سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور طی سال های (۸۷-۹۱)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
حجم : 691 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است.از میان مدل و تکنیک ها ی مختلفی که به منظور ارزیابی عملکرد موجود است ، تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی ای به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی می باشد. در این پایان نامه سعی شده است کارایی تکنیکی و کارایی مقیاس در بانک ها مورد محاسبه قرار گیرد. برای این کار از مدل برنامه ریزی خطی دی ای آ استفاده شده است. نمونه مورد استفاده شامل ۲۰ بانک از ۳۰ بانک موجود درکشور برای دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۹۱ می باشد.در این تحقیق نهاده ها شامل دارایی ثابت ، تعداد شعب ، هزینه کل ، حقوق صاحبان سهام وسپرده کل و ستانده ها شامل کل تسهیلات اعطایی ، درآمد کل و کل سرمایه گذاری بانک ها می باشد. این تحقیق با فرض وجود بازدهی نسبت به مقیاس ثابت CRS و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر VRS با ماهیت ورودی محور و با استفاده از نرم افزار DEA Frontier انجام شده و نتایج آن بر اساس متوسط کارایی در ۵ سال ارائه گردیده است. ﺗﺤﺖ ﻓﺮضCRS  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي۱۳۸۷ ﺗﺎ۱۳۹۱  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ%۸۸،۴۵ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺗﺤﺖ ﻓﺮضVRS  ﻧﯿﺰ%۹۰٫۸۸  اﺳﺖ. و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ورودي ﻓﻌﻠﯽ%۹٫۱۲  ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ%۹۷٫۱۷  اﺳﺖ. و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ%۲٫۸۳  ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف دارد.
کلمات کلیدی : تحلیل پوششی داده ها ، کارایی تکنیکی ، بازده به مقیاس .
                                                     
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    1
۱-۱     مقدمه :    2
۱-۲        مساله تحقیق :    4
۱-۳    تشریح و بیان موضوع :    5
۱-۴    ضرورت انجام تحقیق :    6
۱-۵      فرضیه های تحقیق/سوالات تحقیق :    7
۱-۵-۱        سوالات تحقیق :    7
۱-۶   نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :    7
۱-۷  نهادهایی که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند :    7
۱-۸  اهداف اساسی از انجام تحقیق :    8
۱-۹  قلمرو تحقیق :    8
۱-۹-۱     دوره زمانی تحقیق :    8
۱-۹-۲     مکان تحقیق :    8
۱-۱۰     جامعه آماری :    8
۱-۱۱     روش تحقیق :    9
۱-۱۲      روش های نمونه گیری :    9
فصل دوم:  مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق    12
۲-۱    مقدمه  :    13
۲-۲        تاریخچه بانک داری :    13
۲-۳  تعریف واژه بانک :    13
۲-۴   پیشینه :    14
۲-۵    تاریخچه بانک داری در ایران :    14
۲-۶   گونه های بانک داری :    14
۲-۷ انواع بانک :    15
۲-۷-۱  بانک های تجاری :    15
۲-۷-۲    بانک های سرمایه گذاری :    16
۲-۷-۳   بانک تخصصی یا توسعه ای :    17
۲-۷-۴   بانک رهنی :    17
۲-۷-۵   بانک مرکزی :    17
۲-۸ حوزه فعالیت بانک ها :    18
۲-۹    بانک های ایرانی :    19
۲-۱۰      بانک  های خصوصی در ایران :    20
۲-۱۱    برخی از بانک های ایران :    20
۲-۱۲  نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی:    28
۲-۱۳  مفاهیم اولیه کارایی  ، اثر بخشی  و بهره وری :    29
۲-۱۴    انواع کارایی:    30
۲-۱۴-۱     کارایی فنی ( تکنیکی ) :    31
۲-۱۴-۲  کارایی تخصیصی :    32
۲-۱۴-۳     کارایی اقتصادی :    33
۲-۱۵ مفهوم اثر بخشی :    33
۲-۱۶ مفهوم بهره وری :    33
۲-۱۷  مقایسه کارایی و بهره وری :    35
۲-۱۹      پیشینه تحقیق :    37
۲-۱۹-۱    تحقیقات داخلی :    37
۲-۱۹-۲    تحقیقات خارجی :    43
فصل سوم:  روش شناسی تحقیق    54
۳-۱    مقدمه :    55
۳-۲    انواع روش های محاسبه کارایی :    55
۳-۲-۱     روش هاي پارامتري براي تخمین تابع تولید:    56
۳-۲-۲    روش های ناپارامتری :    59
۳-۳    تحلیل پوششی داده  ها (دی ای آ) :    59
۳-۵    برخي از مزاياي روش دی ای آ  :    61
۳-۶    محدوديت هاي الگوي دی ای آ در مقايسه با ساير الگوها:    62
۳-۷   مفاهیم اولیه :    65
۳-۷-۱    مفهوم ورودي:    65
۳-۷-۲     مفهوم خروجی :    65
۳-۷-۳    واحد تصمیم گیرنده  دی ام یو (Decision making units) :    65
۳-۸      تابع تولید ، مجموعه امکان تولید و مرز کارایی :    65
۳-۸-۱    بازده به مقیاس :    66
۳-۸-۲      ماهیت ورودی محور و خروجی محور :    67
۳-۹   مدل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده :    67
۳-۹-۱    فرم مضربی مدل سی سی آر ( چارنز،کوپر و رودرز ) :    67
۳-۹-۲     ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل سی سی آر  :    70
۳-۹-۳  ﻓﺮم ﻣﻀﺮﺑﯽ ﻣﺪل بی سی سی ( Banker- Cooper- Charnes ) :    72
۳-۹-۴     ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل بی سی سی  :    75
۳-۱۰    ﻣﺪل ﺟﻤﻌﯽ ( ای دی دی ):    76
۳-۱۱    دیدگاه های اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫا :    78
۳-۱۱-۱    دیدگاه تولیدی :    79
۳-۱۱-۲     دیدگاه واسطه ای :    79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها    82
۴-۱  مقدمه  :    83
۴-۲  توصیف داده ها :    83
۴-۳   متغیر های مدل ( ورودی ها و خروجی ها ) :    85
۴-۶  تجزیه کارایی تکنیکی :    92
۴-۷ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس (ﻗﯿﺎﺳﯽ) :    93
۴-۸  خلاصه نمرات کارایی :    95
۴-۹ پاسخ به سوالات  تحقیق :    96
۴-۱۰  جمع بندی :    96
فصل پنجم خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها    98
۵-۱ نتیجه گیری :    99
۵-۲ پیشنهادات :    100
۵-۲-۱  محدودیت های تحقیق :    100
۵-۲-۲  زمینه های تحقیقات آتی :    101
مراجع :    103
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت