سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه ها ي پيچيده فناوري اطلاعات با رويكرد تحليل اختيارات حقيقي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 109 صفحه
حجم : 840 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
حرکت رو به رشد و سریع جوامع امروزی جهت کسب و بهره برداری از اطلاعات، موجب گسترش روز افزون اجرای پروژه های مختلف در زمینه فناوری اطلاعات (IT) در سطوح سازمانی و ملی شده است. با توجه به سرعت چشمگیر نوآوری های تکنولوژیکي، پروژه هاي فناوري اطلاعات (به خصوص پروژه های نرم افزاری) با چالشها و ریسکهای متعددی مواجه می باشند. روش تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي، ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه وجامعه آماري، خبرگان حوزه فناوري اطلاعات مي باشد. در اين پژوهش با شناسایی فاکتورهای ریسک و اختيارات موجود در پروژه، رابطه میان استراتژی اتخاذ شده توسط مدیران با تجربه فناوري اطلاعات برای مدیریت ریسک های گوناگون با اختيارات حقيقي موجود در پروژه بررسی شده است. نتايج يافته ها نشان داد در اکثر موارد همبستگي قوي بين جفت ريسك- گزينه موجود وجود داشت. همچنین در این پژوهش با روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری پروژه ERP با در نظر گرفتن ۲ اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه پرداخته شده است. نتايج یافته ها نشان داد كه در روش اختيارات حقيقي با در نظر گرفتن انعطاف پذيري در مديريت، يعني در نظر گرفتن اختياراتي كه بتوان در پروژه اعمال كرد ارزش برآورد شده متفاوت با ارزش برآورد شده با روش DCF بدست آمد. چرا كه در  تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار گسترش، ارزش فعلي دارايي براي عمليات جاري ۱۹۹٫۸ ميليون تومان برآورد شده است. اگر عمليات امروز گسترش داده شود ارزش دارايي برابر با ۳۰۸٫۶۵۶۸ ميليون تومان  برآورد خواهد شد. كه اين مقدار از ارزش دارايي بدون اعمال اختيار گسترش، بزرگتر است در نتيجه اعمال اختيار گسترش ارزش مازادي معادل ۱۸۸٫۸۵ميليون تومان به همراه خواهد داشت و همچنين تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار كوچك سازي نشان داده است كه ارزش اعمال اختيار كوچك سازي با استفاده از روش اختيارات حقيقي برابر ۱۱۸٫۲۷۳ ميليون تومان است. در نتيجه اعمال اختيار كوچك سازي ارزش مازادي براي پروژه نخواهد داشت. بنابراين اين پروژه فضايي براي كوچك سازي ندارد. در نهايت از طريق ارزش گذاري اختيار انتخاب اختياري كه حداكثر ارزش را براي دارايي در بر داشته باشد در نظر گرفته شده نهايتاً يك نقشه راهبردي براي پروژه در طول يك سال عمر اختيارات در نظر گرفته شده است.
كليد واژه: اختيارات حقيقي،  سرمايه گذاري، فناوري اطلاعات، مديريت ريسك
فهرست مطالب
 فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه:    2
۱-۲ بيان مسئله    2
۱-۳ ضرورت تحقيق    3
۱-۴  هدف تحقيق    3
۱-۴-۱ اهداف كلي    3
۱-۴-۲  اهداف جزئي    3
۱-۵  سوالات تحقيق    4
۱-۶  متغیرهای تحقیق:    4
۱-۶-۱  متغیر مستقل:    4
۱-۶-۲ متغیر وابسته:    4
۱-۷  فرضيات تحقيق:    4
۱-۸  روش گرد آوري داده هاي تحقيق    4
۱-۹ قلمرو تحقيق    5
۱-۹-۱ قلمرو مكاني تحقيق    5
۱-۹-۲  قلمرو زماني تحقيق    5
۱-۹-۳  قلمرو موضوعي تحقيق    5
۱-۱۰ جنبه هاي كاربردي تحقيق    5
۱-۱۱ نوآوري تحقيق    5
۱-۱۲ واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها:    5
۱-۱۳ جمع بندی:    6
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه    8
۲-۲  نظريهي اختيارات مالي    8
۲-۲-۱  تعاريف: (۱۹۷۳،(Black& Scholes    10
۲-۳  تحليل اختيارات حقيقي    10
۲-۳-۱ اختيارات حقيقي در مقابل اختيارات مالي    13
۲-۴  انواع اختيارات:    14
۲-۴-۱ اختيارات ساده    14
۲-۴-۲ اختيارات مركب    16
۲-۵  روش هاي ارزش گذاري اختيارات حقيقي    16
۲-۵-۱ مرسوم ترين مدل هاي ارزش گذاري اختيارات حقيقي    17
۲-۵-۱-۱ معادله Black–Scholes    17
۲-۵-۱-۱-۱  ارزش‏گذاري خنثي نسبت به ريسك و بلك- شولز    20
۲-۵-۱-۲  مزايا و محدوديت‌هاي بلك- شولز    20
۲-۵-۱-۳  معادله Black – Scholes اصلاح شده    20
۲-۵-۲  روش دوجمله‏اي    22
۲-۵-۲-۱ مزايا و محدوديت‌هاي مدل دوجمله اي    23
۲-۵-۲-۲ همگرايي بين مدل Black-Scholes و روش دوجمله‏اي    23
۲-۵-۳  شبيه سازي  مونت كارلو    25
۲-۶   متغییرهای ورودی و نحوه ی تخمین آن ها در ارزش گذاری اختیارات    26
۲-۶-۱  ارزش دارایی مورد بررسی(S0):    26
۲-۶-۲  تغییر پذیری در ارزش دارایی    27
۲-۶-۲-۱ تغییر پذیری چیست؟    27
۲-۶-۲-۱-۱ روش های تخمین تغییرپذیری:    27
۲-۶-۳  قیمت اعمال اختیار    27
۲-۶-۴  عمر اختیار    28
۲-۶-۵  تعداد بازه های زمانی    28
۲-۷  اختيارات و عدم قطعيت    28
۲-۸   مقایسه اختیارات حقيقي با  درخت تصميم    31
۲-۹  تحليل اختيارات حقيقي در چه زماني ارزشمندتر است؟    31
۲-۱۱ سرمايه‏گذاري    32
۲-۱۲  پيچيدگي    33
۲-۱۳ الگوهاي اجراي پروژه‌هاي IT    33
۲-۱۴ روش‌هاي سنتي ارزيابي سرمايه‏گذاري    35
۲-۱۵ تحليل ريسك سرمايه‏گذاري‏هاي فناوري اطلاعات    36
۲-۱۶ ويژگيهاي خاص سرمايه‏گذاريهاي فناوري اطلاعات    37
۲-۱۷  نواقص روشهاي سنتي براي ارزيابي ريسك سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات    38
۲-۱۸  فاکتورهای تعیین کننده ارزش اختيارات حقيقي در سرمایه گذاری IT    39
۲-۱۹ الگوي اختيارات آشيانه اي:    39
۲-۲۰ روش REAL OPTIONS و تصميمات سرمايه‏گذاري IT:    39
۲-۲۱  نقدها و دفاع ها ROT    40
۲-۲۲ پيشينه تحقيق:    41
۲-۲۳ گزينه هاي بکارگرفته شده براي هريک از ريسکهاي سرمايه‏گذاري IT در تحقيقات گذشته    46
۲-۲۴ جمع بندي :    49
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱  مقدمه    51
۳-۲ روش تحقیق    51
۳-۳  هدف تحقيق    53
۳-۳-۱ اهداف كلي    53
۳-۳-۲ اهداف جزئي    53
۳-۳-۳  فرضيات تحقيق:    53
۳-۵  جامعه و نمونه آماري تحقیق    53
۳-۶  روش گردآوري داده هاي تحقیق    54
۳-۷  ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش:    54
۳-۷-۱ فرم راهنما:    54
۳-۷-۲ پرسشنامه:    56
۳-۷-۲-۱مراحل طراحی پرسشنامه    57
۳-۸  مطالعات کتابخانه اي:    58
۳-۹ جمع بندی:    58
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۲روش تجزيه و تحليل اطلاعات    61
۴-۲-۱ نتايج يافته های توصیفی:    61
۴-۲-۲  تحليل رگرسيون:    63
۴-۲-۳  نتايج يافته هاي حاصل از سوال باز پرسشنامه:    65
۴-۳  تكنيك مرحله اي مبتني بر REAL OPTIONS براي سرمايه‏گذاري پروژه ERP:    68
۴-۳-۱  ارزش يابي پروژه ERP با استفاده از مدل تحقيق:    68
۴-۴ ارزش گذاري اختيارات در نظر گرفته شده در پروژه با استفاده از روش درخت دوجمله اي    69
۴-۴-۱ تعريف پارامترهاي ورودي    69
۴-۴-۲  محاسبه منافع و هزينه‌هاي سرمايه‏گذاري    69
۴-۴-۳  ارزشيابي سرمايه گذاري با روش NPV    70
۴-۵  محاسبه پارامترهاي ساخت درخت دوجمله اي    71
۴-۵-۱ ساخت درخت دوجمله اي و محاسبه ارزش انتظاري در هر گره از درخت    71
۴-۵-۲  ارزش گذاري اختيار گسترش:    71
۴-۵-۳  ارزش گذاري اختيارات    73
۴-۵-۳-۱ محاسبه ارزش گره با روش پسرو:    73
۴-۵-۴  تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار گسترش    74
۴-۶  ارزش گذاري اختيار كوچك سازي    74
۴-۶-۱ تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار كوچك سازي    77
۴-۷  ارزش گذاري اختيار انتخاب    77
۴-۷-۱ تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار انتخاب    78
۴-۸  مقايسه نتايج تحليل جريان هاي نقدينگي تنزيل يافته و روش اختيارات حقيقي    79
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه    82
۵-۲  جمع بندي:    82
۵-۳  پاسخ به سوالات تحقيق:    83
۵-۴ يافته هاي تحقيق:    84
۵-۵  محدوديت‏ و كمبودهاي تحقيقات پيشين    84
۵-۶  نوآوري‏ها و مزيت‏هاي اصلي پژوهش    85
۵-۷  محدوديت‏هاي انجام تحقيق    85
۵-۸ پيشنهادات جهت تحقيقات آتي    86
۵-۸ پیشنهادات برای  شرکت طرفه نگار:    86
منابع و ماخذ:
منابع و ماخذ     89
پیوست ها    95

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران