سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی ارتباط آیات سوره مباركه « نساء»
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 308 صفحه
حجم : 350 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
هدف اصلي اين رساله، بررسي ارتباط آيات سوره مباركه «نساء» است تا روشن شود، اگرچه آياتي كه در اين سوره هستند، به ظاهر در بعضي مقاطع گسسته به نظر مي رسند ولي به اقتضاي نزول آنها از سوي خداوند حكيم، نظمي حكيمانه و كاملا منطقي بر آيات آن حكمفرماست. درگام اول موضوعات سوره جستجو شده و اصلي ترين خطوط ارتباطي، در نه خط ارتباطي مهم دسته بندي شده است كه عبارتند از؛ توحید، نبوت، مخالفان حق (کفار، مشرکان، منافقان)، قوانين تكويني، قيامت، احکام، اهل كتاب، مومنان و جهاد. در گام دوم هريك از خطوط مذكور به صورت مستقل و با زير مجموعه هاي خاص خود بررسي شده و در آخرين قدم از طريق بررسي اين خطوط و با توجه به احتمال خط ارتباطي پنهان كه در پاره اي از سوره هاي قرآن قابل استنباط است، شبكه ارتباطي سوره «نساء» جستجو گرديده و در موارد ضروري به بيان، نقد و بررسي آراء مفسران نيز اقدام شده است. 
کلید واژه ها: قرآن، سوره نساء، ارتباط آیات،تناسب آيات، خط ارتباطی، شبکه ارتباطی، هدف یا اهداف سوره نساء، سياق آيات، غرض سوره، پيوستگي آيات، چينش آيات، رابطه حكيمانه، نظم ايات.
 
 
فهرست مطالب
۱-كليات  1
۱-۱- طرح مسئله و هدف تحقیق    2
۱-۲- ضرورت و اهمیت    2
۱-۳- پیشینه    2
۱-۴- فرضیه ها    6
۱-۵- روش    6
۱-۶- اصطلاحات    6
۱-۶-۱- خط ارتباطی    6
۱-۶-۲- شبکه ارتباطی    6
۱-۶-۳- نقاط تلاقی    7
۱-۶-۴- لفافه ها    7
جدول ۱- بخش ۲-۱-۱- تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي« توحيد و ساير ويژگيهاي خداوند»    12
جدول ۲- بخش۲-۱-۱- تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي« توحيدوساير ويژگيهاي خداوند»    14
نمودار بخش ۲-۱-۱- نقاط تلاقي خطوط فرعي    16
۲-۱-۱- بررسی خط ارتباطی اول« توحید و ساير ويژگيهاي خداوند»    17
۲-۱-۱-۱- اعتقاد توحيدي    17
۲-۱-۱-۲- ارائه دلايل و براهين توحيدي    17
۲-۱-۱-۲-۱- رب و خالق    17
۲-۱-۱-۲-۲- مالكيت مطلق الهي    18
۲-۱-۱-۳- ساير ويژگيهاي خداوند    19
جدول ۱- بخش ۲-۱-۲-تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي« احكام»    22
جدول  2- بخش  2-1-1-تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي «احكام»    24
نمودار بخش ۲-۱-۱- نقاط تلاقي خطوط فرعي    26
۲-۱-۲- بررسی خط ارتباطی دوم «احکام»    27
۲-۱-۲-۱- احكام شرعی    27
۲- حدود زنا    27
۳- ارث    27
۴- كفالت ايتام    27
۵- نماز    27
۶- طهارت(تيمم)    27
۷- كفاره قتل خطا    27
۸- جهاد    27
۹- معاملات و مبادلات    28
۱۰- شهادت و گواهي    28
۱۱- نحوه رابطه با كافران    28
۱۲- حفظ جان مردم    28
۲-۱-۲-۱-۱- احکام نکاح    28
۲-۱-۲-۱-۱-۱- ازدواج    28
۲-۱-۲-۱-۱-۲- مهریه    33
۲-۱-۲-۱-۱-۳- سرپرستی در نظام خانواده    35
۲-۱-۲-۱-۱-۴-  نشوز زنان    36
۲-۱-۲-۱-۱-۵- نشوز مردان    37
۲-۱-۲-۱-۱-۶- طلاق    37
۲-۱-۲-۱-۲- حدود زنا    38
۲-۱-۲-۱-۲-۱- حد زناي محصنه    38
۲-۱-۲-۱-۲-۲- حد زناي غيرمحصنه    39
۲-۱-۲-۱-۲-۳- حد زناي كنيزان    39
۲-۱-۲-۱-۳- ارث    39
۲-۱-۲-۱-۳-۱- تشريع قانون ارث و تاكيد بر آن    40
۲-۱-۲-۱-۳-۲- اجراي حكم ارث بعد ازانجام وصيت واداي دين ميت    40
۲-۱-۲-۱-۳-۳- حكم ارث فرزندان    41
۲-۱-۲-۱-۳-۴- حكم ارث پدر و مادر    41
۲-۱-۲-۱-۳-۵- ارث بردن زن و شوهر از يكديگر    42
۲-۱-۲-۱-۳-۶- ارث برادران و خوهران    43
۲-۱-۲-۱-۳-۷- ارث بردن برادران و خوهران مادري    43
۲-۱-۲-۱-۳-۸- ارث برادران و خوهران پدري يا پدري و مادري    44
۲-۱-۲-۱-۴- كفالت ايتام    44
۲-۱-۲-۱-۵- نماز    46
۲-۱-۲-۱-۶- تيمم    48
۲-۱-۲-۱-۷-كفاره قتل خطا    49
۲-۱-۲-۱-۸- جهاد    50
۲-۱-۲-۱-۹- معاملات و مبادلات    51
۲-۱-۲-۱-۱۰- شهادت و گواهي    51
۲-۱-۲-۱-۱۱- نحوه رابطه با كافران    51
۲-۱-۲-۱-۱۲- حفظ جان مردم    53
۲-۱-۲-۲- احكام اخلاقي    53
جدول   1     بخش ۲-۱-۳ ؛   تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  مخالفان حق    62
جدول    2    بخش ۲-۱-۵ ؛  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  مخالفان حق    63
نمودار بخش۲-۱ –   5  ؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی    65
۲-۱-۳- بررسي خط ارتباطی سوم؛ مخالفان حق (كافران، منافقان، مشركان)    66
۲-۱-۳-۱- ويژگيهاي مخالفان حق    66
۲-۱-۳-۲- نحوه برخورد با مخالفان حق    70
۲-۱-۳-۲-۱- نحوه برخورد رسول (ص) با مخالفان حق    70
۲-۱-۳-۲-۲- نحوه برخورد مومنان با مخالفان حق    70
۲-۱-۳-۳- پيامد اعمال    71
۲-۱-۳-۳-۱- دنيوي    71
۲-۱-۳-۳-۲- اخروي    71
جدول  1بخش ۲-۱-۴-  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی اهل كتاب    73
جدول  2 بخش ۲-۱-۴-  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی اهل كتاب    74
نمودار بخش ۲-۱-۴- نقاط تلاقي خطوط فرعي    76
۲-۱-۴- بررسی خط ارتباطی چهارم« اهل کتاب»    77
۲-۱-۴-۱- ويژگيها و اعمال اهل كتاب    77
۲-۱-۴-۱-۱- ويژگيها و اعمال يهوديان    77
۲-۱-۴-۱-۲- ويژگيها و اعمال مسيحيان    81
۲-۱-۴-۱-۳- ويژگيها واعمال مومنان اهل كتاب    84
۲-۱-۴-۲- پيامد اعمال اهل كتاب    85
۲-۱-۴-۲- ۱- دنيوي    85
۲-۱-۴-۲- ۲-اخروي    85
جدول ۱بخش ۲-۱-۵؛  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی   قوانین تکوینی    88
جدول ۲بخش۲-۱-۵: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « قوانین تکوینی »    90
نمودار بخش۲-۱-۵؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی    92
۲-۱-۵- بررسی خط ارتباطی پنجم «قوانین تکوینی»    93
۲-۱-۵-۱- پيامد اعمال    93
۲-۱-۵-۱-۱- مومنان    93
۲-۱-۵-۱-۲- مخالفان حق    99
۲-۱-۵-۲- بودن خير كثير در بسياري از امور ناخوشايند    105
۲-۱-۵-۳- ضابطه مندي مشيت الهي    106
۲-۱-۵-۳-۱- ضابطه مندی مشیت الهی در بخشش  گناهان    106
۲-۱-۵-۳-۲- ضابطه مندي مشيت الهي در تزکیه انسانها    106
۲-۱-۵-۴- بي فايده بودن فرار از مرگ    106
۲-۱-۵-۵-كردار انسان ها علت بديهايي كه به وي مي رسد و رسيدن همه نيكيها از طرف خداوند    107
۲-۱-۵-۶- شريك بودن امر كننده به اعمال نيك يا بد، در عواقب عمل    107
۲-۱-۵-۸- وجود داشتن همه عزت ها تنها در نزدخداوند    107
۲-۱-۵-۹- استبدال    108
۲-۱-۵-۱۰- عدم موفقيت كافران براي تسلط بر مومنان حقيقي    108
۲-۱-۵-۱۱- موجود بودن همه پاداش ها تنها در نزد خداوند    109
جدول  1بخش ۲-۱-۶- ؛ تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی (  نبوت )    111
جدول  2 بخش  2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی (  نبوت)    113
نموداربخش ۲-۱-۱: نقاط تلاقی خطوط فرعی    115
۲-۱-۶-بررسي خط ارتباطي ششم « نبوت»    116
۲-۱-۶-۱- وظايف انبياء در برابر مردم    116
۲-۱-۶-۲- وظايف مردم در برابر انبياء    116
۲-۱-۶-۳- مصاديق انبياء    117
۲-۱-۶-۳-۱- حضرت عيسي(ع)    117
۲- ۱-۶-۳-۲-حضرت موسي(ع)    118
۲-۱-۶-۳-۳- حضرت ابراهيم(ع)    118
۲-۱-۶-۳-۴- يازده پيامبر ديگر    118
۲-۱-۶-۳-۵- حضرت رسول(ص)    118
۲-۱-۶-۳-۵-۱- وظايف رسول (ص) در برابر مردم    118
۲-۱-۶-۳-۵-۱-۱- در يافت و ابلاغ وحي الهي    118
۲-۱-۶-۳-۵-۱-۲- انذار و تبشير    119
۲-۱-۶-۳-۵-۱-۳- بيان احكام    119
۲-۱-۶-۳-۵-۱-۴- قضاوت    120
۲-۱-۶-۳-۵-۱-۵- تشويق به انجام وظايف    120
۲-۱-۶-۳-۵-۲- وظايف مردم در برابر رسول(ص)    121
۲-۱-۶-۳-۵-۲- ۱- ايمان به رسول(ص)    121
۲-۱-۶-۳-۵-۲- ۲- اطاعت از رسول (ص)و تسليم فرمان ايشان بودن    121
۲-۱-۶-۳-۵-۲-۳- ايمان به قرآن كريم و تدبر در آن    122
جدول  1بخش ۲-۱-۷ : تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  قيامت    125
جدول ۲  بخش  2-1-7 : تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  قيامت    126
نموداربخش ۲-۱-۱: نقاط تلاقی خطوط فرعی    128
۲-۱-۷- بررسی خط ارتباطی هفتم؛ « قيامت»    129
۲-۱-۷-۱- فلسفه قيامت    129
۲-۱-۷-۲- ويژگي قيامت    129
۲-۱-۷-۳- شاهدان قيامت    129
۲-۱-۷-۴- وصف حال گناهكاران در قيامت    130
۲-۱-۷-۵-حسابرسي اعمال    131
۲-۱-۷-۵-۱- مباني حسابرسي اعمال    131
۲-۱-۷-۵-۲- پيامد اعمال    131
۲-۱-۷-۵-۲-۱- پيامد اعمال مومنان    131
۲-۱-۷-۵-۲-۲- پيامد اعمال مخالفان حق (منافقان، كافران، مشركان، كافران اهل كتاب)    133
جدول۱ بخش ۲-۱ – ۸  :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی « مومنان»    139
جدول۲  بخش ۲-۱-۸ :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی « مومنان»    140
نموداربخش ۲- ۱- ۸-؛  نقاط تلاقي خطوط فرعي    142
۲-۱-۸- بررسی خط ارتباطی هشتم«مؤمنان»    143
۲-۱-۸-۱- ويژگيهاي مومنان    143
۲-۱-۸-۲- پيامد اعمال    146
جدول۱ بخش ۲-۱-۹ :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی  جهاد و هجرت    148
جدول۲ بخش ۲-۱-۹ :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی  جهاد و هجرت    149
نموداربخش ۲-۱-۹ ؛  نقاط تلاقي خطوط فرعي    151
۲-۱-۹- بررسی خط ارتباطی نهم«جهاد و هجرت»    152
۲-۱-۹-۱- تشريع جهاد    152
۲-۱-۹-۲- اهداف جهاد    152
۲-۱-۹-۲-۱- از بين بردن مظاهر ظلم و ستم    152
۲-۱-۹-۲-۲- نجات ستم ديدگان    153
۲-۱-۹-۲-۳- بهره مندي از اجر عظيم    153
۲-۱-۹-۳- مومنان سست ايمان و جهاد    153
۲-۱-۹-۳-۱- اعتراض برفرمان جهاد    153
۲-۱-۹-۳-۲- داشتن انگيزه هاي مادي براي جهاد    155
۲-۱-۹-۳-۳- پندارهاي باطل در مورد علت پيروزيها و شكست ها    155
۲-۱-۹-۳-۴- پخش شايعات    156
۲-۱-۹-۴- هجرت    156
۲-۱-۹-۴- ۱- اهميت هجرت در اسلام    156
۲-۱-۹-۴- ۲- بركات هجرت در راه خدا    157
جدول۱بخش ۲-۲: شبکه ارتباطی    159
نموداربخش۲-۲: نقاط تلاقی خطوط    164
۲-۲-بررسي ارتباط شبكه اي خطوط    165
۲-۲-۱- نحوه اتصال خط ارتباطي احكام با خط ارتباطي توحيد و قوانين تكويني    165
۲-۲-۲- نحوه اتصال خط ارتباطي احكام و توحيد باخط ارتباطي مخالفان حق و قوانين تكويني    202
۲-۲-۳- نحوه اتصال خط ارتباطي مخالفان حق و توحيد با خط قيامت و نبوت    210
۲-۲-۴- نحوه اتصال خط ارتباطي اهل كتاب باتوحيد و نبوت و قوانين تكويني    211
۲-۲-۵- نحوه اتصال خط اهل كتاب با خط قيامت و خط قوانين تكويني    220
۲-۲-۶- نحوه اتصال خط احكام و خط نبوت با خط مومنان وخط مخالفان حق و خط قوانين تكويني    220
۲-۲-۷- نحوه اتصال خط جهاد و خط قوانين تكويني با خط مومنان و خط مخالفان حق    228
۲-۲-۸- نحوه اتصال خط مخالفان حق و خط جهاد باخط توحيد و خط نبوت و خط قوانين تكويني    231
۲-۲-۹- نحوه اتصال خط قوانين تكويني و خط توحيد با خط مومنان و خط مخالفان حق    235
۲-۲-۱۰- نحوه اتصال خط مومنان و خط توحيد و خط قوانين تكويني با خط مخالفان حق و خط جهاد    236
۲-۲-۱۱- نحوه اتصال خط احكام وخط توحيد با خط مومنان و خط جهاد و خط قوانين تكويني    240
۲-۲-۱۲- نحوه اتصال خط توحيد وخط مومنان و خط مخالفان حق با خط قيامت    242
۲-۲-۱۳- نحوه اتصال خط مومنان وخط جهاد با خط توحيد و خط قيامت و خط قوانين تكويني    242
۲-۲-۱۴- نحوه اتصال خط جهاد و خط قوانين تكويني و خط مومنان با خط توحيد وخط  نبوت و خط مخالفان حق    244
۲-۲-۱۵- نحوه اتصال خط احكام وخط مخالفان حق وخط نبوت با خط مومنان و خط جهاد وخط قوانين تكويني    247
۲-۲-۱۶- نحوه اتصال خط نبوت و خط مخالفان حق با خط  توحيد وخط قوانين تكويني    248
۲-۲-۱۷- نحوه اتصال خط مومنان وخط مخالفان حق و خط توحيد با خط قيامت و خط قوانين تكويني    251
۲-۲-۱۸- نحوه اتصال خط قوانين تكويني با خط توحيد و خط مخالفان حق    254
۲-۲-۱۹- نحوه اتصال خط توحيد با خط مخالفان حق    256
۲-۲-۲۰- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قيامت    260
۲-۲-۲۱- نحوه اتصال خط مومنان وخط قيامت وخط اهل كتاب با خط توحيد وخط قوانين تكويني    260
۲-۲-۲۲- نحوه اتصال خط مومنان با خط توحيد    263
۲-۲-۲۳- نحوه اتصال خط نبوت وخط احكام وخط توحيد با خط قوانين تكويني و خط مومنان    265
۲-۲-۲۴- نحوه اتصال خط توحيد با خط قوانين تكويني    270
۲-۲-۲۵- نحوه اتصال خط مومنان وخط احكام با خط توحيد و خط مخالفان حق    272
۲-۲-۲۶- نحوه اتصال خط مخالفان حق وخط نبوت وخط توحيد وخط قيامت با خط مومنان وخط قوانين تكويني    273
۲-۲-۲۷- نحوه اتصال خط جهاد و خط مخالفان حق و خط قيامت با خط  قوانين تكويني وخط مومنان وخط توحيد    275
۲-۲-۲۸- نحوه اتصال خط توحيد و خط مومنان با خط احكام    276
۲-۲-۲۹- نحوه اتصال خط مخالفان حق وخط اهل كتاب با خط  نبوت وخط قوانين تكويني و خط توحيد    278
۲-۲-۳۰- نحوه اتصال خط اهل كتاب با خط نبوت و خط قيامت    282
۲-۲-۳۱- نحوه اتصال خط اهل كتاب وخط قيامت با خط توحيد وخط احكام    283
۲-۲-۳۲- نحوه اتصال خط نبوت و خط احكام و خط توحيد با خط قوانين تكويني و خط مومنان    286
نتیجه گیری    289
منابع و مأخذ    290

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت