سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 132 صفحه
حجم : 953 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده: امروزه انتخاب بهترين تامين¬كننده از ميان شمار تامين¬كنندگان در صدر برنامه¬هاي خريداران قرار دارد. با توجه به اینکه در مدل های سنتی معیار های متفاوت و متعددی برای تحلیل و آنالیز دخیل هستند و این امر فرآیند تصمیم گیری را برای مدیران پیچیده و مشکل می کند ،امروزه مدیران از تکنیک های جدید همچون مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب و اتخاذ بهترین تصمیم استفاده می نمایند .در این پژوهش از روش MADM  فازی برای الویت بندی تامین کننده های شرکت صنعتی نیرو محرکه استفاده شده است .در بین روش های گوناگونی که در حوزه تصمیم گیری با شاخص های چند گانه وجود دارد، سعی گردید تا با بهره¬مندی از تکنیک تاپسیس فازی، مهمترین معیارهای انتخاب تامین¬کنندگان شناسایی و سپس با بهره مندی از تکنیک  SAW، بهترین تامین¬کننده انتخاب شود. نتيجه اين تحقيق در تمامی سازمانها ی تولیدی  كاربرد خواهد داشت.ف
کلید واژه : شرکت نیروی محرکه-MADM-مدل های سنتی
فهرست مطالب 
فصل اول :کلیات پژوهش
۱ -۱٫مقدمه        3
۲ -۱ بیان مساله        4        
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق         5        
۱-۴ اهداف  اساسی انجام تحقیق و سوال اصلی          5
۱-۵  فرضیات تحقیق          5
۱-۶ استفاده کنندگان تحقیق          6
۱-۷ روش تحقیق       6    
۱-۸ روش گرد آوری اطلاعات      7
۱-۹ ابزار گرد آوری اطلاعات     7
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل         8
۱-۱۱ قلمرو تحقیق        8
۱-۱۲ نو آوری تحقیق       9
۱-۱۳ تعاریف متغیر ها و اصطلاحات کلیدی        9
فصل دوم : ادبیات موضوع  
۲-۱مقدمه        13    
۲-۲فرآیند تصمیم گیری       13
۲-۳ انتخاب معیار و ملاک در تصمیم گیری  14    
۲-۴طبقه بندی تصمیم ها     14
۲ -۵ مفاهیم کلی در تصمیم گیری چند معیاره      15
۲-۶ انواع روش MADM         19
۲-۷ معرفی اجمالی فرآیند تحلیلی شبکه ای ANP        23
۲-۸ مقایسه  روش های AHP  و ANP            24
۲-۹ گام های فرآیند تحلیل شبکه            26
۲-۱۰ ابر ماتریس      28
۲-۱۱ پیشینه منطق فازی     29
۲-۱۲ متغیر های زبانی        30
۲-۱۳ روش های علم مدیریت  فازی         31
۲-۱۴ مجموعه های فازی      34
۲-۱۵ منطق فازی چگونه به کار گرفته می شوند         35
۲-۱۶ کاربردهای منطق فازی      36
۲-۱۷ تفاوت میان نظریه  احتمالات و منطق فازی       37
۲-۱۸ معرفی اجمالی روش تاپسیس           38
۲-۱۹ گام های تاپسیس      39
۲-۲۰ تامین کننده / مقدمه        43
۲-۲۱ زنجیره تامین        45
۲-۲۲ معرفی شرکت صنعتی نیرو محرکه     46
۲-۲۳ پیشینه ی تحقیق      49
فصل سوم : روش شناسائی پژوهش(متدولوژی)  
۳-۱  مقدمه         53        
۳-۲ روش تحقیق           53
۳-۳  روش گرد آوری اطلاعات             54
۳-۴ جامعه آماری         56    
۳-۵ حجم نمونه         57
۳-۶  شاخص های مربوط به متغیر های تحقیق و سوالات مربوط به پرسشنامه        58
۳-۷ تعیین روایی پرسشنامه          59
۳-۸  پایایی پرسشنامه             59
۳-۹ تصمیم گیری در شرایط فازی            61    
۳-۱۰ تکنیک SAW      64
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آماری   
۴-۱ مقدمه            66    
۴-۲ فاز رتبه بندی       66        
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    
۵-۱– مقدمه       82
۵-۲– نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک تاپسیس فازی      83
۵-۳ ارائه پیشنهادات بر اساس یافته¬های پژوهش           84
۵-۴ محدودیت های تحقیق        85
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی         85
پیوست
پرسشنامه یک           88
پرسشنامه شماره دو          90
منابع         115
چکیده انگلیسی          119
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت