سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،۱۳۹۲
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 143 صفحه
حجم : 170 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
مقدمه
آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم  بر پرستاری از اولویت های برنامه های پرستاری است. لذا ضروری است که پرستاران در حفظ و اعتلاء سلامتی و نیز ارتقاء ایمنی بیماران، پیشگیری از بیماری ها، تسکین درد و آلام مددجویان پیش قدم باشند و محتوای قوانین پرستاری را بعنوان راهنمایی حین انجام مسئولیت های محوله مد نظر داشته باشند.
فعالیت های ایمن و بی خطر پرستاری مستلزم درک چارچوب قانونی است که هر پرستار باید به آن عمل کند. امروزه، در تمام جنبه های حرفه پرستاری، درک مفاهیم قانونی، به پرستار در کسب دانش حرفه ای کمک می کند تا وی بتواند خود را در انجام مسئولیت هایش محافظت نموده و حقوق بیمار را نیز حفظ کند . تمامی پرستاران مسئول تصمیم گیری ها و اعمال خود در حفظ و کارآئی شغلی خویش هستند و مسئول دستیابی به بهترین برآیند ممکن برای مددجو هستند، که با هیچ عامل خطرسازی مواجه نباشند و بایستی بطور مداوم دانش قانونی خود را بوسیله آموزش و تجربه ارتقاء بخشند. بنابراین، یک پرستار باید در رعایت استانداردهای مراقبتی و امور مرتبط با ایمنی بیماران سعی و تلاش کافی داشته باشد و در نهایت، در قبال مردم و جامعه ای که در آن زندگی می کند، تعهد داشته باشد . خطاهای پزشکی در سراسر جهان بسیار بالا بوده و یکی از ۵ علل مهم مرگ و میر را بخود اختصاص داده است . ایمنی بیمار یکی از مهم ترین اجزای کیفیت مراقبت سلامت می باشد  .

فهرست مطالب
فصل اول : معرفی پژوهش
معرفی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۱
معرفی مسئله……………………………………………………………………………………………………..۳
فرهنگ ایمنی……………………………………………………………………………………………………..۴
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۱۵
اهداف اختصاصی طرح………………………………………………………………………………………….۱۵
اهداف فرعی طرح………………………………………………………………………………………………۱۶
اهداف کاربردی طرح……………………………………………………………………………………………۱۶
تعریف ایمنی……………………………………………………………………………………………………..۱۶
تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………….۱۷
سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….۱۷
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۸
فصل دوم :دانستنی های پژوهش
دانستنی های پژوهش…………………………………………………………………………………………..۲۰
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۲۱
ایمنی…………………………………………………………………………………………………………۲۱
تاریخچه ایمنی………………………………………………………………………………………………..۲۶
مروری بر مطالعات…………………………………………………………………………………………۳۰
فصل سوم : نوع پژوهش
جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………۳۵
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۳۶
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۳۶
نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۳۶
جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۳۶
نمونه پژوهش و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………۳۷
مشخصات واحدهای پژوهش………………………………………………………………………………………۳۸
محیط پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۳۸
ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………….۳۸
تعیین اعتبار علمی(روائی)……………………………………………………………………………………۳۹
تعیین اعتماد علمی (پایائی)…………………………………………………………………………………۴۰
روش کار……………………………………………………………………………………………………..۴۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………۴۱
ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………۴۱
فصل چهارم : یافته های پژوهش
جداول…………………………………………………………………………………………………………..۴۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۴۲
    فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۶۰
تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………….۶۲
نتیجه گیری  نهائی…………………………………………………………………………………………………۶۷
پژوهش در پرستاری……………………………………………………………………………………………۶۸
پیشنهادات برای مطالعات بعدی……………………………………………………………………………..۶۸
منابع……………………………………………………………………………………………………………………۷۰
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل