست؟    2
۳-۱ ) دسته بندی حملات :    4
۴-۱) انواع دسته بندی سیستم های تشخیص نفوذ :    4
۱-۴-۱) روش های تشخیص نفوذ    6
۱-۱-۴-۱) روش تشخیص امضاء :    6
۲-۱-۴-۱) روش تشخیص بر اساس ناهنجاری :    6
۳-۱-۴-۱) روش ترکیبی :    7
۲-۴-۱) دسته بندی براساس ساختار سیستم حفاظتی    8
۱-۲-۴-۱) سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان :    8
۲-۲-۴-۱) سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه :    9
۳-۲-۴-۱) مدل ترکیبی:    9
۳-۴-۱) دسته بندی از لحاظ ساختار پردازشی:    10
۴-۴-۱) دسته بندی بر اساس نوع منابع داده:    10
۵-۴-۱) دسته بندی براساس رفتار بعد از حمله:    10
۶-۴-۱) دسته بندی بر اساس جنبه های زمانی    10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق    12
۱-۲) داده کاوی: مقدمه    13
‫۲-۲) داده کاوی: مفاهیم کلی‬    13
۳-۲) روال داده کاوی‬    16
۱-۳-۲) بیان مسأله و فرمول بندی فرضیه‬    17
۲-۳-۲) گردآوری داده‬    17
۳-۳-۲)  انجام پیش پردازش‬    18
۴-۳-۲) تشخیص و حذف داده های زائد‬    18
۵-۳-۲) برآورد مدل (کاوش داده)‬    19
۶-۳-۲) تعبیر مدل و استخراج نتایج‬    19
۴-۲) آشنایی با مجموعه داده KDD :    20
۵-۲) ماشین های بردار پشتیبان    23
۱-۵-۲) دسته بندی کننده بردار پشتیبانی    24
۲-۵-۲) SVC با حاشیه انعطاف پذیر    30
۳-۵-۲) کرنل:    33
۱-۳-۵-۲) انواع کرنل ها :    35
۴-۵-۲) مقایسه ماشین های بردار پشتیبان با شبکه های عصبی    35
۳-۵-۲) نقاط ضعف ماشین های بردار پشتیبان    36
فصل سوم : روش تحقیق    39
۱-۳) بهینه سازی    40
۲-۳) مقایسه ریشه یابی با بهینه سازی:    40
۳-۳) انواع بهینه سازی:    41
۴-۳) فراابتکاری    42
۵-۳) انواع الگوریتمهای ابتکاری    44
۱-۵-۳) الگوریتم ژنتیک    46
۱-۱-۵-۳) مراحل انجام الگوریتم ژنتیک    47
۲-۱-۵-۳) عملگرهاي الگوریتم ژنتیک:    47
۳-۱-۵-۳) شرایط خاتمه برای الگوریتم ژنتیک    58
۲-۵-۳) الگوریتم رقابت استعماری (ICA)    58
۷-۲-۵-۳) مراحل الگوريتم رقابت استعماري    69
۳-۵-۳) الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )    71
مراحل الگوریتم PSO    72
فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق    73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    83
مراجع:    85
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران