سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی ارتباط آیات سوره انفال
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 214 صفحه
حجم : 250 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
هدف اصلی این رساله، بررسی ارتباط آیات سوره انفال است، تا روشن شود اگرچه آیات، به صورت پراکنده و متناسب با شرایط زمان نازل شده باشد، ولی به اقتضای نزول آنها از سوی خداوند حکیم، نظمی منطقی و کاملاً حکیمانه بر آیات حکمفرماست.  
به این منظور، در گام اول از رهگذر دسته بندی موضوعات سوره، اصلی¬ترین خطوط ارتباطی و اهداف سوره انفال جستجو شده و در نتیجه، هفت خط ارتباطی مهم پدیدار گشته که اجمالاً سایر موضوعات سوره را نیز پوشش داده است و عبارتند از: ویژگیها و امدادهای خداوند، قوانین تکوینی و سنن الهی، جهاد و مبارزه در راه خداوند، مخالفان حق، دستورات و توصیه ها، مؤمنان و امور مرتبط با پیامبر۹٫ 
در گام دوم، هر یک از خطوط مذکور به صورت مستقل و با زیر مجموعه های خاص خود بررسی شده است و سرانجام در آخرین قدم، از طریق بررسی این خطوط، و با توجه به احتمال خط ارتباطی پنهان که در پاره ای از سوره های قرآن، قابل استنباط است، شبکه ارتباطی سوره انفال جستجو شده و در موارد ضروری از نقد و بررسی آراء مفسران نیز غفلت نشده است. لازم است گوشزد شود که موضوع این پایان نامه زیر مجموعه طرحی جامع است که به ارتباط آیات یکایک سوره ها می پردازد و هم اکنون در دست انجام است.
کلید واژه ها: سوره انفال، ارتباط آیات، تناسب آیات، خط ارتباطی، شبکه ارتباطی، هدف یا اهداف سوره انفال، سیاق، سیاق آیات، غرض سوره، انسجام آیات، پیوستگی آیات، انسجام سوره، مقاصد سوره، چینش آیات، توقیفی بودن آیات، رابطه حکیمانه، نظم آیات.
 
فهرست مطالب
۱-کلیات    1
۱-۱- طرح مسئله و هدف    2
۱-۲- ضرورت    2
۱-۳- پیشینه    2
۱-۴- فرضیه ها    6
۱-۵- روش    6
۱-۶- اصطلاحات    7
۱-۶-۱- خط ارتباطی    7
۱-۶-۲- شبکه ارتباطی    7
۱-۶-۳-  نقاط تلاقی    7
۲-بررسی ارتباط آیات سوره انفال با تکیه بر خطوط ارتباطی هفتگانه    8
۲-۱- بررسی خطوط ارتباطی سوره انفال به صورت مجزا    9
۲-۱-۱- ویژگی های خداوند و امدادهای الهی    10
۲-۱-۱- بررسی خط ارتباطی اول: ویژگی های خداوند و امدادهای الهی    16
۲-۱-۱-۱- ربوبیت    16
۲-۱-۱-۲- قدرت    17
۲-۱-۱-۲-۱- عزیز    18
۲-۱-۱-۲-۲- قدیر    19
۲-۱-۱-۲-۳-  قوی    19
۲-۱-۱-۲-۴- شدیدالعقاب    20
۲-۱-۱-۳- رحمت    21
۲-۱-۱-۳-۱-  ذوالفضل    21
۲-۱-۱-۳-۲- غفور    22
۲-۱-۱-۳-۳- رحیم    22
۲-۱-۱-۴- حکمت    23
۲-۱-۱-۵- علم    25
۲-۱-۱-۵-۱- علیم    25
۲-۱-۱-۵-۲- بصیر    28
۲-۱-۱-۵-۳- محیط    29
۲-۱-۱-۶- سمع    30
۲-۱-۱-۷- مکر    31
۲-۱-۱-۸- همراهی و یاوری    31
۲-۱-۱-۹- عدل    33
۲-۱-۱-۱۰- مولا    34
۲-۱-۱-۱۱- اجابت کننده    34
۲-۱-۱-۱۲- الفت دهنده    34
۲-۱-۱-۲- امداد های الهی   35
۲-۱-۲- بررسی خط ارتباطی دوم: قوانین تکوینی    42
۲-۱-۲-۱- پیروزی حق بر باطل    49
۲-۱-۲-۲- ابتلاء و امتحان    51
۲-۱-۲-۳- دگرگونی و زوال مواهب الهی در گرو ناسپاسی    53
۲-۱-۲-۴- عذاب الهی   53
۲-۱-۲-۴-۱-عذابها تابع عملکردها    53
۲-۱-۲-۴-۲- وقوع عذاب پس از درخواست آن از سوی مخالفان    54
۲-۱-۲-۴-۳- حضور پیامبر۹، مانع عذاب مخالفان    55
۲-۱-۲-۵- پیامد اعمال    55
۲-۱-۲-۵-۱- نسبت به مؤمنان    55
۲-۱-۲-۵-۱-۱- دنیوی    55
۲-۱-۲-۵-۱-۲- اخروی    59
۲-۱-۲-۵-۲- مخالفان    60
۲-۱-۲-۵-۲-۱- دنیوی    60
۲-۱-۲-۵-۲-۲- اخروی    63
۲-۱-۳- بررسی خط ارتباطی سوم: جهاد    66
۲-۱-۳-۱-  فلسفه جهاد    72
۲-۱-۳-۲- جنگ بدر به عنوان مصداق جهاد اسلامی    74
۲-۱-۳-۲-۱- عنایات خداوند در جنگ بدر    74
۲-۱-۳-۲-۲- حالات و روحیات مسلمین در جنگ بدر    77
۲-۱-۳-۲-۳- حالات و روحیات سپاه کفر در جنگ بدر    82
۲-۱-۳-۳- دستورات و توصیه هایی در ارتباط با جهاد    84
۲-۱-۳-۳-۱- نظام جهاد و میدان رزم    84
۲-۱-۳-۳-۲- صلح    90
۲-۱-۳-۳-۳- اسرای جنگ    91
۲-۱-۳-۳-۴- غنایم جنگ    92
۲-۱-۴- بررسی خط ارتباطی چهارم: مخالفان حق    94
۲-۱-۴-۱- ویژگیها    100
۲-۱-۴-۱-۱- لجاجت و مخالفت    100
۲-۱-۴-۱-۲- مکر    104
۲-۱-۴-۱-۳- عدم تعقل و پذیرش حقایق    106
۲-۱-۴-۱-۴- غرور    107
۲-۱-۴-۱-۵- باز داشتن مردم از مسیر الهی    108
۲-۱-۴-۲- پیامدها    109
۲-۱-۴-۳- مصداق مخالف    109
۲-۱-۵- بررسی خط ارتباطی پنجم: دستورات و توصیه های الهی    111
۲-۱-۵-۱- دستورات و توصیه ها در زمینه خاص    116
۲-۱-۵-۱-۱- انفال    116
۲-۱-۵-۱-۲- هجرت    117
۲-۱-۵-۱-۳- جهاد    119
۲-۱-۵-۲- دستورات و توصیه ها به شکل عام    119
۲-۱-۵-۲-۱- تقوا    119
۲-۱-۵-۲-۲- صبر    120
۲-۱-۵-۲-۳- اطاعت از خدا و رسول۹    120
۲-۱-۵-۲-۴-توکل به خداوند    122
۲-۱-۵-۲-۵- نهی از خیانت    122
۲-۱-۵-۲-۶- نهی از غرور و ریاکاری    122
۲-۱-۶- بررسی خط ارتباطی ششم: مؤمنان    124
۲-۱-۶-۱- ویژگیهای مؤمنان    129
۲-۱-۶-۲- عکس العملها    132
۲-۱-۶-۳- خطابها    134
۲-۱-۶-۴- پیامدها    137
۲-۱-۷-بررسی خط ارتباطی هفتم: پیامبر۹    138
۲-۱-۷- ۱- وظایف پیامبر۹    144
۲-۱-۷- ۱-۱- پاسخگویی به سؤالات مردم    144
۲-۱-۷- ۲- برخورد مخالفان با پیامبر۹    146
۲-۱-۷- ۲-۱- جدال    146
۲-۱-۷- ۲-۲- مکر    146
۲-۱-۷- ۲-۳- انکار قرآن و نبوت    147
۲-۱-۷- ۲-۴- نقض پیمان    148
۲-۱-۷- ۲-۵-  مخالفت و مشاقه    148
۲-۱-۷- ۳- حمایت ها و عنایت های خداوند نسبت به پیامبر۹    149
۲-۲- بررسی خطوط ارتباطی به صورت شبکه ای    153
۲-۲-۱- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با خط مؤمنان    158
۲-۲-۲- نحوه اتصال خط پیامبر۹و خداوند با خط مخالفان حق    159
۲-۲-۳- نحوه اتصال خط مؤمنان با خط خداوند و جهاد    163
۲-۲-۴- نحوه اتصال خط خداوند با خط دستورات و توصیه های الهی    166
۲-۲-۵- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با خط خداوند    167
۲-۲-۶- نحوه اتصال خط خداوند و خط جهاد و مبارزه با خط مخالفان حق و خط مؤمنان    169
۲-۲-۷- نحوه اتصال خط مؤمنان و خط دستورات و توصیه های الهی  با خط مخالفان حق    171
۲-۲-۸-نحوه اتصال خط مؤمنان، دستورات و توصیه های الهی و قوانین تکوینی با خط پیامبر۹و خداوند    180
۲-۲-۹- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط پیامبر۹و قوانین تکوینی    180
۲-۲-۱۰- نحوه اتصال  خط مخالفان حق با خط قوانین تکوینی و خط پیامبر۹    182
۲-۲-۱۱- نحوه اتصال خط مخالفان حق و خط پیامبر۹با خط جهاد و مبارزه و خط دستورات و توصیه ها    183
۲-۲-۱۲- نحوه اتصال خط جهاد و مبارزه با خط خداوند    185
۲-۲-۱۳- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با  خط جهاد و مبارزه    187
۲-۲-۱۴- نحوه اتصال خط خداوند  و مؤمنان  با خط مخالفان حق    190
۲-۲-۱۵- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قوانین تکوینی    192
۲-۲-۱۶- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط  دستورات و توصیه های الهی    193
۲-۲-۱۷- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط پیامبر۹و دستورات و  توصیه های الهی    194
۲-۲-۱۸- نحوه اتصال خط خداوند با خط  پیامبر۹و دستورات و توصیه های الهی    195
۲-۲-۱۹- نحوه اتصال خط پیامبر۹با خط جهاد و مبارزه و خط دستورات و توصیه های الهی و خط مؤمنان    197
۲-۲-۲۰- نحوه اتصال خط مؤمنان و خط دستورات و توصیه های الهی با خط پیامبر۹و خط خداوند    199
۲-۲-۲۱- نحوه اتصال خط  مخالفان حق با خط مؤمنان حقیقی    200
پی نوشت    203
نتیجه گیری    205
منابع و مآخذ    206

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت