سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه بررسی صلاحیت مبتنی بر شخصیت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه
حجم : 800 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.
نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.
یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت شخصی است که در صورتی که دادگاههای خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند ، موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی می باشد هرچند صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می آید. رسیدگی به کلیه جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیروهای سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، جرایم روحانیان و رسیدگی به جرایم اطفال را در بر می گیرد.
واژگان کلیدی: صلاحیّت،مرجع قضایی، دادگاه، شخصی، آیین دادرسی.
فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول : کلیات تحقیق    2
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بیان مساله    4
۱-۳- اهمیّت و ضرورت تحقیق    6
۱-۴- اهداف تحقیق    6
۱-۵- سئوالات تحقیق    6
۱-۶- فرضیات تحقیق    6
۱-۷- سوابق تحقیق    7
۱-۸- روش تحقیق    7
۱-۹- شیوه گردآوری اطلاعات    7
۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات    7
۱-۱۱-تعاریف و اصطلاحات تحقیق    8
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق    10
۲-۱- مقدمه    11
۲-۲-مفهوم صلاحیّت    12
۲-۲-۱- مفهوم لغوی صلاحیّت    12
۲-۲-۲- مفهوم حقوقی صلاحیّت    13
۲-۳- ویژگیهای صلاحیّت  کیفری    14
۲-۴- انواع صلاحیّت    15
۲-۴-۱- صلاحیّت  محلی    16
۲-۴-۲-  صلاحیّت ذاتی    19
۲-۴-۳- صلاحیّت  نسبی    22
۲-۴-۴- صلاحیّت  اضافی    24
۲-۴-۵- صلاحیّت شخصی    30
فصل سوم: صلاحیّت  شخصی و ضوابط رسیدگی به آن  در سیستم حقوق کیفری ایران    31
۳-۱- صلاحیّت  مبتنی بر سن متهم    32
۳-۱-۱- معیار طفولیّت در قانون    32
۳-۱-۲- انواع بلوغ    34
۳-۱-۳- مرجع قضایی صالح رسیدگی براساس ضابطه سن    37
۳-۱-۳-۱- قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴    37
۳-۱-۳-۲- قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۰/۹/۱۳۳۸    39
۳-۱-۳-۳- قانون اصلاح قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲    41
۳-۱-۳-۴- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱    42
۳-۱-۳-۵- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰    43
۳-۱-۳-۶- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰    50
۳-۱-۳-۷- دادگاه اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، لوایح آئین دادرسی کیفری و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان    51
۳-۲- صلاحیّت مبتنی بر موقعیت (شخصیّت) سازمانی (شغل) مرتکب    55
۳-۲-۱- صلاحیّت مبتنی بر موقعیت مقامات کشوری    55
۳-۲-۱-۱-قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت    55
۳-۲-۱-۲- قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸    56
۳-۲-۱-۳- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب ۲/۵/۱۳۲۸    58
۳-۲-۱-۴- لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مصوب ۲۹/۶/۱۳۳۱    59
۳-۲-۱-۵- لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴    60
۳-۲-۱-۶- قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵    60
۳-۲-۱-۷- لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۹    61
۳-۲-۱-۸- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱    62
۳-۲-۱-۹- وضعیت تعقیب و محاکمه مقامات کشوری و لشگری در لایحه آیین دادرسی کیفری جدید    63
۳-۲-۲- کارکنان دولت    64
۳-۲-۲-۱-کارکنان عادی دولت و مرجع صالح رسیدگی به جرایم آن‌ها    66
۳-۲-۲-۱-۱- جرایم عادی کارکنان دولت    66
۳-۲-۲-۱-۲-جرایم کارکنان دولت در صلاحیّت  دادگاه جزایی مرکز استان    67
۳-۲-۲-۲-مقامات عالی رتبه    68
۳-۲-۳-مرجع صالح رسیدگی به جرایم رؤسای سه قوّه    68
۳-۲-۳-۱- جرایم عادی رییس جمهور    69
۳-۲-۳-۲-دادگاه عمومی دادگستری    69
۳-۲-۳-۴- دادگاه کیفری استان    72
۳-۲-۳-۴-۱-پیشینه تاریخی    72
۳-۲-۳-۴-۲-صلاحیّت دادگاه کیفری استان    74
۳-۲-۳-۴-۳- مشکلات دادگاه کیفری استان    77
۳-۳- صلاحیّت مبتنی بر موقعیت لشگری مرتکب    80
۳-۳-۱- سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در مسیر تاریخ    80
۳-۳-۲- افرادی که از دیدگاه قانون نظامی محسوب می‌شوند    82
۳-۳-۳- تعریف جرم نظامی    83
۳-۳-۴- ساختار تشکیلات دادگاههای نظامی    91
۳-۴- صلاحیّت مبتنی بر موقعیت اجتماعی متهم    93
۳-۴-۱- صلاحیّت دادسرا و دادگاه ویژه روحاینت    96
۳-۴-۱-۱-دامنه شمول صلاحیّت شخصی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت    96
۳-۴-۱-۲-اشخاصّی که روحانی محسوب می‌شوند    96
۳-۴-۱-۳-دامنه شمول جرایم دادسراها و دادگاه ویژه روحانیّت    99
فصل چهارم: احکام مربوط به صلاحیّت مبتنی بر شخصیّت در نظام حقوقی ایران    100
۴-۱- در تعارض صلاحیّت شخصی و ذاتی    101
۴-۲- در تعارض صلاحیّت شخصی و محلی    102
۴-۳- در تعارض صلاحیّت شخصی و اضافی    103
۴-۴- نقش صلاحیّت شخصی در احاله    105
۴-۵-ارتباط صلاحیّت شخصی و متهمان متعدد    107
۴-۶-اقسام تشخیص صلاحیّت    109
۴-۶-۱- تشخیص صلاحیّت مثبت:    109
۴-۶-۲-تشخیص صلاحیّت منفی    110
۴-۷- مرجع حل اختلاف در صلاحیّت    110
۴-۸-شقوق اختلاف در صلاحیّت    112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد    115
۵-۱- نتیجه گیری    116
۵-۲- پیشنهادها    118
منابع و ماخذ    120
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران