سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 122 صفحه
حجم : 664 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و… تاثیر بسزایی دارد. در بین ارکان مختلف، شبکه های فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ تعداد و گستردگی جغرافیایی از اهمیت دو چندانی برخوردارند. بنابراین عملکرد آنان می تواند، تأثیر شگرفی بر بینش، نگرش و درک بیمه گزاران نسبت به شرکت بیمه داشته باشد. لذا ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه به منظور اطلاع از کیفیت و چگونگی عملکرد آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش کارایی ۶۰ نماینده شرکت سهامی بیمه ایران فعال در استان گیلان که کارمزد دریافتی ماهانه آنها بین۲۰ الی۷۰ میلیون ریال می باشد، با دو روش تحلیل پوششی داد ه ها BCC –O با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب (ضریب خسارت) به عنوان ورودی و روش دوم با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب به عنوان خروجی با استفاده از مدل مهرگان مورد بررسی قرارگرفت. اطلاعات مربوط به هزینه عملیاتی و پرسنلی نمایندگان از دفاتر نمایندگی گرفته شد و مقادیر مربوط به حق بیمه و محاسبه ضریب خسارت از  اطلاعات پایگاه داد ه های حسابداری شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان اخذ گردید. با توجه به نتایج بدست آمده با هر دو روش ۱۴ نماینده کارا و ۴۶ نماینده ناکارا شدند. تفاوت دو روش در مقدار کارایی های نمایندگان می باشد که بیانگر این است در روش دوم با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب نتایج حاصله دقیق تر می باشد. ضمنا سایر نمایندگان می توانند با الگو قراردادن نمایندگان کارا به عنوان مرجع (الگو) و رساندن ورودی و خروجی های شان به واحدهای مجازی پیشنهادی یا همان  نقاط تصویر به سطح مطلوبی از کارایی برسند. نمایندگان بیمه باید با شناخت کامل از صنعت و بازار بیمه حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران را افزایش دهند، تا به سطح قابل قبولی از کارایی برسند.
کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، شبکه فروش، صنعت بیمه، خروجی نامطلوب
 
فهرست مطالب
چکیده  1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳                                                           
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت  و ضرورت تحقیق۵
۱-۴-  اهداف تحقیق ۸
۱-۵-  مدل تحقیق ۹
۱-۶- تعریف متغیرهای پیشنهادی تحقیق ۱۰
۱-۷- سوالات تحقیق ۱۲
۱-۸- روش تحقیق۱۲
۱-۸-۱- روش گردآوری اطلاعات ۱۲
۱-۸-۲- روش تجزيه و تحليل اطلاعات  12
۱-۹-  قلمرو تحقیق ۱۳
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی۱۳
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه  18
۲-۲- ارزیابی عملکرد ۱۹
۲-۳- تحلیل پوششی داده ها ۲۱             
۲-۴- مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها ۲۲
۲-۴-۱- مدلCCR 23
۲-۴-۱-۱- مدل مضربی CCR ورودی محور  25
۲-۴-۱-۲- مدل مضربی CCR خروجی محور۲۶
۲-۴-۲- مدل BCC 27
۲-۴-۲-۱- مدل مضربی BCC ورودی محور ۲۷
۲-۴-۲-۲- مدل مضربی BCC خروجی محور۲۸
۲-۵- مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده DEA  29
۲-۵-۱- تحقیقات خارجی ۲۹
۲-۵-۲- تحقیقات داخلی ۳۰
۲-۶- مروری بر تحقیقات انجام شده درصنعت بیمه  با استفاده DEA32
۲-۶-۱- تحقیقات خارجی ۳۲
۲-۶-۲- تحقیقات داخلی  35
۲-۷- ورودی ها  و خروجی های نامطلوب در DEA 39
۲-۷-۱- مدل خروجی نامطلوب ۴۰
۲-۸- مروری بر تحقیقات انجام شده با خروجی نامطلوب۴۱
۲-۹- مدل تحقیق ۴۳         
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه  45
۳-۲- روش تحقیق ۴۶
۳-۳- جامعه آماری ۴۶
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات ۴۷
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۷
۳-۶- رتبه بندی واحدهای کارا۴۸
۳-۶-۱- روش اندرسون- پترسون ۴۸
۳-۶-۲- روش کارایی متقاطع  48
۳-۷- ورودی و خروجی های تحقیق ۴۹
۳-۷-۱- ورودی ها ۴۹
۳-۷-۲- خروجی ها ۴۹
۳-۷-۳- ورودی و خروجی نمایندگی بیمه ۵۰
۳-۸- نمونه ای از حل مدل تحلیل پوششی داده ها ۵۳
۳-۸-۱- روش اول مدل BCC  خروجی محور ۵۳
۳-۸-۲- روش دوم خروجی نامطلوب مهرگان ۵۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه  57
۴-۲- ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل ۵۸
۴-۲-۱- در نظر گرفتن خروجی نامطلوب به عنوان یک عامل ورودی ۵۸
۴-۲-۲- در نظر گرفتن خروجی نامطلوب با تغییر متغیر به عنوان یک عامل خروجی
۶۵
۴-۳- رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری ۷۱
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۷۵
۵-۲- سنجش کارایی نمایندگان با روش های فعلی ۷۵
۵-۳- پاسخ به پرسش های تحقیق ۷۷
۵-۴- بحث و نتیجه گیری ۸۴
۵-۵- پیشنهادات برخاسته از تحقیق  85
۵-۵-۱- پیشنهاد برای نمایندگان بیمه ۸۵
۵-۵-۲- پیشنهاد ها برای شرکت های بیمه ۸۶
۵-۵-۳- پیشنهاد ها برای بیمه  مرکزی ۸۷
۵-۶- پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۸۷
۵-۷- محدودیت ها۸۷
منابع و مأخذ
الف – منابع فارسی ۸۹
ب – منابع خارجی ۹۲
پیوست ها
پیوست الف – شناخت بیمه و تاریخچه آن   94
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت