سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه امکان‌سنجی و ارزيابي تطبيقي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند روش‌شناسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
حجم : 1678 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
امروزه پروژه ها به دلايلي چون پيچيدگي فناوري و محيطي، حجم منابع و فعالیت‌های موردنیاز، تخصص هاي متنوع و از همه مهم‌تر طراحي هاي نامناسب، در مسير دستيابي به اهداف خود دچار فراز و نشيب هاي بسياري شده و در چارچوب زمان، هزينه و حتي کيفيت تعیین‌شده به نتيجه نمي رسند. در اين ميان مهندسی ارزش يکي از راهکارهايي است که با روش سيستماتيک و با تکیه‌بر خلاقيت. کار تيمي، ضمن بررسي موشکافانه پروژه، فرصت-هايي را براي اصلاح و بهبود پروژه در ابعاد زمان و هزينه و کيفيت فراهم مي آورد. دراین‌ارتباط، اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان مبناي انجام هرگونه اصلاح و ارائه هر پيشنهادي نقش قابل‌توجهي را ايفا نموده و به‌عنوان ابزار عملياتي اين روش و متدولوژي موردتوجه خاص مي باشد. با توجه به جایگاه و اهميت خاص اطلاعات در فرآيند مهندسی ارزش، به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند در انجام هر چه‌بهتر و دقيق تر و سريع تر اين روش نقش بسزايي داشته باشد و چالش ها و دشواري ها اين روش را از بين برده و در بقاي آن نيز مؤثر واقع شود. عليرغم مزيت ها و توانمندي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و گستره کاربرد آن در مسائل واقعي، اين ابزار آن-گونه که انتظار مي رود در مطالعات مهندسی ارزش به کار گرفته نشده است، بررسي علل اين امر، شناسايي زمينه-هاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و پتانسيل هاي بهبود مهندسی ارزش از طريق آن موضوع اين پژوهش مي باشد. اين پژوهش تلاش دارد امکان به‌کارگیری فناوري اطلاعات و ارتباطات را در فرآيند مهندسی ارزش بررسي کند و نحوه به‌کارگیری را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. براي اين منظور ابتدا پس از مطالعه هاي پيرامون مهندسی ارزش و فناوري اطلاعات و ارتباطات و آشنايي با ضرورت ها، ويژگي ها و چالش هاي آن دو، با انجام مطالعات ميداني، امکان کاربرد و ميزان تأثیرگذاری فناوري اطلاعات و ارتباطات را در فرآيند مهندسی ارزش مورد ارزيابي قرار داده است. سپس به معرفي و شناسايي ابزارآلات مؤثر جهت استفاده در مهندسی ارزش پرداخته مي شود. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده به انجام فرآيند مهندسی ارزش با موضوع مزرعه دانش با استفاده از ابزارآلات فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت ميزان تأثیرگذاری فناوري اطلاعات را در فرآيند مهندسی ارزش مورد ارزيابي قرار داده است. در پايان پس از جمع¬بندي نتايج به‌دست‌آمده، امکان کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات را در فرآيند مهندسی ارزش مثبت ارزيابي کرده و این فرآیند موجب افزایش بهره وری، کاهش خطا انسانی، ایجاد بانک اطلاعاتی، افزایش تعاملات بین اعضا در مهندسی ارزش می¬شود.
کلیدواژه: روش شناسي ارزش، فناوري اطلاعات و ارتباطات، عملکرد، کاهش هزينه، امکان سنجي
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فهرست جدول‌ها    14
فهرست شكل‌‌ها    16
فصل ۱-    مقدمه    18
۱-۱-    تعريف مهندسي¬ ارزش    18
۱-۲-    پيشينه مهندسي ارزش    18
۱-۲-۱-    تیم¬کاری مهندسی ارزش    19
۱-۲-۲-    روش¬کار مهندسی ارزش    19
۱-۳-    گام¬هاي مهندسی ارزش    20
۱-۳-۱-    فاز اطلاعات    21
۱-۳-۲-    فاز تحلیل کارکرد    21
۱-۳-۳-    فاز خلاقيت      21
۱-۳-۴-    فاز ارزيابي      21
۱-۳-۵-    فاز توسعه       22
۱-۳-۶-    فاز ارائه         22
۱-۴-    فناوري اطلاعات و ارتباطات    22
۱-۵-    بيان مسئله    24
۱-۶-    اهداف (کلي و جزئي) تحقيق    25
۱-۷-    سؤالات تحقيق    25
۱-۸-    فرضيه¬هاي تحقيق    25
فصل ۲-    نحوه‌ي ارائه‌ي مطالب در گزارش علمي    27
۲-۱-    مقدمه        27
۲-۲-    سابقه تحقيقات و مطالعات انجام¬گرفته    27
فصل ۳-    روش تحقیق    33
۳-۱-    مقدمه        33
۳-۲-    معرفي روش انجام‌گرفته و مسائل و مشکلات هر گام در مهندسی ارزش    33
۳-۲-۱-    فاز پيش مطالعه    33
۳-۲-۱-۱-    گردآوري اطلاعات مربوط به گرايش¬هاي عوامل کليدي پروژه    34
۳-۲-۱-۲-    تکميل مجموعه داده¬ها    34
۳-۲-۱-۳-    تعيين معيارهاي ارزيابي    34
۳-۲-۱-۴-    تعيين محدوده مطالعات    34
۳-۲-۱-۵-    تهيه مدل دادها         34
۳-۲-۱-۶-    تعيين ترکيب گروه مطالعات    35
۳-۲-۱-۷-    مسائل و مشکلات فاز مطالعات مقدماتي  در مهندسی ارزش    35
۳-۳-    گام کارگاه اصلي    35
۳-۳-۱-    فاز اطلاعات    35
۳-۳-۱-۱-    مسائل و مشکلات شناسایی‌شده در فاز اطلاعات    36
۳-۳-۲-    فاز تحلیل کارکرد    37
۳-۳-۲-۱-    کارکردهاي پايه         38
۳-۳-۲-۲-    کارکردهاي ثانويه        38
۳-۳-۲-۳-    مسائل و مشکلات در فاز تحليل کارکرد    38
۳-۳-۳-    فاز خلاقيت     39
۳-۳-۳-۱-    مسائل و مشکلات در فاز خلاقيت    39
۳-۳-۴-    فاز ارزيابي(قضاوت)    40
۳-۳-۵-    فاز توسعه       40
۳-۳-۶-    فاز ارائه         41
۳-۳-۶-۱-    مسائل و مشکلات فاز ارزيابي و توسعه و ارائه    42
۳-۴-    پیشنهادات براي حل مسائل    42
۳-۵-    شناسايي راهکار بهبود براي برگزاري کارگاه مهندسی ارزش    44
۳-۵-۱-    ويژگي¬هاي سايت اينترنتي طراحی‌شده    44
۳-۵-۲-    برنامه اسکايپ     45
۳-۵-۳-    استفاده از برنامه وايبر    46
۳-۵-۴-    برنامه ويزيو     47
۳-۵-۵-    برنامه ميکوگو    48
۳-۵-۶-    برنامه  اکسل    48
۳-۵-۷-    برنامه کامتاسيا    49
۳-۶-    چگونگي انجام کار با ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در گام¬هاي مهندسی ارزش    49
۳-۶-۱-    صفحه اصلي سايت    49
۳-۶-۲-    قسمت مديريت    50
۳-۶-۳-    قسمت پروژه    51
۳-۶-۳-۱-    قسمت تالار گفتگو      52
۳-۶-۳-۲-    قسمت اطلاعات تخصصي    52
۳-۶-۳-۳-    بخش اطلاعات پروژه    52
۳-۶-۳-۴-    تصاوير                    53
۳-۶-۳-۵-    بخش اعضاي تيم مهندسی ارزش    53
۳-۶-۳-۶-    تاریخ‌های مهم           53
۳-۶-۳-۷-    مباني مطالعه            54
۳-۶-۳-۸-    فاز پيش مطالعه         55
۳-۶-۳-۹-    فاز اطلاعات              56
۳-۶-۳-۱۰-    تحلیل کارکرد           57
۳-۶-۳-۱۱-    فاز خلاقيت              57
۳-۶-۳-۱۲-    فاز ارزيابي                57
۳-۶-۳-۱۳-    فاز توسعه                 58
۳-۶-۳-۱۴-    فاز ارائه                   58
۳-۶-۳-۱۵-    فاز پس مطالعه)مطالعه تکميلي)    58
فصل ۴-    مطالعه موردي    59
۴-۱-    مقدمه        59
۴-۲-    مطالعه موردی مزرعه دانش    59
۴-۲-۱-    گام پيش مطالعه    60
۴-۲-۱-۱-    تعيين اعضاي تيم مهندسی ارزش    60
۴-۲-۲-    فاز اطلاعات مزرعه دانش    61
۴-۲-۲-۱-    اطلاعات مزرعه دانش    61
۴-۲-۲-۲-    معرفي شهرستان محلات    62
۴-۲-۲-۳-    ويژگيهاي شهرستان محلات    64
۴-۲-۲-۴-    معرفي محل مزرعه دانش    65
۴-۲-۲-۵-    موقعيت زمين و شيب زمين    65
۴-۲-۲-۶-    خط آسمان               66
۴-۲-۲-۷-    ديد از مکان              67
۴-۲-۲-۸-    فضاهاي موجود          68
۴-۲-۲-۹-    باد غالب                  68
۴-۲-۲-۱۰-    جهت گيري ساختمان    69
۴-۲-۳-    گام مطالعه اصلی(کارگاه مهندسی ارزش مزرعه دانش)    70
۴-۲-۳-۱-    فاز اطلاعات پروژه (مبانی مطالعه)    70
۴-۲-۳-۲-    فاز تحلیل کارکرد       74
۴-۲-۳-۳-    تعيين کارکردهاي مزرعه¬دانش    75
۴-۲-۳-۴-    تعيين کارکردهاي اجزا    75
۴-۲-۳-۵-    ترسيم نمودار سيستم تحليل کارکرد    77
۴-۲-۳-۶-    انتخاب کارکردهاي محوري    78
۴-۲-۴-    فاز خلاقيت      79
۴-۲-۵-    فاز ارزيابي    83
۴-۲-۶-    فاز توسعه       84
۴-۲-۷-    معرفي گزينه¬ها منتخب    85
۴-۲-۷-۱-    گزينه باغ شهر           85
۴-۲-۷-۲-    شرح ايده باغ شهر      86
۴-۲-۷-۳-    تخمين هزينه            87
۴-۲-۷-۴-    گزينه گياهان زينتي و دارويي    88
۴-۲-۷-۵-    شرح ايده                    88
۴-۲-۷-۶-    تخمين هزينه            89
۴-۲-۷-۷-    گزينه مزرعه پایدار      90
۴-۲-۷-۸-    شرح ايده                 91
۴-۲-۷-۹-    هزينه¬ها                   92
۴-۲-۷-۱۰-    گزينه مزرعه توریستی    92
۴-۲-۷-۱۱-    شرح ايده                 93
۴-۲-۷-۱۲-    محاسبه شاخص ارزش    95
۴-۳-    فاز ارائه       95
فصل ۵-    نتيجه‌گيري و پيشنهادها    96
۵-۱-    مقدمه         96
۵-۲-    نتايج به‌دست‌آمده از اجرای مهندسی ارزش به‌صورت مجازی    96
۵-۲-۱-    فرضيات پروژه    98
۵-۳-    يافته¬هاي تحقيق    99
فصل ۶-           پيوست      100
۶-۱-    محاسبه شاخص ارزش    100
۶-۱-۱-    فرآيند محاسبه شاخص ارزش در طرح‌هاي توسعه و عمران    100
۶-۱-۲-    مرحله اول: تعيين معيارهاي اصلي و زيرمعيارهاي آنان    100
۶-۱-۳-    مرحله دوم: محاسبه وزن معيارهاي اصلي    100
۶-۱-۴-    مرحله سوم: محاسبه وزن زيرمعيارها    100
۶-۱-۵-    مرحله چهارم: محاسبه امتیاز يا نمره هر يک از گزينه‌ها يا طرح‌هاي پيشنهادي نسبت به زيرمعيارها                101
۶-۱-۶-    محاسبه و مقايسه ارزش هر گزينه يا طرح    101
۶-۲-    مباني اصلي روش فرآيند تحليل سلسلهمراتبي    104
۶-۲-۱-    مراحل ارزيابي به روش فرآيند تحليل سلسلهمراتبي    105
۶-۲-۱-۱-    گردآوري اطلاعات       105
۶-۲-۱-۲-    تدوين سلسلهمراتب مسئله موردبررسی    105
۶-۲-۱-۳-    تشكيل ماتريس‌هاي مقايسه زوجي براي معيارها    106
۶-۲-۱-۴-    تشكيل ماتريس‌هاي مقايسه گزينه‌ها بر مبناي معيارها و زيرمعيارها    107
۶-۲-۱-۵-    تعيين وزن معيارها و اولويت‌بندي گزينه‌ها    107
۶-۲-۱-۶-    محاسبه وزنهاي محلي    108
۶-۲-۱-۷-    محاسبه وزن كلي       108
۶-۲-۱-۸-    محاسبه نرخ ناسازگاري    108
۶-۲-۱-۹-    تعريف ماتريس سازگار    108
۶-۲-۱-۱۰-    الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس    108
۶-۲-۱-۱۱-    محاسبه ناسازگاري يك سيستم سلسلهمراتبي    110
۶-۲-۱-۱۲-    علل بروز ناسازگاري    110
۶-۲-۱-۱۳-    نظرسنجي گروهي در فرآيند تحليل سلسلهمراتبي    111
۶-۲-۲-    روش دستي ارزيابي به روشAHP    112
۶-۲-۲-۱-    تدوين معيارها و تعيين درصد اهميت آن‌ها    112
۶-۲-۲-۲-    محاسبه وزن معيارها    113
۶-۲-۲-۳-    محاسبه امتياز گزينه‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها    114
۶-۲-۲-۴-    امتياز نهايي گزينه‌ها    116
فهرست مراجع        118
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت