سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
حجم : 1809 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید
  
فهرست مطالب
چکیده  1
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات
بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش  4
بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه ۵
بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی ۸
گفتار اول: تعریف  8
گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی ۹
بخش چهارم: ویژگی ها،معایب و مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی ۱۱
گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی ۱۱
گفتار دوم: مزایاو معایب استفاده از اعتبارات اسنادی ۱۲
بند اول: مزایا از نگاه کلی  12
بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده ۱۳
الف) مزایا ۱۳
ب) معایب ۱۳
بند دوم: مزایا ومعایب از نگاه خریدار ۱۴
الف) مزایا ۱۴
ب) معایب ۱۴
بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی  15
گفتار اول: گشایش اعتبار ۱۵
گفتار دوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی ۱۸
بخش ششم: قوانین،مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ۱۹
گفتار اول: قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازابتدا تاکنون  19
بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی ۲۰
بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یوسی پی) ۲۰
بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی۹۸) ۲۱
بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه  22
بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد ۲۲
بند ششم: ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت آمریکا ۲۳
بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران ۲۴
گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی  26
بند اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی ۲۶
بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار ۲۶
مسائل و پرونده های فصل اول: ۲۸
فصل دوم: انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها
بخش اول: انواع اعتبارات اسنادی  33
۱٫ اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ۳۳
۲٫ اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده ۳۴
۳٫ اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار ۳۵  
۴٫ اعتبار اسنادی گردان ۳۶         
۵٫ اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال  37
۶٫ اعتبار اسنادی اتکایی ۳۷
۷٫ اعتبار اسنادی سبد خرید ۳۷
۸٫ اعتبار اسنادی پوششی ۳۸
۹٫ اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال  38
۱۰٫ اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ۳۹  
۱۱٫ اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی ۳۹
۱۲٫ اعتبار اسنادی ترکیبی ۳۹
بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ۴۰
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری ۴۰
گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ۴۰
مسائل و پرونده های فصل دوم ۴۴
فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی
بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال  49
ماده ۳۸ یوسی پی۶۰۰: اعتبارات قابل انتقال ۵۰
  بند الف) ۵۰
  بند ب) ۵۱
  بند ج) ۵۴     
  بند د) ۵۴         
  بند ه)  56
  بند و) ۵۷
  بند ز) ۵۸
  بند ح) ۶۳
  بند ط) ۶۴
  بند ی) ۶۵
  بند ک) ۶۵
بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی۶۶
بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی۷۶
گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید ۷۹
بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار  79
بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر ۸۰
گفتار سوم: شرایط واگذاری ۸۱
گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید  82
مسائل و پرونده های فصل سوم  82
فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر
بخش اول: مزایا و معایب  87
گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ۸۷
بند اول: مزایا  87
بند دوم: معایب ۸۹
گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی ۹۰
بند اول: مزایا ۹۰
بند دوم: معایب ۹۰
گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار  91
بند اول: مزایا ۹۱
بند معایب ۹۲
بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها ۹۲
گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار  92
گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی ۹۴
گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ۹۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۶
فهرست منابع ۹۹
پیوست ۱۰۳    
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران