سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 138 صفحه
حجم : 160 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
نگارنده در این رساله با استناد به منابع تاریخی و توصیفی نخست پس از تبیین تاریخ نیشاپور و تصوف در خراسان به شرح و بسط احوال خرگوشی پرداخته است. این رساله در دو فصل کلی فراهم آمده  که در فصل اول ذیل عنوان کلیَات به شرح احوال خرگوشی پرداخته است، و در فصل دوم که عمده ترین فصل این رساله نیز به شمار می آید آثار وی را به تفصیل بررسی و به بیان موضوعات طرح شده در این آثار پرداخته است. از دیگر ویژگی‌های این اثر برجسته کردن مسائل و موضوعات عرفانی و اخلاقی است که در آثار متنوع خرگوشی آمده است. در واقع این رساله به احیای یکی از صوفیان سده ی چهارم پرداخته که تاکنون زندگی وی در پرده ابهام مانده بود. خود این ابهام و نبود منابع نگارنده رساله را با دشواری های خاص خود روبه رو ساخته بود.
برخی از آثاری که در رساله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: شرف النّبی، تهذیب الاسرار، الاشارة و العبارة، البشارة و النذارة و اللوامع.
کلید واژه ها: خرگوشی، احوال، آثار، توصیف و گزارش.


فهرست مطالب

فصل اول کلیات
۱-۱ بیان مسئله    2
۱-۲ سؤالات تحقیق    2
۱-۳ سؤالات اصلی    2
۱-۴ سؤال فرعی    3
۱-۵ اهداف تحقیق    3
۱-۶ پیشینه تحقیق    3
۱-۷ دشواریهای پژوهش    4
۲-۱ تاریخ نیشابور    4
۲-۲ اوضاع سیاسی واجتماعی    5
۲-۳ دیدار محمود غزنوی و ابوسعد خرگوشی    6
۲-۴ تصوف در خراسان    7
۲-۵ زندگي¬نامه    8
۲-۶ استادان ابوسعد    10
۲-۷ مدرسان مدرسه¬ی ابوسعد    15
۲-۸ مذهب فقهي ابوسعد    15
۲-۹ طریقه تصوّف ابوسعد    15
۲-۱۰ وفات ابوسعد    16
۲-۱۱آثار ابوسعد    17


فصل دوم آثار ابوسعد خرگوشی
۱-۱ البشارة و النذارة فی تعبیر الرؤیا و المراقبة    20
۲-۱ شرف الّنّبی(ص)    21
۲-۲ نسخ شرف النّبی(ص)    27
۱٫نسخه¬ی اسعد افندی    28
۲٫ نسخه¬ی پاریس    28
۳٫نسخه¬ی بایزید ولی    30
۲-۳ ابواب کتاب شرف النّبی در نسخه های مختلف    31
۲-۴ گزارش کلی از شرف النّبی(ص)    32
۳-۱ تهذیب الاسرار    34
۳-۱-۱ انگیزه خرگوشی از تألیف کتاب    36
۳-۱-۲ محتوای کتاب    37
۳-۱-۳ باب اختلاف اهل تصوّف در معنای تصوف وگفته های مشایخ صوفیه    37
۳-۱-۴ در باب ذکر معرفت    39
۳-۱-۵ در باب ذکر محبّت    39
۳-۱-۶ در باب شوق    39
۳-۱-۷ در باب قرب    39
۳-۱-۸ در باب انس    40
۳-۱-۹ در باب مشاهده    40
۳-۱-۱۰ در باب یقین    40
۳-۱-۱۱ در باب توبه    40
۳-۱-۱۲ در باب مقامات    41
۳-۱-۱۳ در باب مراقبت    41
۳-۱-۱۴ در باب ورع    41
۳-۱-۱۵ در باب زهد    41
۳-۱-۱۶ در باب صبر    41
۳-۱-۱۷ در باب رضا    42
۳-۱-۱۸ در باب توکل    42
۳-۱-۱۹ در باب خوف    42
۳-۱-۲۰ در باب رجا    43
۳-۱-۲۱ در باب فقر و غنی    43
۳-۱-۲۲ در باب گرسنگی    43
۳-۱-۲۳ در باب شهوات و مخالفت با هوی    43
۳-۱-۲۴ در باب اخلاص    43
۳-۱-۲۵ در باب مطالبه صدق    44
۳-۱-۲۶ در باب عبودیت    44
۳-۱-۲۷ در باب آداب    44
۳-۱-۲۸ در باب حُسن خُلق    44
۳-۱-۲۹ در باب طهارت    44
۳-۱-۳۰ ابوابی در نماز، زکات، روزه، حج و عمره    45
۳-۱-۳۱ در باب مسئله پوشش و خرقه    45
۳-۱-۳۲ باب ملامتیه و صفاتشان    45
۳-۱-۳۳ در باب زکات    45
۳-۱-۳۴ در باب سخاوتمندی و مواسات و میهمان نوازی    46
۳-۱-۳۵ در باب فضلیت کسب و کار    46
۳-۱-۳۶ در باب انفراد و انزوا    46
۳-۱-۳۷ در باب ذکر    46
۳-۱-۳۸ در باب سماع    47
۳-۱-۳۹ در باب وجد    47
۳-۱-۴۰ در باب هاتف    47
۳-۱-۴۱ در باب کرامت    48
۳-۱-۴۲ در باب قبض و بسط    48
۳-۱-۴۳ در باب فنا و بقا    49
۳-۱-۴۴ باب خواطر    49
۳-۱-۴۵ در باب وصایا    49
۳-۱-۴۶ در باب دعا    50
۳-۱-۴۷ در باب آداب صوفیه    50
۳-۱-۴۸ بابی در ذکر الفاظ متداوله بین اهل طائفه    50
۳-۱-۴۹ در باب  حیا    51
۳-۱-۵۰ در باب حُسن ظَنّ    51
۳-۱-۵۱ در باب صُمت    51
۳-۱-۵۲ در باب تفکر    51
۳-۱-۵۳ در باب تواضع    51
۳-۱-۵۴ در بابی صفات دنیا    52
۳-۲-۱ مقايسه تهذيب الاسرار و رساله ‌سلمي    53
۳-۳-۱ مهمترین و قدیمیترین منابع ملامتیه    56
۳-۳-۲ انتقاد از ملامتیه    56
۳-۳-۳ ملامتیه و کرّامیه    58
۳-۳-۴ ملامتیان و فتوت    59
۳-۳-۵ عبدالله بن مبارک    62
۳-۳-۶ در تفصیل  آداب ملامتیه در تهذیب الاسرار    64
۴-۱ بازمانده های کتاب الاشارة و العبارة در کتاب علم القلوب    66
۵-۱ اللوامع    72
۵-۲ فهرستِ مجالسِ کتاب اللوامع    74
۵-۳ تفاوتهایی در برخی فصلها و نسخه ها    79
۶-۱ نتیجه گيري    81
منابع    107
منابع انگلیسی    112
مقالات    113
پیوست ها    114

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل