سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
حجم : 1038 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است.
 
فهرست مطالب
چكيده:    1
مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه    4
۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی    5
۳ ـ ۱ بيان مسئله    7
۴ ـ ۱ چارچوب نظري تحقيق    8
۵ ـ ۱ اهميّت و ضرورت تحقيق    10
۶ ـ ۱ اهداف تحقيق    10
۷ـ ۱ حدود مطالعاتی    13
۱-۷-۱قلمرو مكاني تحقيق    14
۲-۷-۱قلمرو زماني تحقيق    14
۳-۷-۱قلمرو موضوعي تحقيق    14
۸ ـ ۱ فرضيه هاي تحقيق    14
۹ ـ ۱ ـ تعريف واژه ها و اصطلاحات    14
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه    18
۲ ـ ۲ بازار مالي    19
۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندي بازارهاي مالي    19
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول    19
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمايه    19
۳ ـ ۲ سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه    20
۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون    22
۵ ـ ۲ مفاهيم سود در حسابداري    22
۶ ـ ۲ تاريخچه پيش بيني سود    24
۷ ـ ۲ سود سهام پيش بيني شده    25
۸ ـ ۲ اهميت سود سهام پيش بيني شده    26
۹ ـ ۲ دقت پيش بيني سود در عرضه اوليه سهام    26
۱۰ ـ ۲ روشهاي پيش بيني سود    27
۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باكس ـ جنكينز    28
۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفي    29
۱۱ ـ ۲ بازده    30
۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار    30
۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته    31
۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار    31
۱۳ ـ ۲ اجزاي بازده    31
۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دريافتي    31
۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زيان) سرمايه    31
۱۴ ـ ۲ بازده غيرعادي سهام    32
۱۵ ـ ۲  فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه    35
۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي    35
۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون    35
۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك    36
۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه علامت دهي    38
۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيات گرايشات و علائق زودگذر    40
۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران    40
۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ    41
۱۶ ـ ۲  تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران    42
۱۷ ـ ۲ پيشينه تحقيق    43
۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات خارجي    43
۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات داخلي    46
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه    49
۲ ـ ۳ ـ روش تحقيق    49
۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري    50
۴-۳ مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها    51
۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوري داده ها    54
۶ ـ ۳ ـ روش تجزيه و تحليل داده ها    54
۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي    55
۷ ـ ۳ ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش    59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏    62
۲ ـ ۴شاخص هاي توصيفي متغيرها    62
۳ ـ ۴روش آزمون فرضيه هاي تحقيق    66
۴ ـ ۴ تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق    66
۵ ـ ۴بررسي فرض نرمال بودن متغيرها    67
۶ـ ۴خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك    68
۱ـ ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:    68
۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل    71
۲ ـ ۶ ـ ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم:    77
۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل    81
۳ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي    86
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه    89
۲ ـ ۵  ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها    90
۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول    90
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل    91
۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم    91
۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل    92
۳ـ۲ـ ۵ نتايج فرضيه فرعي    92
۳ـ۵ نتيجه گيري كلي تحقيق    92
۴ـ۵ پيشنهادها    93
۱ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش    93
۲ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش    93
۳ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي    94
۵ـ ۵محدوديتهاي تحقيق    94
پیوست ها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری    97
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    101
منابع لاتین:    104
منابع اینترنتی :    107
چکیده لاتین    108
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن