سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی افضلیت حضرت علی(ع) در صحیح صحاح سته
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 129 صفحه
حجم : 160 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
یکی از شرایط و ویژگیهای امامت مسلمین نزد شیعه و بسیاری از اهل سنت شایستگی و افضلیت امام بر سایر افراد امت است. از این رو اثبات فضایل حضرت علی آن هم در معتبر ترین کتب اهل سنت یعنی صحاح سته از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما در این رساله تلاش نموده ایم تا روایاتی را که در صحاح سته در فضایل حضرت علی وارد شده و دلالت بر افضلیت ایشان از سایر افراد امت دارد مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. از این رو پس از بررسی مفهوم امام و امامت و بر شمردن شرایط و ویژگیهای مهم آن نزد شیعه و اهل سنت و معرفی صحاح سته به دلایل افضلیت پرداخته و پس از آن این احادیث را در کتب صحاح سته به صورت دسته بندی مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم. 
واژگان کلیدی: حضرت علی(ع)، امامت، افضلیت، صحاح سته، اهل سنت.
 
فهرست مطالب
فهرست مطالب    ‌أ
مقدمه    1
فصل اول: کلیات و مفاهیم    2
گفتار اول: کلیات    3
تعریف مساله    3
پیشینه تحقیق    4
جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق    5
ضرورت تحقیق    5
هدف تحقیق    5
سئوالات تحقیق    6
سئوال اصلی    6
سئوالات فرعی    6
فرضیه اصلی    6
روش انجام تحقیق    7
گفتار دوم: مفاهیم    8
افضلیت در لغت و کلام    8
امام و امامت    8
شرایط امام و ویژگیهای امام    9
صحاح سته    10
شخصیت امام علی    10
فصل دوم: معرفی صحاح سته    12
گفتار اول: صحیح بخاری    13
نگاهی به زندگی بخاری    14
بخاری در نگاه محدّثان اهل سنّت    15
کتاب صحیح بخاری در نگاه اهل سنت    15
بررسی صحیح بخاری    16
نقل به معنی    16
نقل حدیث مجعول    17
نقل حدیث از افراد مجهول یا کذّاب    18
نقل ناقص حدیث    18
گفتار دوم: صحیح مسلم    19
مهمترین تالیفات مسلم    19
دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت در باره ی مسلم    20
تذکار    20
گفتار سوم: سنن ابن ماجه    21
آثار ابن ماجه    21
دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت    21
گفتار چهارم: سنن ترمذی    22
تالیفات ترمذی    22
تذکار    22
دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت    23
گفتار پنجم: سنن ابی داود    24
دیدگاه برخی از صاحب نظران اهل سنت    25
گفتار ششم: سنن نسایی    26
آثار نسائی    26
فصل سوم: بررسی دلیل افضلیت امام    28
مقدمه    29
امام در لغت و کلام    29
رویکرد اهل سنت به مساله امامت    30
ویژگیها و مختصات امام نزد عامه    32
امامت مفضول    33
رویکرد امامیه به مساله امامت    40
ویژگیها و مختصات امام نزد امامیه    41
امامت افضل    43
فصل چهارم: روایات افضلیت امام علی در صحاح سته    48
مقدمه    49
گفتاراول: روایات مشترک    50
گفتار دوم: روایات مختص    58
فصل پنجم: بررسی روایات    68
مقدمه    69
گفتار اول: حدیث ثقلین    70
گفتار دوم: حدیث منزلت    75
گفتار سوم: حدیث ولایت    79
گفتار چهارم: حدیث رایت    86
گفتار پنجم: معیار شناخت مؤمن و منافق    89
نتیجه گیری کلی    93
برتری امام علی بر همه صحابه به اعتراف علمای اهل سنت    93
تمسک به ثقلین    94
منزلت    94
ولایت    94
امام علی و مودت    95
امام علی برادر پیامبر    96
امام علی و تربیت الهی    96
محبوبترین خلق نزد خداوند    96
امام علی دانا ترین صحابه    96
معیار مومن و منافق    97
معیار سلم و حرب    97
باغی بودن دشمن حضرت    98
منابع و مآخذ    99
 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت