سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 180 صفحه
حجم : 946 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه اقتصادي ناگزير از انتخاب الگو و استراتژي مناسب هستند. تجارب كشورهاي توسعه يافته و تازه صنعتي شده نشان مي دهد كه براي دستيابي به توسعه اقتصادي پيمودن مسير توسعه صنعتي الزامي است و در طي اين مسير استراتژي هاي صنعتي شدن كشور بايد براساس نيازهاي روز كشور و الزامات جهاني انتخاب شوند. در دهه هاي اخير تغييراتي در ساختار صنعتي كشورها رخ داده است و رشد و گسترش صنايع كوچك و متوسط در استراتژي توسعه صنعتي كشورها جايگاه خاصي براي خود باز كرده است. با توجه به تجربه موفقي كه كشورهاي تازه صنعتي شده از اين رويكرد كسب كرده اند .
همچنين باتوجه به منابع چشمگير ولي محدود موجوددراستان مازندران  ، افزايش جمعيت ، مهاجرت بي رويه روستاييان ازروستاها به شهر ها وازشهرهاي استان به کلان شهرهاوتغييرکاربري اراضي کشاورزي به نظر مي رسدلازم است سياست گذاران درامرايجاد،حفظ وبهبودصنايع کوچک استان که باعث ايجاداشتغال،افزايش رونق اقتصادي،حفظ کاربري کشاورزي زمين هاي روستايي ومنابع طبيعي استان شده و همچنين عامل بازدارنده اي در مهاجرت از روستاها به شهر ها و کلان شهرها  مي باشند ،گام هاي سازنده اي بردارند.
يکي از تکنيک هاي بهبودهمه جانبه  کيفيت ،کنترل کيفيت جامع است .استقرار کنترل کيفيت جامع در يک بنگاه بايد در هشت حوزه سبک مديريت، بهبودمنابع ،رضايت مشتريان ،کيفيت و بهبود مستمر ،مشارکت همه کارکنان ،ارتباط با تأمين کنندگان ،فرآيند توليد ، بهبود منابع انساني  انجام شود . هدف کلي محقق  در اين تحقيق آن است که آيا  استقرار مديريت کيفيت جامع  در صنايع کوچک و متوسط واقع در  شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل امکان پذير است ؟اطلاعات توسط پرسشنامه اي که داراي ۹۳ گويه در هشت فاکتوردر طيف ليکرت تهيه شده بود جمع آوري گرديد.
کلمات کليدي: صنايع کوچک و متوسط،مديريت کيفيت جامع،شهرک هاي صنعتي ،توسعه اقتصادي

فهرست
چکيده ن
فصل اول:کليات پژوهش
۱-مقدمه۲
۲-بيان مسئله۳
۳-اهميت و ضرورت تحقيق۵
۴-چهارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق ۷
۵-اهداف جزئي تحقيق۸
۶-سوال يا فرضيه تحقيق۹
۷-تعريف عملياتي ونظري( مفهومي) متغيرها ومفاهيم۱۰
۸-محتواي تحقيق۱۲
فصل دوم:ادبيات تحقيق
۲-۱- مباني نظري  14
۲-۱-۱- مقدمه۱۴    
۲-۱-۲- اصول اساسي مديريت کيفيت جامع ۱۸
۲-۱-۳- مفهوم کيفيت۲۰
۲-۱-۴- مديريت کيفيت جامع۲۳
۲-۱-۵-فرض ها و اصول مديريت کيفيت جامع۲۴
۲-۱-۶- ويژگي هاي مديريت کيفيت جامع۲۸    
۲-۱-۷-عناصر ساختاري مديريت کيفيت جامع۲۸
۲-۱-۸- مراحل اجرايي مديريت کيفيت جامع ۲۹
۲-۱-۹- کيفيت از ديدگاه مشتري ۳۲    
۲-۱-۱۰- کيفيت از ديدگاه تامين کننده  34
۲-۱-۱۱-پيشگامان مديريت کيفيت جامع۳۶
۲-۱-۱۲- اصول مديريت کيفيت ۴۸
۲-۱-۱۳- موانع تحقق اهداف مديريت کيفيت جامع۵۴
۲-۱-۱۴-علل ناکامي مديريت کيفيت جامع۵۵    
۲-۱-۱۵-مدل هاي مديريت کيفيت جامع۵۶
۲-۲- تعريف صنايع کوچک و متوسط  68
۲-۳-تاريخچه صنايع کوچک ومتوسط ۷۰
۲-۴-اساس نامه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران۷۶
۲-۵-نطريه هاي موجود درباره علل اقبال به بنگاه هاي کوچک و متوسط۸۳
۲-۶-پيشينه تحقيق۸۶    
فصل سوم:روش تحقيق
۳-۱-مقدمه ۱۰۱
۳-۲-روش تحقيق۱۰۱
۳-۳-جامعه آماري۱۰۳
۳-۴-نمونه آماري ۱۰۳
۳-۵-روش گرد آوري اطلاعات۱۰۴    
۳-۶-ابزار جمع اوري داده ها و اطلاعات۱۰۴
۳-۷-روايي ابزار تحقيق۱۰۵
۳-۸-پايايي ابزار تحقيق ۱۰۵
۳-۹-بيان متغير ها۱۰۷
۳-۱۰-روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون هاي آماري ۱۰۷
۳-۱۱-جدول تناظر فرضيه هاي تحقيق با سوالات پرسش نامه۱۰۸    
۳-۱۲-فاکتورهاي کليدي کنترل کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط۱۰۸
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱-مقدمه ۱۱۶
۴-۲-تجزيه و تحليل سوالات تحقيق۱۱۷
فصل پنجم:بحث و تفسير نتايج
مقدمه ۱۳۴
۵-۱-خلاصه پژوهش۱۳۴
۵-۲-يافته ها بر اساس سوالات تحقيق۱۳۹
۵-۳-پيشنهادات (علاوه بر پيشنهادات بخش قبلي) ۱۰۹
۵-۴-محدوديت هاي محقق ۱۴۱
۵-۵-جنبه نوآورانه تحقيق۱۴۱

 

 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت