سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 133 صفحه
حجم : 460 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
اين مطالعه از تابع هزينه ترانسلوگ براي برآورد سطوح بهره‌وري هزينه‌ي بانک‌هاي خصوصي در حال کار در ايران استفاده مي‌کند. هم‌چنين اين سطوح بهره‌وري، به منظور فراهم‌نمودن درک جزئي از وضعيت مالي‌شان براي توجيه موقعيت حاضر آن‌ها، تحت شاخص‌هاي کملز  تحليل مي‌شوند. نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق اين مطالعه با به کار بردن آن روي مدل ترانسلوگ  براي داده‌هاي پانلي ۷ بانک زمان‌بندي‌شده‌ي در حال کار در ايران از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ استفاده کرده است. اين موضوع دريافته شد که تمام بانک‌ها به طور قابل توجهي در بهره‌وري هزينه با يکديگر تفاوت دارند. با استفاده از کشش هزينه به رتبه بندي از بانک ها دست يافتيم که به ترتيب پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين ،سامان ،کارافرين ،سينا ،سرمايه  مي توان نام برد .و همچنين نرخ‌هاي کملز بيان مي‌کنند که بهره‌ورترين بانک‌ها، بانک‌هايي با کمترين مقدار وام‌هاي معوق، کفايت سرمايه‌اي بالا، هزينه‌هاي بي‌بهره کمتر که منجر به سودآوري بالا مي‌شود، هستند.
کلمات کليدي: اندازه بانک،تابع هزينه ترانسلوگ،شاخص هاي کملز
 
فهرست مطالب
-۱-۱مقدمه:      1
۱-۲- بيان مسئله    2
۱-۳- بيان موضوع    3
۱-۴- ضرورت انجام تحقيق    4
-۴-۱-۱شاخص هاي کملز:    5
۱-۵-اهداف اساسي از انجام تحقيق :    8
۱-۶-فرضيه هاي تحقيق    10
۱-۱-۶-سوالات اصلي تحقيق:    10
۲-۱-۶-فرضيه هاي تحقيق:    10
۱-۷-معرفي مولفه هاي تحقيق    10
۱-۸-روش گرد آوري داده ها    11
۱-۹-روش تحقيق :    11
۱-۱۰-قلمرو تحقيق :    16
۱-۱-۱۰-دوره هاي زماني انجام تحقيق :    16
۱-۲-۱۰-مکان تحقيق :    16
۱-۱۱-توضيح واژه ها و اصطلاحات    16
۲-۱-مقدمه:    19
۲-۲-مروري بر پژوهش هاي خارجي    19
۲-۳-مروري بر پژوهش هاي داخلي    24
۲-۴-تجزيه و تحليل وضع موجود    26
۲-۵-نگاهي كلي به عملكرد نظام بانكي ايران    27
۲-۶-کميته بال:    30
۲-۶-۱-نقاط ضعف و نارساييهاي بازل I    32
۲-۶-۲-زمينه هاي شکل گيري بازل II    32
۲-۶-۳-ساختار کلي و چارچوب مفهومي بازل شماره II    33
۲-۶-۴-مزيتهاي اجرايي و چالشهاي پيش روي بازل    34
۲-۶-۵-اجراي بيانيه هاي سرمايه اي بازل در ايران    35
۲-۷-جمع بندي و نتيجه گيري    36
-۱-۳مقدمه:    38
۱-۱-۳-معرفي بانک هاي منتخب در تحقيق    39
۳-۱-۲-ملي شدن بانكها    39
۳-۲-۲-ادغام بانکها    40
۳-۳-نهاده ها و ستاده ها:    40
۳-۱-۳-نگرش توليد خدمات:    40
۳-۲-۳-نگرش واسطه اي:    41
۳-۳-۳-نگرش مديريت ريسک :    41
۳-۴-هزينه کل،ستاده و نهاده    41
۳-۵-نهاده ها    42
-۶-۳معرفي مدل:    43
۳-۱-۶-تابع هزينه :    48
۳-۲-۶-تابع کاب داگلاس :    51
۳-۳-۶-تابع ترانسلوگ:    51
۳-۴-۶ ويژگي هاي تابع هزينه ترانسلوگ :    52
۳-۷-نرم افزار مورد استفاده در براورد الگو:    57
۳-۱-۷-قابليت هاي کليدي نرم افزار  Eviews    58
۳-۸-تجزيه تحليل بانک ها    59
۳-۱-۸-تجزيه تحليل بانک ها از ديدگاه  سهامداران    61
۳-۲-۸-تجزيه تحليل بانک ها ديدگاه مديريت:    63
۳-۳-۸-ديدگاه سلامت مالي:    63
۳-۱-۳-۸-تاريخچه سيستم رتبه بندي کملز    65
۴-۱-مقدمه:    81
۴-۲-توصيف داده ها    81
۴-۲-۱-متغير هاي مستقل ورودي    82
۴-۱-۲-۱-قيمت سرمايه فيزيکي    82
۴-۲-۲-۱-قيمت سرمايه مالي    83
۴-۳-۲-۱-قيمت نيروي انساني    84
۴-۴-۲-۱-سرمايه کل    85
۴-۵-۲-۱-کل تسهيلات    86
۴-۲-۲-متغير وابسته    87
۴-۳-آزمون فرضيه هاي تحقيق    89
۴-۴- مراحل تخمين مدل    89
۴-۵- آزمون ناهمساني واريانس    91
۴-۶-تحليل و براورد نتايج    91
۴-۷- شاخص‌هاي هاي سلامت مالي کملز    97
۴-۸-پاسخ به سوالات و فرضيه هاي تحقيق    103
۴-۸-۱-تعيين سايز بهينه بانک در ايران    103
۴-۸-۲-صرفه به مقياس    104
۴-۸-۳-شاخص کملز    104
۴-۹- نتيجه گيري    104
۵-۱-مقدمه:    106
۵-۲- خلاصه تحقيق    106
۵-۲-۱ نتايج حاصل از توصيف داده ها    107
۵-۲-۲خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها    108
۵-۳-پيشنهادات    108
۵-۴-ارائه پيشنهاد هايي براي تحقيقات آتي    109
۵-۵-محدوديت هاي تحقيق    110
فهرست منابع
الف-منابع فارسي:    111
ب-منابع انگليسي:    112

 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران