سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
حجم : 700 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
«حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری
فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول کلیات تحقیق    2
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بیان مساله    4
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق    6
۱-۴-اهداف تحقیق    6
۱-۴-۱- هدف کلی    6
۱-۴-۲- اهداف جزئی    6
۱-۴-۳- اهداف کاربردی    6
۱-۵- سئوالات تحقیق    7
۱-۶- فرضیات تحقیق    7
۱-۷- سوابق تحقیق    8
۱-۸- نوع روش تحقیق    9
۱-۹- روش گردآوری اطلاعات    9
۱-۱۰-ابزار گرد آوری اطلاعات    9
۱-۱۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    9
فصل دوم: تعاریف و مبانی نظری تحقیق    10
۲ -۱ مفاهیم تحقیق    11
۲-۱-۱- تعریف «حریم» در لغت و اصطلاح    11
۲-۱-۲-تعريف حريم خصوصي    12
۲-۱-۳-تعریف حمايت كيفري    15
۲-۱-۳-۱- فلسفة حقوق كيفري    16
۲-۱-۳-۲- سياست كيفري    17
۲-۱-۳-۳- حقوق جزاي فني    17
۲-۲- پيشينه تاريخي    17
۲-۲-۱- سير تاريخي    17
۲-۲-۱-۱- دوران قبل از رنسانس    18
۲-۲-۱-۲- دوران بعد از رنسانس    19
۲-۲-۲- سير تقنيني    21
۲-۳- مبانی نظری تحقیق    25
۲-۳-۱- در غرب    25
۲-۳-۱-۱- نظريه هاي مخالفان حريم خصوصي    26
۲-۳-۱-۱-۱- نظریه تحويل گرايانه تامسون    26
۲-۳-۱-۱-۲- نظریه اقتصادي پوسنر    26
۲-۳-۱-۱-۳- نظریه فمينيستي  از حريم خصوصي    27
۲-۳-۱-۲-نظریه هاي موافقان حريم خصوصي    27
۲-۳-۱-۲-۱-نظریه حق داشتن تنهايي     27
۲-۳-۱-۲-۲- نظریه دسترسي محدود ديگران به خود     28
۲-۳-۱-۲-۳- نظریه سري بودن     29
۲-۳-۱-۲-۴- نظریه كنترل بر اطلاعات شخصي    30
۲-۳-۱-۲-۵- نظریه حمايت از شخصيت و كرامت    30
۲-۳-۱-۲-۶- نظریه خلوت     31
۲-۳-۱-۲-۷- نظریه پراگماتيك    32
۲-۳-۲- در اسلام    32
۲-۳-۲-۱-احکام حریم خصوصی از منظر فقهاي معاصر    33
۲-۳-۲-۱-۱- دیدگاه فقهی امام خمینی    33
فصل سوم: نقض حريم خصوصي در قوانین    36
۳-۱- جواز نقض حريم خصوصي در موارد معين    37
۳-۱- ۱- عوامل توجيه كننده نقض حريم خصوصي    37
۳-۱-۲- ضوابط نقض حريم خصوصي    39
۳-۱-۲-۱- قانوني بودن    39
۳-۱-۲-۲- خودسرانه نبودن    40
۳-۱-۲-۳- ضرورت داشتن و جهات آن    41
۳-۲- محدود ساختن قلمرو حمايت از حريم خصوصي    42
۳-۲-۱-به موجب تصميم قضايي    42
۳-۲-۱-۱- مقام صالح براي اتخاذ تصميم قضايي    42
۳-۲-۱-۲- لزوم صدور مجوز قضايي    43
۳-۲-۱-۳- شرایط صدور مجوز قضایی    46
۳-۲-۱-۳-۱- احراز ضرورت نقض حريم خصوصي    46
۳-۲-۱-۳-۲- رعايت تناسب بين اتهام و نوع مجوز صادره    48
۳-۲-۱-۳-۳- موردي بودن مجوز    48
۳-۲-۲-بدون تصميم قضايي    49
۳-۲-۲-۱- محدود ساختن  حريم خصوصي در جرايم مشهود    49
۳-۲-۳-ضوابط محدود ساختن حريم خصوصي    51
فصل چهارم: مصادیق حمایت از حریم    53
۴-۱- مصادیق حریم خصوصی در حقوق ایران    54
۴-۱-۱- حريم خصوصي جسماني    55
۴-۱-۱-۱-تعريف    55
۴-۱-۲ ضوابط حاکم بر تفتیش جسمانی    55
۴-۱-۳-تفتیش بدنی    58
۴-۱-۳-۱-تفتيش از روي لباس    58
۴-۱-۳-۱-۱-تفتيش بدني در جرايم مشهود    58
۴-۱-۳-۱-۲- تفتيش بدني مظنونين به ارتكاب جرم غير مشهود    59
۴-۱-۳-۱-۳- تفتيش بدني متعاقب بازداشت قانوني    61
۴-۱-۳-۲-تفتيش با در آوردن لباس    63
۴-۱-۳-۳-تفتيش داخلي بدن    64
۴-۱-۴-حريم خصوصي اماكن و اشياء    69
۴-۱-۴-۱-مفهوم و مصاديق اماكن و اشياء    69
۴-۱-۴-۱-۱- مفهوم مكان    70
۴-۱-۴-۱-۲-مفهوم شي    74
۴-۱-۴-۱-۲-۱-ضوابط  تفتيش اماكن و اشياء    74
۴-۱-۵-حريم خصوصي ارتباطات    82
۴-۱-۵-۱- تعريف ارتباطات و انواع آن    82
۴-۱-۵-۱-۱- ارتباطات كلامي:    85
۴-۱-۵-۱-۲-ارتباطات كتبي:    87
۴-۱-۶-حريم خصوصي اطلاعات    90
۴-۱-۶-۱- تعريف اطلاعات و بيان مصاديق آن    90
۴-۱-۶-۲- قوانين مربوط به حريم اطلاعات    93
فصل پنجم: بحث و نتیجه گری    103
نتيجه گيري    104
فهرست منابع     108
۱- منابع فارسی    109
۳- منابع لاتین    115
۴)سایت های اینترنتی    117
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها