سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت با تصوف
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 195 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
با اوج گرفتن نزاع وکشمکش ازجانب مخالفان وموافقان تصوف در دوره صفویه، رواج رفتارهای خارج ازعرف صوفیان و همراهی فقها باحکومت صفویه، اسباب غروب خورشید تصوف درپایان قرن دهم فراهم شد.متن پیش روتلاش دارد با بررسی آرا وآثار ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری که عَلَم مخالفت باتصوف را در دوره صفویه برافراشته بودند، وتبیین پاسخ موافقین به نتیجه‌ای منصفانه برسد.آنچه از رهگذر بررسی نظرات مخالفین تصوف دراین دوره رخ می‌نماید، عدم رعایت اخلاق نقد در‌آثار مخالفین‌تصوف است.آثاری که صوفیان راحلاجیه ورفتارهای آنها را بدعت ومستحق تکفیرمی‌دانست.درضمن ادبارهای فراوان نسبت به تصوف، آنچه که مخفی نمی‌ماند، اقبالی است که در آثار و رفتار بزرگان آن دوره بروز داشته که نشان ازجذابیت عناصر اصلی این مشی وروش درنزد آنها داشته است.
 کلید واژه‌ها: بدعت، شریعت، تصوف، کفر،محمّدطاهر قمی، میرلوحی.

فهرست مطالب
فصل اول: سیرمخالفت باتصوف    1
۱٫مخالفت باتصوف تادوره صفویه    2
۲٫وضعیت تصوف دردوره صفویه    4
۲-۱٫مخالفت باتصوف دردوره صفویه    7
۲-۱-۱٫محققکرکی    8
۲-۱-۲٫شیخ علی عاملی    8
۲-۱-۳٫شیخ حرعاملی    8
۲-۱-۴٫ملاصدرا    9
۲-۱-۵٫میرلوحی سبزواری    12
۲-۱-۶٫ملامحمّدطاهرقمی    12
فصل دوم: ملامحمّد طاهر قمی(زندگی نامه، آثار و آرا)    14
۱٫تولد    15
۱-۱٫محل تولد    16
۱-۲٫محل وفات ودفن    16
۲٫محمّد طاهر قمی در نگاه محدثین وعلمای شیعه    16
۲-۱٫صاحب املالآمل    17
۲-۲٫صاحب جامعالرواه    17
۲-۳٫ صاحب معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه    17
۲-۴٫میرزا عبدالله افندیاصفهانی    18
۲-۵٫از زبان شاگرد    18
۳٫مناصب ملامحمّدطاهرقمی    18
۴٫اساتید ملامحمّدطاهرقمی    19
۵٫شاگردان    21
۶٫معرفیآثار    22
۶-۱٫تأليفاتضدتصوفي    23
۶-۱-۱٫رساله رد صوفیه    23
۶-۱-۲٫رجم الشیاطین    24
۶-۱-۳٫مونسالابرار    24
۶-۱-۴٫تحفه الاخیار    25
۶-۱-۵٫حکمهالعارفین فیدفع شبهه المخالفین    25
۶-۱-۶٫الفوائد الدینیه    26
۶-۱-۷٫مفتاح العداله    27
۶-۱-۸٫تحفه العقلاء    28
۶-۱-۹٫بهجهالدارین فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین    29
۶-۱-۱۰٫کشف الاسرار    30
۶-۱-۱۱٫مقامات‎المحبین    31
۶-۲٫تالیفات منسوب به ملامحمّدطاهر    31
۶-۳٫دغدغههای ملامحمّدطاهردرتألیفات ضدتصوفی    36
۶-۴٫تأليفات کلامیواعتقادی    37
۶-۵٫تأليفات مواعظيواخلاقي    40
۶-۶٫تأليفات فقهی    41
۶-۷٫تأليفات مناقبي وفضائلاهل بیت علیهمالسلام وشعر    43
۶-۸٫تأليفات درفضائل قرآن وحدیث    44
۷٫اندیشههای ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی    44
۷-۱٫بدعتها    45
۷-۱-۱٫خانقاه    45
۷-۱-۲٫ترک واجبات ومستحبات    47
۷-۱-۳٫ترک حیوانی    49
۷-۱-۴٫پیر    49
۷-۱-۵٫خواندن شعرعاشقانه    50
۷-۲٫دعاوی مبتدعه    57
۷-۳٫زهد ومحبت درنگاه ملامحمّدطاهرقمی    59
۸٫نقد بزرگان تصوف درکلام ملامحمّدطاهرقمی    61
۸-۱٫حلاج و بایزید    61
۸-۲٫عطار    63
۸-۳٫ملای روم    64
۸-۴٫سنایی    71
۸-۵٫ابن عربی    71
۸-۶٫شیخ محمود شبستری ولاهیجی    78
۸-۷٫حسن بصری، سامری هذه الامه    79
۸-۸٫علاءالدوله سمنانی    80
۹٫ناقدین محمّدطاهرقمی    80
۹-۱٫مجلسی اول    81
۹-۲٫ملاخلیل قزوینی    92
۹-۳٫محمّدمؤمن طبیب تنکابنی    93
۹-۳-۱٫اشتهای ریاست برعوام    98
۹-۳-۲٫رفع نفسانیات شرط شیخ الاسلامیاست    98
۹-۴٫فیض کاشانی به دنبال عرفان روایی    99
۱۰٫محمّدطاهرقمی وفلاسفه    102
فصل سوم: میرلوحی سبزواری (زندگی نامه،آثار و آرا)    114
۱٫تولد و وفات    115
۲٫اساتید میرلوحی    116
۳٫میرلوحی درکلام دیگران    117
۳-۱٫میرمحمّدزمان    117
۳-۲٫صاحب خلاصه الفوائد    117
۳-۳٫صاحب مشاین    117
۳-۴٫صاحب مجالس    117
۳-۵٫صاحب ابیات المختار    117
۳-۶٫ علامه سید صدرالدین علی    118
۴٫آثار میرلوحی    118
۴-۱٫مناظره سید وعالم    118
۴-۲٫ادراء العاقلین و اخزاء المجانین    118
۴-۳٫زادالعقبی فی مناقب الائمه و الاوصیا    119
۴-۴٫کفایه المهتدی فی معرفه المهدی    119
۴-۵٫ریاض المؤمنین وحدائق المتقین    120
۴-۶٫اعلام المحبین فی رد الصوفیه و المبتدعین    121
۴-۷٫تنبیه العاقلین اخزاء المجانین    121
۵٫آثارمنسوب به میرلوحی    121
۵-۱٫رساله توضیح المشربین وتنقیح المذهبین    122
۵-۲٫اصول فصول توضیح    122
۵-۳٫رساله سلوهالشیعه و قوهالشریعه    123
۶٫بهرهگیری میرلوحی ازکلام بزرگان در نقد تصوف    124
۷٫ میرلوحی و ملامحمّدتقی مجلسی    129
۸٫میرلوحی واحادیث ضدتصوف    130
۹٫میرلوحی وغنا    133
۱۰٫غنا در روایات    135
۱۱٫چنداستفتاء در باب غنا    135
۱۲٫دغدغه میرلوحی درتألیف آثارضدتصوفی    136
فصل چهارم: نتیجهگیری    138
۱٫حب جاه    140
۲٫ناقدین، علمای ظاهرهستند    140
۳٫الناس اعداء ما جهلوا    141
۴٫ناقدین، علمای دنیاهستند    143
۵٫خودپسندی    144
۶٫کدورات نفسانی    144
۷٫تفاوت نگذاشتن بین تصوف شیعی وسنی    144
۷-۱٫تصوفِ شیعی،جامع ظاهر وباطن    145
۷-۲٫مباینت در ریاضت    145
۸٫تقرب به سلاطین    146
۹٫عالم معانی وسیع تر ازوضع ودلالت الفاظ است    146
۱۰٫تبعیت مقلدانه میرلوحی ازمحمّدطاهر    147
۱۱- اعتراف صادقانه میرلوحی    148
پینویسها    149
پیوست ها    155
فهرست منابع    176
۱٫ فهرست منابع چاپ شده    176
۲٫فهرست منابع چاپ نشده(نسخ خطی)    180

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت