سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 132 صفحه
حجم : 953 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده: امروزه انتخاب بهترين تامين¬كننده از ميان شمار تامين¬كنندگان در صدر برنامه¬هاي خريداران قرار دارد. با توجه به اینکه در مدل های سنتی معیار های متفاوت و متعددی برای تحلیل و آنالیز دخیل هستند و این امر فرآیند تصمیم گیری را برای مدیران پیچیده و مشکل می کند ،امروزه مدیران از تکنیک های جدید همچون مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب و اتخاذ بهترین تصمیم استفاده می نمایند .در این پژوهش از روش MADM  فازی برای الویت بندی تامین کننده های شرکت صنعتی نیرو محرکه استفاده شده است .در بین روش های گوناگونی که در حوزه تصمیم گیری با شاخص های چند گانه وجود دارد، سعی گردید تا با بهره¬مندی از تکنیک تاپسیس فازی، مهمترین معیارهای انتخاب تامین¬کنندگان شناسایی و سپس با بهره مندی از تکنیک  SAW، بهترین تامین¬کننده انتخاب شود. نتيجه اين تحقيق در تمامی سازمانها ی تولیدی  كاربرد خواهد داشت.ف
کلید واژه : شرکت نیروی محرکه-MADM-مدل های سنتی
فهرست مطالب 
فصل اول :کلیات پژوهش
۱ -۱٫مقدمه        3
۲ -۱ بیان مساله        4        
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق         5        
۱-۴ اهداف  اساسی انجام تحقیق و سوال اصلی          5
۱-۵  فرضیات تحقیق          5
۱-۶ استفاده کنندگان تحقیق          6
۱-۷ روش تحقیق       6    
۱-۸ روش گرد آوری اطلاعات      7
۱-۹ ابزار گرد آوری اطلاعات     7
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل         8
۱-۱۱ قلمرو تحقیق        8
۱-۱۲ نو آوری تحقیق       9
۱-۱۳ تعاریف متغیر ها و اصطلاحات کلیدی        9
فصل دوم : ادبیات موضوع  
۲-۱مقدمه        13    
۲-۲فرآیند تصمیم گیری       13
۲-۳ انتخاب معیار و ملاک در تصمیم گیری  14    
۲-۴طبقه بندی تصمیم ها     14
۲ -۵ مفاهیم کلی در تصمیم گیری چند معیاره      15
۲-۶ انواع روش MADM         19
۲-۷ معرفی اجمالی فرآیند تحلیلی شبکه ای ANP        23
۲-۸ مقایسه  روش های AHP  و ANP            24
۲-۹ گام های فرآیند تحلیل شبکه            26
۲-۱۰ ابر ماتریس      28
۲-۱۱ پیشینه منطق فازی     29
۲-۱۲ متغیر های زبانی        30
۲-۱۳ روش های علم مدیریت  فازی         31
۲-۱۴ مجموعه های فازی      34
۲-۱۵ منطق فازی چگونه به کار گرفته می شوند         35
۲-۱۶ کاربردهای منطق فازی      36
۲-۱۷ تفاوت میان نظریه  احتمالات و منطق فازی       37
۲-۱۸ معرفی اجمالی روش تاپسیس           38
۲-۱۹ گام های تاپسیس      39
۲-۲۰ تامین کننده / مقدمه        43
۲-۲۱ زنجیره تامین        45
۲-۲۲ معرفی شرکت صنعتی نیرو محرکه     46
۲-۲۳ پیشینه ی تحقیق      49
فصل سوم : روش شناسائی پژوهش(متدولوژی)  
۳-۱  مقدمه         53        
۳-۲ روش تحقیق           53
۳-۳  روش گرد آوری اطلاعات             54
۳-۴ جامعه آماری         56    
۳-۵ حجم نمونه         57
۳-۶  شاخص های مربوط به متغیر های تحقیق و سوالات مربوط به پرسشنامه        58
۳-۷ تعیین روایی پرسشنامه          59
۳-۸  پایایی پرسشنامه             59
۳-۹ تصمیم گیری در شرایط فازی            61    
۳-۱۰ تکنیک SAW      64
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آماری   
۴-۱ مقدمه            66    
۴-۲ فاز رتبه بندی       66        
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    
۵-۱– مقدمه       82
۵-۲– نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک تاپسیس فازی      83
۵-۳ ارائه پیشنهادات بر اساس یافته¬های پژوهش           84
۵-۴ محدودیت های تحقیق        85
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی         85
پیوست
پرسشنامه یک           88
پرسشنامه شماره دو          90
منابع         115
چکیده انگلیسی          119
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی