سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه افزايش قابليت اطمينان و راندمان منابع توان پالسي مورد استفاده در پلاسما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه
حجم : 3133 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
استفاده از منابع توان پالسي در فرآيندهاي مختلف پلاسما با توجه به ارتباط برقرار شده بين آنها رو به افزايش است. با توجه به تحقيقات به عمل آمده در اين مورد، طراحي منابع توان پالسي با هدف کاهش تلفات و افزايش راندمان، مي تواند تاثيرات مهمي درکاربردهاي پلاسما داشته باشد. اساس فناوري سيستم توان پالسي بر پايه ذخيره انرژي زياد در زمان نسبتا طولاني و آزاد کردن خيلي سريع آن مي باشد که هدف از فرآيند آزاد سازي انرژي، افزايش توان لحظه اي آن است. از ويژگي هاي بارز منابع توان پالسي جهت افزايش راندمان و قابليت اطمينان، پيچيدگي ها و ريزه کاري آن است. بهبود راندمان و قابليت اطمينان در منابع توان پالسي با توجه به کاربرد آن در پلاسما، ارتباط اساسي با مشخصات سيستم هاي توان پالسي دارد. اين پايان نامه يک توپولوژي جديد مبتني بر مبدل باک- بوست اصلاح شده (مثبت) در ورودي مدار منبع توان پالسي پلاسما پيشنهاد مي دهد. بر اساس اين توپولوژي در محدوده اي مشخص در منبع توان پالسي پلاسما، مجموعه ای از کليد- ديود- خازن به صورت متوالی اتصال دارند که جهت توليد ولتاژ و dv/dt  بالا به کار مي رود. مولفه هاي کليدي توپولوژی پيشنهادی براي افزايش قابليت اطمينان و راندمان عبارتنداز: ساختارتوپولوژي جديد مبتني بر مبدل DC-DC ، استفاده از روش کنترلي مناسب(منبع ولتاژ) و تعيين مقدار انرژي ذخيره شده در المان هاي اصلي مدار (سلف و خازن). بنابراين توپولوژي ارائه شده به آساني قابليت تنظيم، ارتقا و توسعه با دامنه وسيعي درکاربردهاي متنوع منابع توان پالسي را دارا می باشد. توپولوژي پيشنهادي مطرح شده با توجه به تاثير مولفه هاي کليدي آن، با دقت کامل از اجراي شبيه سازي در محيط نرم افزار MATLAB/SIMULINK به دست آمده است که با بررسي نتايج شبيه سازی، کارايي و قابل اجرا بودن اين توپولوژي را جهت انجام اهداف مورد نظر که همان توليد پالس های قدرت بالا با ولتاژ زياد و بهبود راندمان و قابليت اطمينان منابع توان پالسي پلاسما است، تائيد مي کند .
واژه‌هاي کليدي: توپولوژي ،پلاسما ، قابليت اطمينان و راندمان ،منبع توان پالسي، مبدل باک- بوست مثبت .

 

 

فهرست مطالب
فصل اول- آشنايي با ساختار منابع توان پالسي مورد استفاده در پلاسما     1
۱٫۱مقدمه
۲٫۱ آشنايي با پلاسما
۱٫۲٫۱ منحني دشارژ گازی ولتاژ – جريان پلاسما
۳٫۱  جنبه هاي کاربردي منابع توان پالسي در پلاسما
 4.1 مباني عملکرد منابع توان پالسي پلاسما        
 1.4.1مشخصات پالس هاي قدرت بالا در منابع توان پالسي
۲٫۴٫۱ذخيره سازي انرژي الکتريکي
۱٫۲٫۴٫۱ بانک خازني
۲٫۲٫۴٫۱ مولد مارکس
۳٫۴٫۱ اصول کليد زني در پلاسما
۴٫۴٫۱ شبکه هاي شکل دهي پالس (PEN)
۵٫۴٫۱ خط انتقال بلوملين (BLUMLEIN)
۵٫۱   اهداف مورد بررسي در اين پايان نامه
۶٫۱  نتيجه گيري
فصل دوم- بررسي توپولوژي هاي موجود براي منابع توان پالسي مورد استفاده درپلاسما
۱٫۲ مقدمه
۲٫۲ توپولوژي هاي موجود براي منابع توان پالسي پلاسما
۱٫۲٫۲ توپولوژي مبتنی بر مولد مارکس
۲٫۲٫۲ توپولوژي  مبتني بر مبدل هاي dc  – dc
۱٫۲٫۲٫۲ مبدل باک (Buck)
۲٫۲٫۲٫۲ مبدل بوست (Boost)

فهرست مطالب
عنوان    
۳٫۲٫۲٫۲ مبدل باک – بوست (Boost -Buck)                                                                      
۴٫۲٫۲٫۲ مبدل کاک (Cuk)
۵٫۲٫۲٫۲ مبدل هاي تشديدي با کليدزني نرم
۳٫۲٫۲ توپولوژي  مبتني بر تقويت کننده هاي ولتاژ
۴٫۲٫۲ توپولوژي مولدهاي پالس مبتني بر اينورترها
۳٫۲ روش هاي کنترلي مورد استفاده در منابع توان پالسي مورد استفاده در پلاسما
۱٫۳٫۲روش کنترلي منبع ولتاژ
۲٫۳٫۲روش  کنترلي منبع جريان
۴٫۳٫۲  روش کنترلي پسماند
۴٫۲ نتيجه گيري
فصل سوم –  طراحي توپولوژي پيشنهادي مبتني بر مبدل باک – بوست مثبت  براي منابع       توان پالسي مورد استفاده در پلاسما
۱٫۳ مقدمه
 2.3 طراحي توپولوژي پيشنهادي مبتني بر مبدل باک –  بوست مثبت
۱٫۲٫۳ آرايش مداري توپولوژي پيشنهادي
۲٫۲٫۳ حالت هاي کليد زني توپولوژي پيشنهادي
۳٫۲٫۳ تحليل مداري توپولوژي پيشنهادي
۴٫۲٫۳ محاسبه مقدارdv/dt  تولید شده ناشی از کليدزني گذرای توپولوژي پيشنهادي
۳٫۳ محاسبه انرژي ذخيره شده منابع توان پالسي مورد استفاده در پلاسما مبتني بر توپولوژي           پيشنهادي
۳٫۱٫۳ محاسبه مقادير المان هاي منابع توان پالسي پلاسما
۲٫۳٫۳ محاسبه انرژي ذخيره شده  منابع توان پالسي پلاسما
۳٫۳٫۳ محاسبه انرژي ذخيره شده در حالت استفاده از خازن اضافي در منابع توان پالسي پلاسما
۴٫۳ طراحي استراتژي کنترلي  منبع توان پالسي پلاسما مبتني بر توپولوژي پيشنهادي
۱٫۴٫۳ تحليل روش کنترلي منبع ولتاژ  براي توپولوژي پيشنهادي در حالت يک طبقه
۲٫۴٫۳ طراحي و تحليل روش کنترلي منبع ولتاژ براي توپولوژي پيشنهادي در حالت دو طبقه
۵٫۳ نتيجه گيري
فصل چهارم- شبيه سازي توپولوژي پيشنهادي مبتني بر مبدل باک – بوست مثبت براي منابع     توان پالسي مورد استفاده در پلاسما
۱٫۴ مقدمه
۲٫۴ روند شبيه سازي توپولوژي پيشنهادي براي منبع توان پالسي پلاسما
۱٫۲٫۴ تعيين مقادير المان و مولفه هاي اصلی منابع توان پالسي پلاسما
۲٫۲٫۴ روش مدل سازی بار در توپولوژی پیشنهادی
۳٫۲٫۴ شبيه سازي توپولوژي پيشنهادي در حالت يک طبقه
۴٫۲٫۴ شبيه سازي توپولوژي پيشنهادي در حالت دو طبقه
۳٫۴ تخمين  انرژي ذخيره شده در منبع توان پالسي پلاسما مبتني بر توپولوژي پيشنهادي
۴٫۴ شبیه سازی dv/dt  تولید شده ناشی از کليدزني گذرای توپولوژي پيشنهادي
۵٫۴ نتيجه گيري
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
– نتيجه گيري
– مراجع
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل