سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه امکان‌سنجی و ارزيابي تطبيقي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند روش‌شناسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
حجم : 1678 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
امروزه پروژه ها به دلايلي چون پيچيدگي فناوري و محيطي، حجم منابع و فعالیت‌های موردنیاز، تخصص هاي متنوع و از همه مهم‌تر طراحي هاي نامناسب، در مسير دستيابي به اهداف خود دچار فراز و نشيب هاي بسياري شده و در چارچوب زمان، هزينه و حتي کيفيت تعیین‌شده به نتيجه نمي رسند. در اين ميان مهندسی ارزش يکي از راهکارهايي است که با روش سيستماتيک و با تکیه‌بر خلاقيت. کار تيمي، ضمن بررسي موشکافانه پروژه، فرصت-هايي را براي اصلاح و بهبود پروژه در ابعاد زمان و هزينه و کيفيت فراهم مي آورد. دراین‌ارتباط، اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان مبناي انجام هرگونه اصلاح و ارائه هر پيشنهادي نقش قابل‌توجهي را ايفا نموده و به‌عنوان ابزار عملياتي اين روش و متدولوژي موردتوجه خاص مي باشد. با توجه به جایگاه و اهميت خاص اطلاعات در فرآيند مهندسی ارزش، به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند در انجام هر چه‌بهتر و دقيق تر و سريع تر اين روش نقش بسزايي داشته باشد و چالش ها و دشواري ها اين روش را از بين برده و در بقاي آن نيز مؤثر واقع شود. عليرغم مزيت ها و توانمندي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و گستره کاربرد آن در مسائل واقعي، اين ابزار آن-گونه که انتظار مي رود در مطالعات مهندسی ارزش به کار گرفته نشده است، بررسي علل اين امر، شناسايي زمينه-هاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و پتانسيل هاي بهبود مهندسی ارزش از طريق آن موضوع اين پژوهش مي باشد. اين پژوهش تلاش دارد امکان به‌کارگیری فناوري اطلاعات و ارتباطات را در فرآيند مهندسی ارزش بررسي کند و نحوه به‌کارگیری را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. براي اين منظور ابتدا پس از مطالعه هاي پيرامون مهندسی ارزش و فناوري اطلاعات و ارتباطات و آشنايي با ضرورت ها، ويژگي ها و چالش هاي آن دو، با انجام مطالعات ميداني، امکان کاربرد و ميزان تأثیرگذاری فناوري اطلاعات و ارتباطات را در فرآيند مهندسی ارزش مورد ارزيابي قرار داده است. سپس به معرفي و شناسايي ابزارآلات مؤثر جهت استفاده در مهندسی ارزش پرداخته مي شود. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده به انجام فرآيند مهندسی ارزش با موضوع مزرعه دانش با استفاده از ابزارآلات فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت ميزان تأثیرگذاری فناوري اطلاعات را در فرآيند مهندسی ارزش مورد ارزيابي قرار داده است. در پايان پس از جمع¬بندي نتايج به‌دست‌آمده، امکان کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات را در فرآيند مهندسی ارزش مثبت ارزيابي کرده و این فرآیند موجب افزایش بهره وری، کاهش خطا انسانی، ایجاد بانک اطلاعاتی، افزایش تعاملات بین اعضا در مهندسی ارزش می¬شود.
کلیدواژه: روش شناسي ارزش، فناوري اطلاعات و ارتباطات، عملکرد، کاهش هزينه، امکان سنجي
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فهرست جدول‌ها    14
فهرست شكل‌‌ها    16
فصل ۱-    مقدمه    18
۱-۱-    تعريف مهندسي¬ ارزش    18
۱-۲-    پيشينه مهندسي ارزش    18
۱-۲-۱-    تیم¬کاری مهندسی ارزش    19
۱-۲-۲-    روش¬کار مهندسی ارزش    19
۱-۳-    گام¬هاي مهندسی ارزش    20
۱-۳-۱-    فاز اطلاعات    21
۱-۳-۲-    فاز تحلیل کارکرد    21
۱-۳-۳-    فاز خلاقيت      21
۱-۳-۴-    فاز ارزيابي      21
۱-۳-۵-    فاز توسعه       22
۱-۳-۶-    فاز ارائه         22
۱-۴-    فناوري اطلاعات و ارتباطات    22
۱-۵-    بيان مسئله    24
۱-۶-    اهداف (کلي و جزئي) تحقيق    25
۱-۷-    سؤالات تحقيق    25
۱-۸-    فرضيه¬هاي تحقيق    25
فصل ۲-    نحوه‌ي ارائه‌ي مطالب در گزارش علمي    27
۲-۱-    مقدمه        27
۲-۲-    سابقه تحقيقات و مطالعات انجام¬گرفته    27
فصل ۳-    روش تحقیق    33
۳-۱-    مقدمه        33
۳-۲-    معرفي روش انجام‌گرفته و مسائل و مشکلات هر گام در مهندسی ارزش    33
۳-۲-۱-    فاز پيش مطالعه    33
۳-۲-۱-۱-    گردآوري اطلاعات مربوط به گرايش¬هاي عوامل کليدي پروژه    34
۳-۲-۱-۲-    تکميل مجموعه داده¬ها    34
۳-۲-۱-۳-    تعيين معيارهاي ارزيابي    34
۳-۲-۱-۴-    تعيين محدوده مطالعات    34
۳-۲-۱-۵-    تهيه مدل دادها         34
۳-۲-۱-۶-    تعيين ترکيب گروه مطالعات    35
۳-۲-۱-۷-    مسائل و مشکلات فاز مطالعات مقدماتي  در مهندسی ارزش    35
۳-۳-    گام کارگاه اصلي    35
۳-۳-۱-    فاز اطلاعات    35
۳-۳-۱-۱-    مسائل و مشکلات شناسایی‌شده در فاز اطلاعات    36
۳-۳-۲-    فاز تحلیل کارکرد    37
۳-۳-۲-۱-    کارکردهاي پايه         38
۳-۳-۲-۲-    کارکردهاي ثانويه        38
۳-۳-۲-۳-    مسائل و مشکلات در فاز تحليل کارکرد    38
۳-۳-۳-    فاز خلاقيت     39
۳-۳-۳-۱-    مسائل و مشکلات در فاز خلاقيت    39
۳-۳-۴-    فاز ارزيابي(قضاوت)    40
۳-۳-۵-    فاز توسعه       40
۳-۳-۶-    فاز ارائه         41
۳-۳-۶-۱-    مسائل و مشکلات فاز ارزيابي و توسعه و ارائه    42
۳-۴-    پیشنهادات براي حل مسائل    42
۳-۵-    شناسايي راهکار بهبود براي برگزاري کارگاه مهندسی ارزش    44
۳-۵-۱-    ويژگي¬هاي سايت اينترنتي طراحی‌شده    44
۳-۵-۲-    برنامه اسکايپ     45
۳-۵-۳-    استفاده از برنامه وايبر    46
۳-۵-۴-    برنامه ويزيو     47
۳-۵-۵-    برنامه ميکوگو    48
۳-۵-۶-    برنامه  اکسل    48
۳-۵-۷-    برنامه کامتاسيا    49
۳-۶-    چگونگي انجام کار با ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در گام¬هاي مهندسی ارزش    49
۳-۶-۱-    صفحه اصلي سايت    49
۳-۶-۲-    قسمت مديريت    50
۳-۶-۳-    قسمت پروژه    51
۳-۶-۳-۱-    قسمت تالار گفتگو      52
۳-۶-۳-۲-    قسمت اطلاعات تخصصي    52
۳-۶-۳-۳-    بخش اطلاعات پروژه    52
۳-۶-۳-۴-    تصاوير                    53
۳-۶-۳-۵-    بخش اعضاي تيم مهندسی ارزش    53
۳-۶-۳-۶-    تاریخ‌های مهم           53
۳-۶-۳-۷-    مباني مطالعه            54
۳-۶-۳-۸-    فاز پيش مطالعه         55
۳-۶-۳-۹-    فاز اطلاعات              56
۳-۶-۳-۱۰-    تحلیل کارکرد           57
۳-۶-۳-۱۱-    فاز خلاقيت              57
۳-۶-۳-۱۲-    فاز ارزيابي                57
۳-۶-۳-۱۳-    فاز توسعه                 58
۳-۶-۳-۱۴-    فاز ارائه                   58
۳-۶-۳-۱۵-    فاز پس مطالعه)مطالعه تکميلي)    58
فصل ۴-    مطالعه موردي    59
۴-۱-    مقدمه        59
۴-۲-    مطالعه موردی مزرعه دانش    59
۴-۲-۱-    گام پيش مطالعه    60
۴-۲-۱-۱-    تعيين اعضاي تيم مهندسی ارزش    60
۴-۲-۲-    فاز اطلاعات مزرعه دانش    61
۴-۲-۲-۱-    اطلاعات مزرعه دانش    61
۴-۲-۲-۲-    معرفي شهرستان محلات    62
۴-۲-۲-۳-    ويژگيهاي شهرستان محلات    64
۴-۲-۲-۴-    معرفي محل مزرعه دانش    65
۴-۲-۲-۵-    موقعيت زمين و شيب زمين    65
۴-۲-۲-۶-    خط آسمان               66
۴-۲-۲-۷-    ديد از مکان              67
۴-۲-۲-۸-    فضاهاي موجود          68
۴-۲-۲-۹-    باد غالب                  68
۴-۲-۲-۱۰-    جهت گيري ساختمان    69
۴-۲-۳-    گام مطالعه اصلی(کارگاه مهندسی ارزش مزرعه دانش)    70
۴-۲-۳-۱-    فاز اطلاعات پروژه (مبانی مطالعه)    70
۴-۲-۳-۲-    فاز تحلیل کارکرد       74
۴-۲-۳-۳-    تعيين کارکردهاي مزرعه¬دانش    75
۴-۲-۳-۴-    تعيين کارکردهاي اجزا    75
۴-۲-۳-۵-    ترسيم نمودار سيستم تحليل کارکرد    77
۴-۲-۳-۶-    انتخاب کارکردهاي محوري    78
۴-۲-۴-    فاز خلاقيت      79
۴-۲-۵-    فاز ارزيابي    83
۴-۲-۶-    فاز توسعه       84
۴-۲-۷-    معرفي گزينه¬ها منتخب    85
۴-۲-۷-۱-    گزينه باغ شهر           85
۴-۲-۷-۲-    شرح ايده باغ شهر      86
۴-۲-۷-۳-    تخمين هزينه            87
۴-۲-۷-۴-    گزينه گياهان زينتي و دارويي    88
۴-۲-۷-۵-    شرح ايده                    88
۴-۲-۷-۶-    تخمين هزينه            89
۴-۲-۷-۷-    گزينه مزرعه پایدار      90
۴-۲-۷-۸-    شرح ايده                 91
۴-۲-۷-۹-    هزينه¬ها                   92
۴-۲-۷-۱۰-    گزينه مزرعه توریستی    92
۴-۲-۷-۱۱-    شرح ايده                 93
۴-۲-۷-۱۲-    محاسبه شاخص ارزش    95
۴-۳-    فاز ارائه       95
فصل ۵-    نتيجه‌گيري و پيشنهادها    96
۵-۱-    مقدمه         96
۵-۲-    نتايج به‌دست‌آمده از اجرای مهندسی ارزش به‌صورت مجازی    96
۵-۲-۱-    فرضيات پروژه    98
۵-۳-    يافته¬هاي تحقيق    99
فصل ۶-           پيوست      100
۶-۱-    محاسبه شاخص ارزش    100
۶-۱-۱-    فرآيند محاسبه شاخص ارزش در طرح‌هاي توسعه و عمران    100
۶-۱-۲-    مرحله اول: تعيين معيارهاي اصلي و زيرمعيارهاي آنان    100
۶-۱-۳-    مرحله دوم: محاسبه وزن معيارهاي اصلي    100
۶-۱-۴-    مرحله سوم: محاسبه وزن زيرمعيارها    100
۶-۱-۵-    مرحله چهارم: محاسبه امتیاز يا نمره هر يک از گزينه‌ها يا طرح‌هاي پيشنهادي نسبت به زيرمعيارها                101
۶-۱-۶-    محاسبه و مقايسه ارزش هر گزينه يا طرح    101
۶-۲-    مباني اصلي روش فرآيند تحليل سلسلهمراتبي    104
۶-۲-۱-    مراحل ارزيابي به روش فرآيند تحليل سلسلهمراتبي    105
۶-۲-۱-۱-    گردآوري اطلاعات       105
۶-۲-۱-۲-    تدوين سلسلهمراتب مسئله موردبررسی    105
۶-۲-۱-۳-    تشكيل ماتريس‌هاي مقايسه زوجي براي معيارها    106
۶-۲-۱-۴-    تشكيل ماتريس‌هاي مقايسه گزينه‌ها بر مبناي معيارها و زيرمعيارها    107
۶-۲-۱-۵-    تعيين وزن معيارها و اولويت‌بندي گزينه‌ها    107
۶-۲-۱-۶-    محاسبه وزنهاي محلي    108
۶-۲-۱-۷-    محاسبه وزن كلي       108
۶-۲-۱-۸-    محاسبه نرخ ناسازگاري    108
۶-۲-۱-۹-    تعريف ماتريس سازگار    108
۶-۲-۱-۱۰-    الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس    108
۶-۲-۱-۱۱-    محاسبه ناسازگاري يك سيستم سلسلهمراتبي    110
۶-۲-۱-۱۲-    علل بروز ناسازگاري    110
۶-۲-۱-۱۳-    نظرسنجي گروهي در فرآيند تحليل سلسلهمراتبي    111
۶-۲-۲-    روش دستي ارزيابي به روشAHP    112
۶-۲-۲-۱-    تدوين معيارها و تعيين درصد اهميت آن‌ها    112
۶-۲-۲-۲-    محاسبه وزن معيارها    113
۶-۲-۲-۳-    محاسبه امتياز گزينه‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها    114
۶-۲-۲-۴-    امتياز نهايي گزينه‌ها    116
فهرست مراجع        118
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران