سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسي تطبيقي احكام كافر و مسلمان در ابواب قصاص ، ديات و ارث
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 91 صفحه
حجم : 100 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
متون قواعد فقه ، يكي از مهمترين موضوعات در ادبيات اسلامي است و سابقه اي ديرينه دارد كه از همان قرون اوليه در هئيت احكام الهي از جمله کتب آسمانی و سنت ائمه اطهار(ع) متولد شد ، سپس زير لواي علمای شرع براساس تفاسیر عقلی و نقلی رشد و نمو یافت تا در اختیار بشریت از جمله ، رهروان حقیقت و جویای کمال قرار گیرد . پژوهش حاضر اگر نه موضوعي كاملاً نو ، اما موضوعي است كه يا كمتر بدان پرداخته شده يا بدين شيوه بررسي نشده است در پي تشريع احكام قصاص ، ديات و ارث از جنبه تطبيق كافر و مسلمان ، بر مبناي آراء و نظرات فقهاي شيعه و اهل سنت می باشد تا با بررسي و تحليل شاخصه هاي استنباطی ، از بروز هرگونه ابهامات مانند حق الناس جلوگیری شود . 
كليد واژه ها : 
اصول فقه ، علماي شيعه و سني ، قصاص ، ديات ، ارث . 

 
فهرست مطالب
چكيده …………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………۲
فصل اول : كليات تحقيق 
۱-۱    بيان مساله ………………………………………………………………………………..۶
۱-۲    پيشينه موضوع ……………………………………………………………………………۶
۱-۳    ضرورت اهداف و اهميت موضوع ………………………………………………………..۷ 
۱-۴    سوالات تحقيق………………………………………………………………………..۷
۱-۵    فرضیه تحقيق………………………………………………………………………..۷
۱-۶    روش تحقیق…………………………………………………………………………….۷
فصل دوم : تعاريف و اصطلاحات و مباحث عام 
۱-۲ بخش اول : تعريف كافر………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۱ گفتار اول : كافر در لغت و اصطلاح………………………………………………………………………………۹
۲-۲ بخش دوم : تعريف مسلمان……………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۱ گفتار دوم : مسلمان در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………….۱۱
۲-۳ بخش سوم : تعريف قصاص…………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۳-۱ گفتار اول : قصاص در لغت و اصطلاح………………………………………………………………………..۱۱
۲-۳-۲ گفتار دوم : تاريخچه قصاص …………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۳-۳ گفتارسوم : قصاص از ديدگاه اديان……………………………………………………………………………..۱۴
۲-۳-۳-۱ شريعت يهود………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۳-۳-۲ شريعت مسيح………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۳-۳-۳ شريعت عرب جاهليت …………………………………………………………………………………………۱۵
۳-۴ بخش چهارم : اهميت قصاص ……………………………………………………………………………………….۱۵
۳-۵ بخش پنجم : موجبات قصاص………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۵-۱ گفتار اول : موجب قصاص قتل نفس…………………………………………………………………………..۱۷
۲-۵-۲ گفتار دوم : شرايط قصاص نفس…………………………………………………………………………………۱۷
۲-۵-۲-۱ برابري در آزادي و بردگي………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۵-۲-۲ برابري در دين………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۵-۲-۳ نبودن رابطه پدري و فرزندي………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۵-۲-۴ تساوي در عقل……………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۵-۲-۵ بلوغ …………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۵-۲-۶ محترم بودن خون مقتول ……………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۵-۳ گفتار سوم : راههاي اثبات قصاص نفس……………………………………………………………………….۲۰
۲-۵-۳-۱ اقرار…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۵-۳-۲ شاهد…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۳-۳-۳ قسامه…………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۴-۴ گفتار چهارم : موجب قصاص نقص عضو……………………………………………………………………۲۱
۲-۵-۵ گفتار پنجم : كيفيت اجراي قصاص نقص عضو…………………………………………………………….۲۲
۲-۵-۵-۱ قصاص گوش……………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۵-۵-۲ قصاص چشم……………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۵-۵-۳ قصاص بيني…………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۵-۵-۴ قصاص زبان و لب………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۵-۵-۵ قصاص دندان……………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۶بخش ششم : تعريف ديات………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۶-۱گفتار اول : ديه در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………….۲۳
۲-۶-۲ گفتار دوم : انواع و اقسام ديات ………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۶-۲-۱ ديه قتل عمد…………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۶-۲-۲ ديه قتل شبه عمد …………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۶-۲-۳ ديه خطاي محض………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۶-۳ گفتار سوم : ميزان سنجش ديات………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۶-۳-۱ ديه مو………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۶-۳-۲ ديه چشم……………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۶-۳-۳ ديه گوش…………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۶-۳-۴ ديه بيني……………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۶-۳-۵ ديه لب………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۶-۳-۶ ديه زبان……………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۶-۳-۷ ديه دندان ……………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۶-۳-۸ ديه فك ………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۶-۳-۹ ديه گردن …………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۶-۳-۱۰ ديه دست…………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۶-۳-۱۱ ديه انگشتان ………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۶-۳-۱۲ ديه پستان …………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۶-۳-۱۳ ديه كفل ……………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۶-۳-۱۴ ديه پا ……………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۶-۳-۱۵ ديه استخوان ……………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۷ بخش هفتم : تعريف ارث………………………………………………………………………………………………۳۲ 
۲-۷-۱ گفتار اول : ارث در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………………….۳۲
۲-۷-۲ گفتار دوم : تفاوت ارث با تركه…………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۷-۳ گفتار سوم : تفاوت ارث با وصيت ……………………………………………………………………………..۳۳
۲-۷-۴ گفتار چهارم : تاريخچه ارث در اقوام مختلف……………………………………………………………….۳۳
۲-۷-۴-۱ رم باستان……………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۷-۴-۲ بابل……………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۷-۴-۳ ايران باستان………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۷-۴-۴ چين و ژاپن………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۷-۴-۵ هند …………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۷-۴-۶ اعراب جاهليت…………………………………………………………………………………………………….۳۶
فصل سوم : تجزيه و تحليل 
۳-۱ بخش اول : واكاوي قواعد مسلمان و كافر ازحيث قصاص……………………………………………………………..۳۸
۳-۱-۱ گفتار اول :  فقه اماميه……………………………………………………………………………………………………………۳۸
۳-۱-۲ گفتار دوم : ادله مستندات فقهاي اماميه ……………………………………………………………………………………۳۸
۳-۱-۲-۱ قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۱-۲-۲ سنت …………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۱-۲-۳ اجماع …………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۱-۳ گفتار سوم : فقه اهل سنت …………………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۱-۴ گفتار چهارم : ادله و مستندات فقهاي اهل سنت ……………………………………………………………………….۴۳
۳-۲ بخش دوم : ماهيت ديه مسلمان و غير مسلمان …………………………………………………………………………….۴۳
۳-۲-۱ گفتار اول : معيار تفاوت ديات مسلمان و غير مسلمان ………………………………………………………………۴۴
۳-۲-۲گفتار دوم : ديات اديان مسيحي ، يهودي ، زرتشتي از منظر علماي شيعه و اهل سنت……………………..۴۴
۳-۲-۳ گفتار سوم : كليات ميزان ديه غير مسلمان ……………………………………………………………………………….۴۵
۳-۲-۳-۱ ديدگاه اول : نابرابري ديه مسلمان با غير مسلمان ………………………………………………………………….۴۶
۳-۲-۳-۲ ديدگاه دوم : منع ديه غير مسلمان ………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۲-۳-۳ ديدگاه سوم : تساوي ديه مسلمان و غير مسلمان ………………………………………………………………….۴۷
۳-۳ بخش سوم : قيود ارث …………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۳-۱ گفتار اول : منع ارث كافر از مسلمان ………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۳-۲ گفتار دوم : دلايل ممنوعيت ارث كافر از مسلمان ……………………………………………………………………..۴۸
۳-۳-۲-۱ قرآن ………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۳-۲-۲ روايات …………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۳-۲-۳ اجماع ……………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۳-۳ گفتار سوم : آراي شيعه در باب عدم منع ارث مسلمان از كافر ……………………………………………………۵۲
۳-۳-۴ گفتار چهارم : آراي اهل سنت در باب ارث مسلمان از كافر و بالعكس ……………………………………….۵۴
۳-۳-۵ گفتار پنجم : شروط توارث كفار از يكديگر …………………………………………………………………………….۵۵
۳-۳-۵-۱ ادله اخذ ارث مرتد از كافر اصلي ……………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۳-۶ گفتار ششم : ميراث كافر ……………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۳-۷ گفتار هفتم : توبه كافر و ميل به اسلام …………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۳-۸ گفتار هشتم : طبقه بندي اقسام مورث و ارث كافر ……………………………………………………………………۵۹
۳-۳-۸-۱ : مورث مسلمان و وارث كافر ……………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۳-۸-۲ : مورث زني كه داراي فرزندان كافر است…………………………………………………………………………….۵۹ 
۳-۳-۸-۳ : مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان كافر …………………………………………………………………..۶۰
۳-۳-۹ گفتار نهم : اصول و موانع ارث مسلمان و كافر………………………………………………………………………….۶۰
۳-۳-۱۰ گفتار دهم : اصول اجماع فقها در باب ارث مسلمان و كافر ……………………………………………………..۶۳
۳-۳-۱۱ گفتار يازدهم : ضرورت مقتقضاي قاعده مساله ارث مسلمان و كافر ……………………………………۶۵
فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادات 
۴-۱ نتيجه گيري ………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۲ پيشنهادات …………………………………………………………………………………۷۷
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………۷۸ 
چكيده انگليسي  …………………………………………………………………………………….81

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل