سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 99 صفحه
حجم : 839 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
روی آوردن به منطقه گرایی و یکپارچگی های اقتصادی از راه حلهایی است که که اقتصاد های در حال توسعه برای مقابله و رویارویی با پدیده جهانی شدن اتخاذ می نمایند .کشور جمهور اسلامی  ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد . لذا می بایست مسائل تجاری و اقتصادی در مقیاس کوچکتر حل شود. در این خصوص یکپارچگی های مختلف اقتصادی می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید . مطالعه حاضر با هدف تعیین پتانسیل تجاری کشور ایران با ۱۳ کشوری می باشد که در دهه اخیر بیشترین حجم تجارت خارجی ایران را تشکیل داده اند. بدین منظور ، از مدل جاذبه تعمیم یافته بهره جسته ایم و برای برآورد آن از روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد  مهم ترین متغیرهای موثر بر حجم مبادلات ایران تولید ناخالص سرانه داخلی  و جمعیت کشورها می باشد و متغیر فاصله جغرافیایی تاثیر ناچیزی داشته است . از سوی دیگر بیشترین شکاف تجاری ایران از آن کشورهای ترکیه و انگلستان بوده و کمترین شکاف سهم کشور افغانستان است.
کلمات کلیدی: یکپارچگی اقتصادی ، جهاني شدن ، مدل جاذبه ، پنل ديتا ،شكاف تجاري
 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه    2
۱-۲-بيان مسأله    3
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق    3
۱-۴-فرضيه‌ها    4
۱-۵-اهداف تحقيق    4
۱-۶- مراحل تدوین مدل اقتصاد سنجی     5
۱-۷-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    5
۱-۷-۱-جهانی شدن اقتصاد    5
۱-۷-۲-یکپارچگی اقتصادی    6
۱-۷-۳-منطقه گرایی    6
۱-۷-۴-پتانسیل تجاری    6
۱-۷-۵-تجارت دو جانبه    6
۱-۷-۶-مدل جاذبه    6
فصل دوم : ادبیات  و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه    8
۲-۲-جهانی شدن    9
۲-۳-آثار جهانی شدن  بر اقتصاد ایران    10
۲-۳-۱-منافع    10
۲-۳-۲-زیانها    10
۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن    10
۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی    12
۲-۵-۱-آثار رفاهی ایستا    12
۲-۵-۱-۱-ایجاد تجارت    12
۲-۵-۱-۲-انحراف تجارت    12
۲-۵-۲-آثار رفاهی پویا    13
۲-۶-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور    13
۲-۷-همپیوندی اقتصادی    15
۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل    17
۲-۸-۱-تئوري هکشر- اوهلین    17
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت    19
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی    21
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی    21
۲-۹-۲تولید سرانه    23
۲-۹-۳-درجه باز بودن اقتصاد    24
۲-۹-۴-سرمایه گذاری مستقیم خارجی    26
۲-۹-۵ -جمعیت    27
۲-۱۰-مفهوم پتانسيل تجاري و روشهاي محاسبة آن    28
۲-۱۰-۱-روش ساده برآورد پتانسیل تجاری    28
۲-۱۰-۲-روش برآورد پتانسیل تجاری با استفاده از آزمون مشابهت و اکمال تجاری    29
۲-۱۰-۳-فرضیه لیندر    29
۲-۱۰-۴-معیار فینگر – کرینین (F-K)    30
۲-۱۰-۵-معیار کسینوس(Cosine)    31
۲-۱۰-۶-معیار تشابه(EIS)    31
۲-۱۰-۷-شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA)    32
۲-۱۰-۸-شاخص گروبل – لوید    32
۲-۱۱- برآورد پتانسیل تجاری از مدل جاذبه    33
۲-۱۱-۱-تاریخچه مدل جاذبه    34
۲-۱۱-۲-مزایا و معایب مدل جاذبه    34
۲-۱۱-۳-الگوی تعمیم یافته مدل جاذبه    35
۲-۱۲-پیشینه تحقیق    37
۲-۱۲-۱-مطالعات خارجی    37
۲-۱۲-۲-مطالعات داخلی    40
فصل سوم : روش تحقیق و تبیین مدل
۳-۱-مقدمه    44
۳-۲- مدل پانل دیتا    44
۳-۲-۱- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا    45
۳-۲-۲- محدودیت های پانل دیتا    46
۳-۳- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی    46
۳-۳-۱- اثرات ثابت    47
۳-۳-۲- اثرات تصادفی    48
۳-۳-۳- آماره هاسمن    48
۳-۴-بررسی و تحلیل آماری متغیرهای تحقیق    50
۳-۴-۱-متغیر وابسته    50
۳-۴-۲-متغیر های توضیحی    50
فصل چهارم :تخمین مدل
۴-۱-مقدمه    55
۴-۲- مراحل برآورد مدل    56
۴-۲-۱-آزمون ریشه واحد    57
۴-۲-۲- آزمون هم انباشتگی    58
۴-۳-نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب    61
۴-۴-شکاف تجاری کشورها    62
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه    67
۵-۲- نتيجه گيري    67
۵-۳-بحث در مورد نتایج:    68
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه    69
۵-۵- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق    70
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    71
منابع و مأخذ    72
پیوست    75
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی