سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی تهذیب از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و بحیّه ابن‌پقوده
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 162 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در آغاز بر این گمان بودم که تهذیب اخلاق در یهودیت و اسلام، همان گونه متفاوت است که این دو دین در عرصة اجتماعی در طول تاریخ بوده‌اند. این پژوهش در بررسی این مسأله بر آن بود که دریابد تفاوت‌‌ها و یا شباهت‌های تهذیب اخلاق میان یهودیت و اسلام از منظر نخبگان دینی هر یک از این دو دین تا چه اندازه است. از این‌رو از هر کدام، یک اندیشمند و یک کتاب برکزیدم: ابن‌پقودۀ یهودی با اثر ماندگارش «الهدایة الی فرائض القلوب» و خواجه نصیرالدین طوسی مسلمان با کتاب کوچک امّا پرمایه‌اش «اوصاف الاشراف». 
در این زمینه از شیوۀ تطبیق و مقایسه، میان این دو کتاب اخلاقی بهره بردم. هر دو اندیشمند، به موضوعات مشترکی پرداخته‌اند؛ که عمدة آن‌ها عبارتند از: «توحید»، «اطاعت و تسلیم در برابر امر خدا»، «توکّل»، «اخلاص»، «توبه»، «زهد»، «محاسبۀ نفس» و در نهایت «عشق به خدا». 
در مجموع با سامان دادن این مقاله در پنج فصل، این نتیجه به دست آمد که شیوه‌های تهذیب اخلاق در هر دو کتاب، شباهت‌های جالب و قابل توجهی دارند و تفاوت‌ها آن‌چنان نیست که در آغاز گمان می‌شد. 
کلیدواژه ها: تهذیب اخلاق، وظایف قلوب، اوصاف الاشراف، ابن‌پقوده، خواجه نصیرالدین طوسی. 

 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیّات    4
مقدمه        5
۱٫۱٫ طرح تحقیق    6
۱٫۱٫۱٫ پیشینۀ موضوع    6
۱٫۱٫۲٫ پرسش اصلی تحقیق    6
۱٫۱٫۳٫ ساختار تحقیق    6
۱٫۱٫۴٫ شیوة تحقیق    7
۱٫۱٫۵٫ ضرورت تحقیق    8
۱٫۱٫۶٫ هدف تحقیق    8
فصل دوم:  مفاهیم اساسی    9
۲٫۱٫ تهذیب و اخلاق    10
۲٫۱٫۱٫ تهذیب    10
۲٫۱٫۱٫۱٫ تعریف تهذیب    10
۲٫۱٫۱٫۲٫ نیروهای سه‌گانۀ نفس    13
۲٫۱٫۱٫۳٫ رابطۀ تهذیب با تزکیه    16
۲٫۱٫۱٫۴٫ رابطة تهذیب با توحید    17
۲٫۱٫۲٫ اصول و مراتب تهذیب    18
۲٫۱٫۲٫۱٫ فضایل و رذایل اخلاقی    18
۲٫۱٫۲٫۲٫ ارادۀ انسان و تهذیب    18
۲٫۱٫۲٫۳٫ امکان تهذیب    19
۲٫۱٫۳٫ امور اساسی در تهذیب    19
۲٫۱٫۳٫۱٫ معنای نفس و مراتب آن    19
۲٫۱٫۳٫۲٫ ارکان چهارگانۀ سلوک    21
۲٫۱٫۳٫۳٫ جهاد با نفس    22
۲٫۱٫۳٫۴٫ خودشناسی و معرفت نفس    22
۲٫۱٫۳٫۵٫ حالات جسم و روح    23
۲٫۱٫۳٫۶٫ خداشناسی و معرفت نفس    23
۲٫۱٫۴٫ عوامل مؤثر در تهذیب نفس    24
۲٫۱٫۴٫۱٫ ایمان به خدا    24
۲٫۱٫۴٫۲٫ عبادت و بندگی خدا    24
۲٫۱٫۴٫۳٫ دوستی و عشق به خدا    24
۲٫۱٫۴٫۴ توکّل به خدا    24
۲٫۱٫۴٫۵٫ عقل و دانش در مسیر تهذیب    25
۲٫۱٫۴٫۶٫ استاد و راهنما در تهذیب    25
۲٫۱٫۴٫۷٫ اخلاص در تهذیب    25
۲٫۱٫۴٫۸٫ عوامل دیگر    25
۲٫۱٫۵٫ موانع تهذیب نفس    26
۲٫۱٫۵٫۱٫ گناه    26
۲٫۱٫۵٫۲٫ خودخواهی و حبّ نفس    26
۲٫۱٫۵٫۳٫ حبّ دنیا    26
۲٫۱٫۵٫۴٫ ظلم و ستم    27
۲٫۱٫۵٫۵٫ خشم و غضب    28
۲٫۱٫۵٫۶٫ موانع دیگر    28
۲٫۱٫۶٫ نتایج و آثار تهذیب نفس    28
۲٫۱٫۶٫۱٫ آرامش روحی و روانی    28
۲٫۱٫۶٫۲٫ حال خوش    28
۲٫۱٫۶٫۳٫ یقین    28
۲٫۱٫۶٫۴٫ قرب و خشنودی خدا    28
۲٫۲٫ معرفی کتاب وظایف قلوب «الهدایة الی فرائض القلوب»    29
۲٫۲٫۱٫ تاریخ نگارش وظایف قلوب    29
۲٫۲٫۲٫ هدف کتاب وظایف قلوب    29
۲٫۲٫۳٫ تمایز کتاب وظایف قلوب از سایر کتب اخلاقی    31
۲٫۲٫۴٫ ساختار کتاب وظایف قلوب    31
۲٫۲٫۵٫ شیوۀ ترتیب منازل در وظایف قلوب    32
۲٫۲٫۶٫ غایت تهذیب اخلاق در وظایف قلوب    33
روش عرفانی/ فلسفی در وظایف قلوب    33
۲٫۳٫ معرفی کتاب «اوصاف الاشراف»    35
۲٫۳٫۱٫ معرفی اوصاف الاشراف    35
۲٫۳٫۲٫ پیشینۀ اوصاف الاشراف    36
۲٫۳٫۳٫ تفاوت «اخلاق ناصری» با «اوصاف الاشراف»    38
۲٫۳٫۴٫ علّت تألیف اوصاف الاشراف از نگاه دیگران    44
۲٫۳٫۵٫ آثار مثبت اوصاف الاشراف    46
۲٫۳٫۶٫ تعداد و ترتیب منازل یا مقامات در اوصاف الاشراف    46
۲٫۳٫۷٫ منزل، مقام و درجۀ اهل سلوک در اوصاف الاشراف    47
فصل سوم:  تهذیب اخلاق از منظر ابن‌پقوده    49
۳٫۱٫ معرّفی نمایندۀ اخلاق یهودی در این پژوهش (بحیّه ابن‌پقوده)    50
۳٫۱٫۱٫ زندگی بحیّه ابن‌پقوده    50
۳٫۱٫۲٫ آثار ابن‌پقوده    50
۳٫۱٫۳٫ محتوای «وظایف قلوب»    51
۳٫۱٫۴٫ وظایف انسان از دیدگاه ابن‌پقوده    51
۳٫۱٫۵٫ علّت تألیف رساله از زبان مولّف    51
۳٫۱٫۶٫ علت نامگذاری کتاب از نگاه پژوهشگران    52
۳٫۱٫۷٫ شناخت وحدانیّت خدا در اندیشۀ ابن‌پقوده    52
۳٫۱٫۸٫ طبیعت و وظیفۀ انسان    53
۳٫۱٫۹٫ رابطۀ عقل و شریعت در اندیشۀ ابن‌پقوده    53
۳٫۱٫۱۰٫ نیّت قبل از وظایف قلب    54
۳٫۲٫ تهذیب اخلاق از منظر ابن‌پقوده    54
فصل چهارم:  تهذیب اخلاق از منظر خواجه نصیرالدین طوسی    58
۴٫۱٫ معرفی نمایندة اخلاق اسلامی در این پژوهش (خواجه نصیرالدین طوسی)    59
۴٫۱٫۱٫ اساتید خواجه    60
۴٫۱٫۲٫ خواجه نصیر در قلاع اسماعیلیّه    60
۴٫۱٫۲٫ خواجه نصیر در دربار مغولان    62
۴٫۱٫۴٫ فعالیت‌های علمی خواجه نصیر    63
۴٫۱٫۵٫ شاگردان خواجه نصیر    65
۴٫۱٫۶٫ آثار خواجه نصیر    66
۴٫۲٫ تهذیب اخلاق از منظر خواجه    68
فصل پنجم:  بررسی تطبیقی شیوه‌های مشترک سلوک در تهذیب نفس از نگاه دو اندیشمند    71
۵٫۱٫ تطبیق و مقایسۀ دو کتاب    73
۵٫۲٫ تطبیق و مقایسۀ دو نویسنده    75
۵٫۳٫ بررسی تطبیقی تهذیب اخلاق در دو اثر (اوصاف الاشراف و وظایف قلوب)    77
۵٫۳٫۱٫ دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر طوسی در باب توحید    78
۵٫۳٫۱٫۱٫ دیدگاه ابن‌پقوده در باب توحید    78
۵٫۳٫۱٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر در باب توحید    80
۵٫۳٫۱٫۲٫۱٫ اتحّاد از نظر خواجه نصیر    80
۵٫۳٫۱٫۲٫۲٫ وحدت از نگاه خواجه نصیر    81
۵٫۳٫۲٫ دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب اطاعت و فرمان برداری از خدا    82
۵٫۳٫۲٫۱٫ دیدگاه ابن‌پقوده در باب اطاعت    82
۵٫۳٫۲٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی در باب تسلیم (اطاعت)    89
۵٫۳٫۳٫ دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب توکّل    90
۵٫۳٫۳٫۱٫ دیدگاه ابن‌پقوده در باب توکّل     90
۵٫۳٫۳٫۲٫ دیدگاه‌های خواجه نصیر دربارۀ توکّل    92
۵٫۴٫۱٫ دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب اخلاص    100
۵٫۴٫۱٫۱٫ دیدگاه ابن‌پقوده در باب اخلاص    100
۵٫۴٫۱٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر دربارۀ اخلاص    104
۵٫۵٫۱٫ دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه نصیر دربارۀ توبه    105
۵٫۵٫۱٫۱٫ دیدگاه ابن‌پقوده دربارۀ توبه    105
۵٫۵٫۱٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر طوسی دربارۀ توبه    112
۵٫۳٫۶٫ دیدگاه‌های ابن‌پقوده و خواجه در باب محاسبۀ نفس    117
۵٫۳٫۶٫۱٫ دیدگاه ابن‌پقوده دربارۀ محاسبۀ نفس    117
۵٫۳٫۶٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر در باب محاسبۀ نفس    119
۵٫۳٫۷٫ دیدگاههای ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب زهد    121
۵٫۳٫۷٫۱٫ دیدگاه ابن‌پقوده در باب زهد    121
۵٫۳٫۷٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر در باب زهد    126
۵٫۳٫۸٫ دیدگاههای ابن‌پقوده و خواجه نصیر در باب محبّت و دوستی خدا    127
۵٫۳٫۸٫۱٫ دیدگاه ابن‌پقوده در باب محبّت    127
۵٫۳٫۸٫۲٫ دیدگاه خواجه نصیر در باب محبّت    130
نتیجه‌‌گیری    134
پي نوشت‌ها    135
منابع و مآخذ    146
الف) منابع فارسی    146
ب) منابع عربی    147
ج) منابع انگلیسی    148

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل