سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 119 صفحه
حجم : 1500 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (کامپیوتر و فناوری اطلاعات) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده :
امروزه گسترش تکنولوژی بخصوص شبکه های رایانه ای و وابسته شدن هرچه بیشتر مردم به این تکنولوژی بر کسی پوشیده نیست. در کنار آن فعالیت های مخربانه عده ای سودجو جهت آسیب رسانی به اطلاعات دیگران در این حوزه، شکل های جدیدی بخود گرفته و همچنان در موازات پیشرفت تکنولوژی، این فعالیت های مخربانه نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. از جمله این فعالیت های مخربانه، حملات متنوع و پیچیده به شبکه های رایانه ای می باشد. از این رو در ادامه به بررسی سیستم های تشخیص نفوذ به شبکه های رایانه ای به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تشخیص حملات پرداخته و با بررسی تکنیک های مطرح در حوزه داده کاوی و بخصوص الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان ، راهی برای بهبود ضعف های بکارگیری این الگوریتم در سیستم های تشخیص نفوذ مطرح می کنیم.  
الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان یک الگوریتم قدرتمند برای دسته بندی داده ها است اما دارای ضعف هایی مثل تنظیم پارامترهای مورد نیازش می باشد. برای حل این چالش مهم از الگوریتم های قدرتمند در حوزه محاسبات تکاملی ازقبیل الگوریتم ژنتیک، الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ازدحام ذرات استفاده می کنیم. مشکل دیگر الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان این است که صرفا برای دسته بندی داده های دو کلاسه طراحی شده اند، در صورتیکه مجموعه داده موجود برای سیستم های تشخیص نفوذ بیشتر از دو کلاس دارند. در نهایت ماشین بردار پشتیبانی ارائه شد که علاوه بر انجام عمل دسته بندی برای داده هایی با بیش از دو کلاس ، پارامترهای مورد نیازش را از طریق الگوریتم های فراابتکاری تنظیم می کند.
کلید واژه:
سیستم تشخیص نفوذ، الگوریتم  فراابتکاری، امنیت شبکه
 

فهرست مطالب
چکیده :    ‌ه
فصل اول : کلیات تحقیق    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- بیان مساله    4
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    6
۱-۴- اهداف تحقیق    6
۱-۵-سئوالات تحقیق    7
۱-۶- فرضیات تحقیق    7
۱-۷-روش شناسی تحقيق    7
۱-۸-تعاریف واژگان اختصاصی    8
فصل دوم : شناسایی ساختار و تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری    9
۲-۱- مقدمه    2
۲-۲- مفهوم شبکه های کامپیوتری    3
۲-۳- عملکرد و کارکردهای شبکه کامپیوتری    3
۲-۴- اجزا و عناصر تشکیل دهنده شبکه    4
۲-۵- قابلیت ها و ویژگیهای شبکه های کامپیوتری    5
۲-۶- تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي    6
۲-۶-۱- عوامل مقايسه    7
۲-۷- مباني شبكه هاي بيسيم    10
۲-۸- تعریف سیستم تشخیص نفوذ :    11
۲-۹- دسته بندی حملات :    13
۲-۹-۱- وارسی :    13
۲-۹-۲-حمله از کار انداختن سرویس :    13
۲-۹-۳-حمله کاربر به ریشه :    13
۲-۹-۴- حمله کنترل از راه دور :    14
۲-۱۰-انواع دسته بندی سیستم های تشخیص نفوذ :    14
۲-۱۰-۱-روش های تشخیص نفوذ    15
۲-۱۰-۱-۱- روش تشخیص امضاء :    15
۲-۱۰-۱-۲- روش تشخیص بر اساس ناهنجاری :    15
۲-۱۰-۱-۳- روش ترکیبی :    16
۲-۱۰-۲-دسته بندی براساس ساختار سیستم حفاظتی    17
۲-۱۰-۲-۱- سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان :    17
۲-۱۰-۲-۲- سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه :    18
۲-۱۰-۲-۱- مدل ترکیبی:    18
۲-۱۰-۳-دسته بندی از لحاظ ساختار پردازشی:    19
۲-۱۰-۳-۱- دسته بندی بر اساس نوع منابع داده:    19
۲-۱۰-۴-دسته بندی براساس رفتار بعد از حمله:    19
۲-۱۰-۴-۱- دسته بندی بر اساس جنبه های زمانی    19
۲-۱۱- مفهوم داده کاوی    20
۲-۱۲- روال داده کاوی‬    23
۲-۱۲-۱- بیان مسأله و فرمول بندی فرضیه‬    23
۲-۱۲-۲-گردآوری داده‬    23
۲-۱۲-۳-انجام پیش پردازش‬    24
۲-۱۲-۴- تشخیص و حذف داده های زائد‬    24
۲-۱۴-۵-برآورد مدل (کاوش داده)‬    25
۲-۱۴-۶- تعبیر مدل و استخراج نتایج‬    26
فصل سوم : تحلیل کاربرد و بکارگیری الگوریتم ژنتیک در شبکه های کامپیوتری    27
۳-۱-بهینه سازی    28
۳-۲- مقایسه ریشه یابی با بهینه سازی:    28
۳-۳- انواع بهینه سازی:    29
۳-۴- فراابتکاری    30
۳-۵-انواع الگوریتم‌های ابتکاری    32
۳-۶-الگوریتم ژنتیک:    34
۳-۶-۱-ساختار الگوریتم ژنتیک    35
۳-۶-۲- ایدۀ اصلی استفاده از الگوریتم ژنتیک    36
۳-۶-۳- تاریخچه علم ژنتیک    37
۳-۶-۴- مكانيزم الگوريتم ژنتيك    38
۳-۶-۵- مراحل انجام الگوریتم ژنتیک:    40
۳-۶-۶- عملکرهاي الگوریتم ژنتیک:    41
۳-۶-۶-۱-کدگذاری    41
۳-۶-۶-۲- ارزیابی    41
۳-۶-۶-۳- ترکیب    42
۳-۶-۶-۴- جهش    42
۳-۶-۶-۵- رمزگشايي    42
۳-۶-۶-۶- انواع روش‌های انتخاب    42
۳-۶-۶-۷- ترکیب    45
۳-۶-۶-۸- جهش    47
۳-۶-۶-۹- جهش باینری:    48
۳-۶-۶-۹-۱- جهش حقیقی    49
۳-۶-۶-۹-۲- وارونه سازی بیت    49
۳-۶-۶-۹-۳- تغییر ترتیب قرارگیری    50
۳-۶-۶-۹-۴- وارون سازی    50
۳-۶-۶-۹-۵- تغییر مقدار    50
۳-۶-۷- چارت الگوريتم ژنتيك به همراه شبه كد آن    51
۳-۶-۷-۱- شبه كد و توضيح آن    51
۳-۶-۷-۲- چارت الگوریتم ژنتیک    53
۳-۶-۷-۳- تابع هدف در الگوریتم ژنتیک    53
۳-۶-۸- روش‌های کد کردن در الگوریتم ژنتیک    54
۳-۶-۸-۱- کدینگ باینری در الگوریتم ژنتیک    55
۳-۶-۸-۲- کدینگ جایگشتی در الگوریتم ژنتیک    56
۳-۶-۸-۳- کد گذاری مقدار در الگوریتم ژنتیک    57
۳-۶-۸-۴- کدینگ درخت در الگوریتم ژنتیک    57
۳-۶-۹- نمایش رشته‌ها در الگوریتم ژنتیک    58
۳-۶-۱۰- انواع روش‌های تشکیل رشته در الگوریتم ژنتیک    60
۳-۶-۱۱- باز گرداندن رشته‌ها به مجموعه متغيرها    62
۳-۶-۱۲- جمعيت در الگوریتم ژنتیک    63
۳-۶-۱۲-۱- ايجاد جمعيت اوليه    63
۳-۶-۱۲-۲- اندازه جمعيت    64
۳-۶-۱۳- محاسبه برازندگي (تابع ارزش) در الگوریتم ژنتیک    65
۳-۶-۱۴- انواع روش‌های انتخاب در الگوریتم ژنتیک    65
۳-۶-۱۵- انواع روش‌های ترکیب    66
۳-۶-۱۵-۱-  جابه جایی دودویی    67
۳-۶-۱۵-۲- جابه‌جایي حقيقي    69
۳-۶-۱۵-۳- ترکیب تک ‌نقطه‌ای    71
۳-۶-۱۵-۴- ترکیب دو نقطه‌ای    71
۳-۶-۱۵-۵- ترکیب n نقطه‌ای    72
۳-۶-۱۵-۶- ترکیب یکنواخت    72
۳-۶-۱۵-۷- ترکیب حسابی    73
۳-۶-۱۵-۸- ترتیب    73
۳-۶-۱۵-۹- چرخه    74
۳-۶-۱۵-۱۰- محدّب    75
۳-۶-۱۵-۱۱- بخش نگاشته    76
۳-۶-۱۶- احتمال تركيب    77
۳-۶-۱۷- جهش    78
۳-۶-۱۷-۱- جهش باينري    79
۳-۶-۱۷-۲- جهش حقيقي    80
۳-۶-۱۷-۳- وارونه سازی بیت    80
۳-۶-۱۷-۴- تغییر ترتیب قرارگیری    81
۳-۶-۱۷-۵- وارون سازی    81
۳-۶-۱۷-۶- تغییر مقدار    81
۳-۶-۱۸- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک    82
۳-۶-۱۹- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی    82
۳-۶-۲۱- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک    85
۳-۶-۲۲- محدودیت‌های GAها    87
۳-۶-۲۳- بهبود الگوریتم ژنتیک    88
۳-۶-۲۳-۱- شرایط خاتمه برای الگوریتم ژنتیک    88
۳-۷- الگوریتم رقابت استعماری (ICA)    88
۳-۷-۱- شکل دهي امپراطوري‌هاي اوليه    89
۳-۷-۲- مدل‌سازي سياست جذب: حرکت مستعمره‌ها به سمت امپرياليست    92
۳-۷-۳- جابجايي موقعيت مستعمره و امپرياليست    94
۳-۷-۴- قدرت کل يک امپراطوري    95
۳-۷-۵- رقابت استعماري    96
۳-۷-۶- سقوط امپراطوري‌هاي ضعيف    98
۳-۷-۷- مراحل الگوريتم رقابت استعماري    100
۳-۸-الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )    102
۳-۸-۱- مراحل الگوریتم PSO :    103
۳-۹- مقایسه سه الگوریتم تشخیص نفوذ    104
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات    112
۴-۱- بحث    113
۴-۲- نتیجه گیری    113
۴-۳- پیشنهادات    115
منابع و ماخذ    116
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران