سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی اينورتر های مبدل AC به DC
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
حجم : 1000 کیلوبایت
قیمت : 170,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
امروزه کنترل موتورهای القایی به دلیل مزایای زیاد این موتورها نسبت به موتورهای جریان مستقیم روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.
در این پایان نامه روشهای مختلف کنترل دور و گشتاور موتورهای القایی و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول مدارهای موردنیاز برای کنترل موتورهای القایی شامل مدارهای فرکانس متغیر که خود شامل اینورتورهای منبع ولتاژ، اینورتورهای منبع جریان می باشند معرفی و بررسی شده اند.
در فصل دوم روش های مختلف کنترل موتورهای القایی مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا اصول کنترل دور و سپس روشهای مختلف کنترل v/f ثابت کنترل لغزش و کنترلهای برداری مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل سوم به روشهای مکانیکی و الکتریکی کنترل دبی در پمپها پرداخته ایم و با مقایسه هر دو روش الکتریکی و مکانیکی به این نتیجه می رسیم که استفاده از روش الکتریکی مناسبتر است.
در فصل چهارم به کاربردهای AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی ، انواع روشهای مختلف بکارگیری کنترل دور برای پمپ مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل پنجم صرفه جویی انرژی در موتورهای القایی از طریق استفاده از کنترل دور و انواع روشهای افزایشی راندمان، گشتاور و ضریب قدرت مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه : مبدل ، AC  ، DC  ، اینورتر ، موتورهای القایی، فرکانس ، منترل ، انتقال ، پمپ ، راندمان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- اینورتر. ۲
۱-۱-۱- اینوترپل تکفاز. ۲
۱-۱-۲- اینوتر تکفاز PWM… 4
۱-۲- اینورترهای سه فاز. ۵
۱-۳- اینورتر با تشدید سری.. ۱۱
۱-۴- اینورترهای منبع جریان. ۱۱
۱-۴-۱-اینوتر منبع جریان سه فاز. ۱۳
۱-۵-  منابع جریان اینورتر. ۱۷
۱-۵-۱- مدولاسیون پهنای پالس در یک اینورتر منبع جریان تریستوری.. ۱۸
۱-۶- مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ. ۲۰
فصل دوم : کنترل موتور القایی
مقدمه. ۲۳
۲-۱- اصول کنترل سرعت موتورهای القایی.. ۲۳
۲-۲- کنترل لغزش… ۲۳
۲-۳- روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده های اسکالر. ۲۴
۲-۴- کنترل کننده اسکالر درایورهای موتور القایی در حالت تغذیه توسط اینورتر VSI با کنترل ولتاژ و فرکانس : ۲۵
۲-۴-۱- کنترل کننده سرعت ، مدار باز : ۲۶
۲-۴-۲- کنترل کننده سرعت مدار بسته با محدود کننده جریان : ۲۷
۲-۵-کنترل کننده سرعت مدار باز، در شرایط کنترل v/f : 28
۲-۶- کنترل برداری.. ۳۰
۲-۶-۱- انواع روشهای کنترل برداری.. ۳۰
۲-۶-۲- کنترل برداری مستقیم با جهت یابی شار فاصله هوایی و اینورتر PWM با جریان کنترل کننده : ۳۱
۲-۶-۳- کنترل کننده برداری مستقیم با جهت یابی شار استاتور : ۳۳
۲-۶-۴- کنترل برداری غیرمستقیم با استفاده از جهت یابی شار رتور و اینورتر PWM با جریان کنترل شده : ۳۵
۲-۶-۵- کنترل برداری با استفاده از اینورترها PWM و در شرایط کنترل ولتاژ : ۳۷
۲-۶-۶- کنترل برداری با استفاده از اینورتر CSI 39
فصل سوم : روشهای الکتریکی و مکانیکی کنترل دبی در پمپها
۳-۱- کاربرد دبی یک پمپ.. ۴۲
۳-۲- استخراج رابطه میان گشتاور، سرعت و دبی یک پمپ.. ۴۳
۳-۳- ارزیابی به کارگیری شیرفلکه به عنوان روش معمول کنترل دبی پمپ.. ۴۵
۳-۴- ارزیابی روش کنترل دور موتور القایی به منظور کنترل دبی سیال : ۴۶
۳-۵- مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف کنترل دبی سیال : ۴۹
۳-۶- ارزیابی اقتصادی به کارگیری ASD.. 52
۳-۷- نتایج اخذ شده ۵۲
فصل چهارم : کاربرد AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی
مقدمه: ۵۴
۴-۱- مشخصه های سیستم پمپ و بار و طبقه بندی پمپ ها ۵۶
۴-۲- مشخصه پمپ های روتودینامیک… ۵۸
۴-۳- تاثیر سرعت متغیر پمپ روی منحنی عملکرد آن. ۵۹
۴-۴- پرفورمنس مکش پمپ (NPSH) 61
۴-۵- نیازهای عملیاتی پمپ ها ۶۲
۴-۶- راندمان پمپ.. ۶۳
۴-۷- پمپ های موازی.. ۶۵
۴-۸- کنترل ON/OFF پمپ های موازی.. ۶۶
۴-۸-۱- کنترل فلو با روش شیر کنترل. ۶۶
۴-۸-۲- کنترل فلو با روش شیر Bypass. 67
۲-۸-۳- کنترل فلو توسط درایوهای دور متغیر. ۶۸
۲-۹- آبیاری در مزارع ( Irrigation ) 70
۴-۱۰- روشهای مختلف استفاده از درایو برای کنترل پمپ.. ۷۱
۴-۱۰-۱- روش مالتی مستر Multi Master. 71
۴-۱۰-۲- روش Multi Follower. 74
۴-۱۰-۲-۱-تشریح کنترل در روش Multi Follower. 75
۴-۱۰-۳-  تشریح عمل کنترل در روش Advance Level Control 76
فصل پنجم : صرفه جویی انرژی در موتورهای القایی از طریق استفاده از کنترل دور
مقدمه. ۷۹
۵-۱- مصرف انرژي در موتورهای الکتریکی.. ۸۰
۵-۲- موانع در سیاست گذاری انرژی.. ۸۱
۵-۳- انتخاب موتور مناسب.. ۸۱
۵-۳-۱-تطابق موتور و بار. ۸۱
۵-۳-۲- موتورهای با راندمان بالا (Energy Efficient Motors) 83
۵-۴- اقدامات مورد نياز براي بهبود عملكرد سیستمهای مرتبط با الكتروموتورها ۸۴
۵-۴-۱-  كيفيت توان  Power Quality. 84
۵-۴-۲- تثبيت ولتاژ شبكه. ۸۴
۵-۴-۳- عدم تقارن فاز. ۸۶
۵-۴-۴- ضريب قدرت.. ۸۶
۵-۵- روشهاي عملي براي افزايش بازدهي موتور. ۸۷
۵-۶- دستور العملهاي لازم براي بهبود عملكرد موتورهاي الكتريكي.. ۸۹
۵-۷- دسته بندي اقدامات  لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي.. ۹۰
۵-۸- تكنولوژي الكترونيك  قدرت و درایوهای AC. 91
۵-۹- كنترل كننده هاي دور موتور. ۹۲
۵-۱۰- مزاياي استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور. ۹۵
۵-۱۱- مديريت بهينه سازي مصرف انرژي و نقش كنترل كننده هاي دور موتور. ۹۶
۵-۱۲- پمپها و فنها ۹۷
۵-۱۳- قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن. ۹۹
۵-۱۴-  مثال از محاسبات صرفه جوئي انرژي در فن. ۱۰۳
۵-۱۵- یک مطالعه موردی در ایران: ۱۰۴
۵-۱۶- سيتمهاي تهويه مطبوع. ۱۰۶
۵-۱۷- ماشين تزريق پلاستيك… ۱۰۶
۵-۱۸- صرفه جوئی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب.. ۱۰۷
۵-۱۹- کمپرسورها ۱۰۸
۵-۲۰-  نیروگاهها ۱۰۸
۵-۲۱- سیمان. ۱۰۹
۵-۲۲- قابليتهاي كنترل كننده هاي دور موتور مدرن. ۱۱۱
۵-۲۲-۱-  نرم افزار کاربردی کنترل پمپ و فن. ۱۱۲
۵-۲۲-۲-  نرم افزار کاربردی کنترل سطح پیشرفته. ۱۱۲
۵-۲۲-۳-  نرم افزار کنترلی Master Follower. 112
۵-۲۳- درايوهاي دور متغير VACON مصداقي از درايوهاي مدرن. ۱۱۳
۵-۲۴- مسائل بوجودآورنده درايوهاي دور متغير. ۱۱۳
نتیجه گیری.. ۱۱۷
منابع و ماخذ. ۱۱۸

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل