سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 123 صفحه
حجم : 150 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
تاریخ علم پزشکی نشان می دهدکه مبانی معرفتی گوناگون  درعلم طب  وجود داشته است.شیوه بزرگان طب ایرانی از جمله رازی و ابن سینا در علم طب ، شناخت گیاهان دارویی و مواد زیستی ،داروهای مرکبه و معالجه بالینی و جراحی در محدوده وسیعی از گیتی ، یعنی از ماوراء النهر تا اسپانیای آن روز ، بررسی خواص مفردات و مرکبات و تعریف طبایع آنها بوده است.بنابراین ، صفات گرم و خشک ، گرم و تر ، سرد و تر و سرد و خشک ،که اصل و اساس هستی است ،همانگونه که برای اشیاء تعریف می شد برای انسان ، گیاهان دارویی و مواد زیستی در نظر گرفته شدکه در غالب طب مزاجی بیان شده است و برپایه مزاجهای اربعه تعیین شده است ،و ریشه بیماریها و درمان آن در غلبه ویا تعدیل این چهار مزاج نهفته است. ائمه اطهار علیه السلام سلامت انسان را در این چهار مزاج و تعدیل آن معرفی کرده اند. امام علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه به چهار عنصر در طبیعت اشاره می کنندکه کل هستی از چهار عنصر بوجود آمده است .و در رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام  این مزاجها را شرح داده اند. این تحقیق  به صورت توصیفی- تحلیلی وتطبیقی نگاشته شده است و در صدد است،که این موضوع را در تاریخ طب با توجه به آموزه های ائمه اطهارعلیه السلام از جمله نهج البلاغه علی علیه السلام انطباق دهد.یافته های این تحقیق نشان می دهد طبق روایات ائمه اطهار علیه السلام و به خصوص نهج البلاغه، عامل بیشتر بیماریها درسردی ،گرمی،تری وخشکی است و درمان آنها هم در اعتدال این چهار مزاج است ودر حقیقت ، طب اسلامی بدین معنا ،همان طب مزاجی است وبستر روایات طبی ؛مزاج است ،بنابراین بین طب مزاجی و طب اسلامی در مبانی ،تباین کلی وجود ندارد. نقطه اختلاف ،در مصادیق است و طب مزاجی به نوعی مورد تایید از سوی پیامبر و ائمه علیه السلام واقع شده است،هر چند در مواردو مصادیق ،اختلاف نظرواضح وصریح است.
کلید واژه:مزاج های اربعه.نهج البلاغه.صفرا.سودا.دم.بلغم.آموزه های اهل بیت


فهرست مطا لب
مقدمه    1
فصل اول: تعاریف و کلیات 
۲-اهمیت وضرورت تحقیق    5
۳-بیان مسئله    5
۴-اهداف تحقیق    6
۵-سئوالات تحقیق     6
۶-فرضیات تحقیق    6
۷-بيان فرضيات اصلي و فرعي تحقيق     6
۸-پیشینه تحقیق    7
۹-مفهوم شناسی واژه های تحقیق    8
۱۰-محدودیتهای تحقیق    9
۱۱-روش تحقیق    9
۱۲-سازماندهی تحقیق    9
۱-۱-تعاریف لغوی واصطلاحی    9
۱-۲-تعریف طب     9
۱-۳-امور طبیعیه    10
۱-۴-تعریف طبیعت    11
۱-۵-ارکان(عناصر    11
۱-۶-تعريف مزاج    12
۱-۷-مزاج حالات آن    15
۱-۸-اخلاط    15
۱-۹-چگونگی تشکیل اخلاط     17
۱-۱۰-سردی و گرمی و مضرات آن    18
۱-۱۱-علل چهارگانه اخلاط    21
۱-۱۲-پیدایش فرضیه اخلاط چهارگانه    21
۱-۱۳-تعریف اعضاء    22
۱-۱۴-ارواح    22
۱-۱۵-قوا    22
۱-۱۶-افعال     23
۱-۱۷-معرفی منابع    23
فصل دوم:تاریخ طب مزاجی
۲-۱-طب مزاجی از منظر تاریخ    30
۲-۲-طبایع چهار گانه در مکتبهای مختلف    31
۲-۲-۱- مکتب یونان      31
۲-۲-۲-بقراط    31
۲-۲-۳-جالینوس    32
۲-۲-۴-مکتب طبی مصر    32
۲-۲-۵-مکتب طبی چین    32
۲-۲-۶-مکتب طبی هند    33
۲-۲-۷مکتب طب سنتی ایران    34
۲-۳-مخالفین نظریه طبایع چهارگانه    35
۲-۴-طب مزاجی در سیستم نظام هستی    37
فصل سوم:انواع مزاج
۳ -۱-. نمودار مزاجها و سیستم نظام هستی    39
۴-۱- تغییرات مزاج با فصل هستی    41
۳-۲-بیماری در فصول مختلف    42
۳-۳-۱-بیماریهای فصل بهار    42
۳-۳-۲-بیماریهای فصل تابستان    43
۳-۳-۳-بیماریهای فصل پاییز     43
۳-۳-۴-بیماریهای فصل زمستان    44
۳-۴-درمان مزاج بافصول    44
۳-۵-نقش طبایع چهارگانه در روح وروان    45
۳-۶-مزاج رفتار    49
۳-۷-تشخیص طبایع چهارگانه    50
۳-۸-تفاوت مزاج مردان و زنان    52
۳-۹-مزاج در ازدواج        53
۳-۱۰-مزاج اندام     53
۳-۱۱-مزاج رنگ ها    54
۳-۱۲-مزاج مکان ومکان هر یک از مزاجها    56
 3-13-نقش طبیعت های چهارگانه بر خواب وبیداری    62
 3-14-ارتباط طبایع چهار گانه با گرمابه های سنتی     58
۳-۱۵-مزاج لباس    61
۳-۱۶- رکن پنجم طبیعت    61
 3-17- نقش مزاجها در عبادت    62
۳-۱۸- سلامت معنوی و مزاج    62
فصل چهارم:مزاج در آیات و روایات
۴-۱-آیات و روایات    64
۴-۲-طب اسلامی بالاترین مکتب طبی    64
۴-۳-طبایع چهارگانه در نهج البلاغه    68
۴-۴-طبایع چهارگانه ازذیدگاه دیگر معصومین    73
۴-۵-تغذیه فصول در روایات    76
۴-۶-غذا ومزاج    79
۴-۷-مزاج سن در روایات    80
۴-۸-درمان مزاجها در روایات    80
۴-۴-۱درمان غلبه بلغم    82
۴-۴-۲-درمان غلبه دم    87
۴-۴-۳-درمان غلبه سودا    88.
۴-۴-۴-درمان غلبه صفرا    90
فصل پنجم:درمان و مزاج
۵-۱- مزاج داروها    93
۵-۵-۱- خوراكى‏هاى گرم وسرد ،خشک ومرطوب     94
۵-۵-۲- علامات مزاج     95
 5-5-3- علامت غلبه بلغم    95
۵-۵-۴- علامت غلبه صفرا    95
 5-2- علامت غلبه سودا    96
۵-۳- علامت غلبه خون    96
۵-۵- درمان غلبه مزاج    96
۵-۵-۱- درمان غلبه دم    98
 5-5-2- درمان غلبه صفرا    98
۵-۵-۳- در مان غلبه سودا    99
۵-۵-۴- در مان غلبه بلغم     100
۵-۶-مزاج تابع آب و هوا است    102
۵-۷-مزاج وغذا    102
نتیجه گیری    104
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل