سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسي عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
حجم : 1815 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در میان گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن به عنوان عمده ترین و مهمترین گاز گلخانه ای بیشترین سهم را در گرمایش جهانی زمین دارا می باشد. روش های مختلفی جهت جذب دی اکسیدکربن از جریان های گازی وجود دارد. یکی از روش های قابل اعتماد و موثر در صنعت جهت جذب دی اکسیدکربن از جریان های گازی روش جذب شیمیایی می باشد. مهمترین عامل تاثیر گذار بر هزینه¬های عملیاتی در روش جذب شیمیایی انتخاب یک حلال مناسب می باشد. در این مطالعه با توجه به پارامترهایی از قبیل ساختار مولکولی، جرم مولکولی، حلالیت در آب، نقطه جوش، سمی بودن و در دسترس بودن، حلال های ترکیب پتاسیم کربنات با اسید بوریک، پپرازین اتیل آمین و تترا اتیلن پنتاآمین، ترکیب مونواتانول آمین با پپرازین اتیل آمین و تترااتیلن پنتاآمین، ترکیب پپرازین اتیل آمین با تترااتیلن پنتاآمین، ترکیب تری سدیم فسفات با مونواتانول آمین، پپرازین اتیل آمین، تترااتیلن پنتاآمین و اسید بوریک به عنوان جاذب های شیمیایی جدید دی اکسیدکربن انتخاب شدند. حلالیت تعادلی محلول های جدید با استفاده از یک راکتور ناپیوسته همزن دار در دماهای ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ درجه سانتیگراد و در فشارهای جزئی دی اکسیدکربن بین ۰ تا ۶۰ کیلو پاسکال اندازه گیری گردید. در تمامی مراحل آزمایشات نتایج حلالیت گاز به عنوان ظرفیت تعادلی (مول دی اکسیدکربن / مول حلال) و به صورت تابعی از فشار جزیی دی اکسیدکربن ارائه شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که حلال های انتخاب شده دارای ظرفیت تعادلی بیشتری از مونواتانول آمین می-باشند. همچنین راندمان جذب حلال های انتخاب شده در برج جذب بستر سیالی به ارتفاع  120 سانتیمتر و قطر ۱۵ سانتیمتر مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای مختلف از جمله قطر پرکن ها، ارتفاع بستر ثابت پرکن ها، دبی مایع و سرعت گاز بر افت فشار برج و راندمان جذب نیز بررسی گردید.
کلید واژه :حلال -دی اکسید کربن – بستر سیال

فهرست مطالب
 فصل اول
۱-مقدمه    1
۱-۱-تاریخچه انتشار دی اکسیدکربن    3
۱-۲-اثرات زیست محیطی دی اکسیدکربن    3
فصل دوم
۲-روش های مختلف جداسازی دی اکسیدکربن    12
۲-۱- جذب غشایی    12
۲-۲-تقطیر در دمای پایین    13
۲-۳-جذب سطحی توسط جامد    13
۲-۳-۱-جذب سطحی توسط جامد در دمای ثابت    14
۲-۳-۲-جذب سطحی توسط جامد در فشار ثابت    14
۲-۴-جذب توسط جامد همراه با واکنش شیمیایی    14
۲-۵-جذب فیزیکی توسط حلال    15
۲-۵-۱-جذب توسط فرآیند رکتیسول    16
۲-۵-۲-جذب توسط فرآیند سلکسول    17
۲-۶-جذب شیمیایی توسط حلال    17
۲-۶-۱-جذب توسط محلول آبی آلکانول آمین ها    18
۲-۶-۲-جذب توسط پتاسیم کربنات داغ    19
۲-۶-۲-۱-فرآیند کاتاکارب    20
۲-۷-جذب توسط فرآیند سولفینول    21
۲-۸-جذب توسط آب    22
۲-۹-برج جذب بستر سیال    22
فصل سوم
۳- بررسی حلال های مختلف مورد استفاده در صنعت    25
۳-۱- مهمترین پارامترها در انتخاب حلال مناسب    25
۳-۱-۱-میزان جذب    25
۳-۱-۲-سرعت جذب    25
۳-۱-۳-انرژی مورد نیاز جهت احیاء    26
۳-۱-۴-میزان تخریب    26
۳-۱-۵-ویسکوزیته حلال    26
۳-۱-۶-خوردگی حلال    26
۳-۱-۷-فراریت    27
۳-۱-۸-قیمت حلال    27
۳-۱-۹-ایجاد رسوب    27
۳-۱-۱۰-دمای جوش و فشار بخار    27
۳-۱-۱۱-جرم مولکولی    27
۳-۲-بررسی معایب و مزایای حلال های مورد استفاده در صنعت    28
۳-۲-۱-مونواتانول آمین    29
۳-۲-۲-دی اتانول آمین    30
۳-۲-۳-تری اتانول آمین    30
۳-۲-۴-دی گلایکول آمین    31
۳-۲-۵-متیل دی اتانول آمین    31
۳-۲-۶-دی ایزوپروپانول آمین    32
فصل چهارم
۴- مروری بر تحقیقات گذشته    34
فصل پنجم
۵-انتخاب حلال    38
۵-۱-محلول    38
۵-۲-حلالیت گاز مایع    38
فصل ششم
۶- دستگاه و روش انجام آزمایش    42
۶-۱-دستگاه اندازه گیری حلالیت حلال    42
۶-۱-۱-راکتور یک لیتری    42
۶-۱-۲-سنسور فشار    43
۶-۱-۳-ذخیره ساز اطلاعات    44
۶-۱-۴-روش انجام آزمایش    47
۶-۱-۵-محاسبات انجام شده جهت اندازه گیری ظرفیت تعادلی حلال    48
۶-۲-برج جذب بستر سیال    50
۶-۲-۱-اندازه گیری افت فشار برج    52
۶-۲-۲- پکینگ    52
۶-۲-۳-اندازه گیری راندمان جذب در برج    53
۶-۲-۴-سنسور دی اکسیدکربن    54
فصل هفتم
۷- نتایج و بحث    56
۷-۱-صحت عملکرد سیستم و روش انجام آزمایش    56
۷-۲-حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی پتاسیم کربنات با اسید بوریک    57
۷-۳-حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی پتاسیم کربنات با پپرازین اتیل آمین    59
۷-۴-حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی مونو اتانول آمین با پپرازین اتیل آمین    61
۷-۵-حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی مونو اتانول آمین با تترا اتیلن پنتا آمین    63
۷-۶-حلالیت دی اکسیدکربن درمحلول ترکیبی پپرازین اتیل آمین با تترا اتیلن پنتا آمین    65
۷-۷-حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی پتاسیم کربنات با تترا اتیلن پنتا آمین    67
۷-۸-حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی تری سدیم فسفات و پپرازین اتیل آمین    68
۷-۹-حلالیت دی اکسیدکربن درمحلول ترکیبی تری سدیم فسفات و تترا اتیلن پنتا آمین    69
۷-۱۰-حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی تری سدیم فسفات و اسید بوریک    70
۷-۱۱-حلالیت دی اکسیدکربن در محلول ترکیبی تری سدیم فسفات و مونو اتانول آمین    71
۷-۱۲- افت فشار در برج جذب بستر سیال    72
۷-۱۲-۱-تاثیر دبی مایع بر افت فشار برج    72
 7-12-2-تاثیر قطر پکینگ بر افت فشار برج    74
۷-۱۲-۳-تاثیر ارتفاع بستر ثابت پرکن ها بر افت فشار برج    75
۷-۱۳-راندمان جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال    76
۷-۱۳-۱-راندمان جذب دی اکسیدکربن در برج توسط محلول ترکیبی پتاسیم کربنات با اسید بوریک    76
۷-۱۳-۲-راندمان جذب دی اکسیدکربن در برج توسط محلول ترکیبی تری سدیم فسفات با اسید بوریک    78
۷-۱۳-۳-راندمان جذب دی اکسیدکربن در برج توسط محلول ترکیبی تری سدیم فسفات با مونو اتانول آمین    79
۷-۱۳-۴-مقایسه راندمان و ظرفیت جذب حلال های انتخاب شده    80
۷-۱۴-نتیجه گیری    82
۷-۱۵-پیشنهادات    83
فهرست منابع و مراجع    84
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲