سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی آثار فقر بر سلامت روح و روان افراد از دیدگاه اسلام
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 122 صفحه
حجم : 150 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
مقدمه      
يکي از مسائل آسيب زا و نابهنجار فردي و اجتماعي که نقش مهمي در به خطر انداختن سلامت روحي و رواني افراد دارد مساله فقر است .فقري که بر همه جهات فرد اثر گذاشته و زندگي او را تحت الشعاع قرار مي دهد و تا بدانجا پيش مي رود که زندگي را براي فرد مختل کرده و او را در همه عرصه ها به عقب مي راند.
از آنجا که اين امر از دير باز مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته است و راههايي براي از بين رفتن و يا کنترل آن در نظر گرفته شده است اما هنوز هم اين مساله در ميان برخي جوامع بيداد مي کند و حتي رونق و پيشرفت علم و تکنولوژي هم نتوانسته آن را ريشه کن کرده و يا ازآسيبهاي آن بکاهد .
فقر را مي توان پديده آشنا ولي پيچيده و ناشناخته دانست که همواره بيرحمانه ، دندان تيز و درنده خون آشام خود را در تار و پود انسانها و جوامع بشري در همه اعصار و قرون فرو کرده است و به فراخور و اقتضاي زمان و مکان، هويت، استقلال، شان و ساختارهاي جامعه بشري را در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مورد تهاجم و آسيب قرار داده است.
از آن‌جا که فقر پديده‌اي اقتصادي است، به‌طور طبيعي در حوزه اقتصاد آثاري ويران‌گر برجاي مي‌نهد. اين پديده چنانچه به موقع شناسايي و نابود نشود، چون غده‌اي سرطاني گسترش يافته، جامعه را فرا مي‌گيرد و به مرگ اجتماع مي‌انجامد.وقتي که نگرش بر فقر، مساوي و همجوار با مرگ و کفر باشد براي جوامع فقير دو مشکل پيش مي آيد.
 1- از بين رفتن حيات مادي و معنوي و شخصيت اجتماعي و سياسي و حقوقي بدين معنا که فرد يا جامعه اي که در فقر باشد قدرت حضور در هيچ صحنه اي پيدا نخواهد کرد. لذا برخوردي هم که با او مي شود متناسب با عملکرد خودش خواهد بود .۲- ازدست دادن آرمانها، آمال و آرزوها، يعني همانطور که کفر آرمان سوز است و آنچه را که در جامعه است نابود مي کند فقرهم چنين مي کنند. 

 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه    2     
۱-۲-بيان مساله    4
۱-۳- ضرورت انجام تحقيق    6
۱-۴- اهداف تحقيق    7
۱-۵- فرضيه هاي تحقيق    7
۱-۶- اصطلاحات و واژه هاي تحقيق    7
۱-۷- پيشينه تحقيق    9
۱-۸- جمع بندی و نتیجه گیری    12
فصل دوم: مفهوم فقر و انواع فقر
۲-۱- مفهوم فقر    15
۲-۱-۱- فقر از ديدگاه اهل لغت    15
۲-۱-۲- فقر از ديدگاه اصطلاحي    17
۲-۱-۳- فقر از ديدگاه احاديث    19
۲-۱-۳-۱ – ستايش فقر و فقرا    19
۲-۱-۳-۲ – نکوهش فقر و فقرا    21
۲ -۱-۴- فقر از ديدگاه سرمايه داري    22
۲-۱-۵- فقر از ديدگاه عرفاني    23
۲-۲- انواع فقر    26
۲-۲-۱- فقر مطلق    26
۲-۲-۲- فقر نسبي    27
۲-۲-۳- فقر موردي    27
۲-۲-۴- فقر عمومي    28
۲-۲-۵- فقر به معناي نياز انسانها به يکديگر    28
۲-۲-۶- فقر عقوبتي – فقر کرامتي    29
۲-۲-۷- فقر نفس    29
۲-۲-۸ فقر معنوي    30
۲-۲-۹- فقر ديني    31
۲-۲-۱۰- فقر فرهنگي    32
۲-۲-۱۱ فقرذاتي    33
۲-۲-۱۲- فقر ممدوح و مذموم    36
۲-۳- بيان ادب فقير در حال فقر    42
فصل سوم: عوامل فقر و آثار فقر
۳- ۱- عوامل فقر    45
۳-۱-۱- عوامل خود ساخته    45
۳-۱-۱- ۱-تنبلي و بيکاري    45
۳-۱-۱-۲-  تفاقر(فقرنمايي)    46
۳-۱-۱-۳- ترک تقدير درمعاش    47
۳-۱-۱-۴-  اسراف و تبذير     49
۳-  1-1-5- گناهان    54
۳-۱-۲- عوامل غير خودي    55
۳-۱-۲-۱ عوامل طبيعي عبارتند از    55
۳-۱-۲-۱-۱- حوادث طبيعي     55
۳-۱-۲-۱-۲- نقص عضو    55
۳-۱-۲-۱-۳- ديوانگي    56
۳-۱-۲-۱-۴- انگيزه هاي فردي    56
۳-۱-۲-۲- عوامل اجتماعي    57
۳-۱-۲-۲-۱- ظلم    57
۳-۱-۲-۲-۲-فقدان برنامه هاي اقتصادي سالم و منظم     60
۳-۱-۲-۲-۳- جنگ    60     
۳-۱-۲-۲-۴- سقوط درآمدها    61
۳-۱-۲-۲-۴- نابرابريهاي اقتصادي (بي عدالتي)    62
۳-۲- آثار فقر    64
۳-۲-۱- آثار اجتماعي    64
۳-۲-۱-۱- فقر عامل سلب شخصيت    64
۳-۲-۱-۲- از بين برنده ظاهر انسان    65
۳-۲-۱-۳-انزوا    65
۳-۲-۱-۴- انزواي سياسي    66
۳-۲-۱-۵- ضعف اخلاقي و نابهنجاري‌هاي اجتماعي    66
۳-۲-۱-۶- ضعف اعتقاد و دينداري    67
۳-۲-۲- آثار رواني    68
۳-۲-۲-۱-كاهش عزت‌نفس    71
۳-۲-۲-۲- اضطراب و تشويش‌خاطر    73      
۳-۲-۲-۳-ياس و ناميدي    74                                                                                                             
۳-۲-۲-۴-عدم اعتماد به نفس    74                                                                                          
فصل چهارم: شيوه هاي مبارزه با فقر
۱-۴- اهميت  به کار و تلاش    78
۴-۲- انفاق     81
۴-۲-۱-برّ    86
۴-۲-۲- ايثار    88
۴-۳- ايجاد قرض الحسنه     89
۴-۴-  مبارزه با مصرف گرايي و تجمل گرايي    93
۴-۵- همسان زيستي حاکمان با محرومان    94
فصل پنجم: تجزيه و تحليل 
منابع و مآخذ    111

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت