سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه
حجم : 344 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست مطالب
چکیده: نشریات محلی دسته ای از رسانه هایی هستند که در دنیای رسانه ای جدید در کنار انبوهی از رسانه های جدید و قدیم به کار اطلاع رسانی و انتقال پیام مشغولند از این رو در این فضای رسانه ای جدید تداوم و استمرار فعالیت آنها منوط به رعایت پاره ای از شاخص های محتوایی و فنی است . شاخص های مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از دو مفهوم رسانه بودن و محلی بودن این نشریات است و بیشتر مربوط به شاخص های محتوایی است.سئوال اصلي ما در اين تحقيق عبارتست از اينكه  مطبوعات محلی استان خوزستان  با توجه به تعدد و نیز رویکرد آنها در زمینه های فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری بر نگرش فرهنگی مردم دارند؟ كه براساس نظريه برجسته سازي استوار است.هدف اصلي از اين تحقيق شناخت تاثیر توانمندی های فرهنگی و تبلیغی نشریات محلی استان خوزستان بر نگرش های فرهنگی مخاطبان است. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام گرفته  است. ودر نهايت اين نتيجه كلي بدست مي آيد كه  نشریات محلی با توجه به توانایی فعالان هر یک از رسانه ها دارای کارکردهای متفاوتی است که این عملکرد در جذب مخاطبان و یا کاهش آن تاثیرگذار است.داشتن تیم رسانه ای که دارای دانش  حرفه ای لازم باشد برای یک نشریه یک فرصت مناسب است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جامعه از جمله رضایت مخاطب و  اعتماد  آنها در جهت ارائه کارکردهای که بتواند بعنوان یک رویکرد فرهنگی قابل قبول باشند تاثیرگذار باشند.
كلمات كليدي: نگرش فرهنگي ، مطبوعات محلي ،تاثير نشريات محلي ، نشريات محلي استان خوزستان، تحليل محتوا.
 
فهرست مطالب
بخش اول
کلیات تحقیق
چكيده
مقدمه
۱-۱-بیان مسئله
۱-۲-اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق
اهمیت موضوع
ضرورت تحقیق
سئوال اصلی تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق
بخش دوم
 ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق 
ادبیات تحقیق
مفهوم فرهنگ
تعاریف فرهنگ
طبقه بندی تعاریف فرهنگ
تعریف رسانه محلی
نظریات مرتبط با تحقیق
نظریه برجسته سازی
نظریه استفاده ورضایت مندی
نظریه نشر ونو آوری
نظریه ارتباطات توسعه
چارچوب نظری تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
بخش سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
نوع روش وابزار جمع آوری داده ها
تعریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق
متغیر های مستقل تحقیق
متغیر وابسته تحقیق
مقیاس سازی وتهیه پرسشنامه
گویه های سنجش متغیر مستقل
گویه های سنجش متغیر وابسته
سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه
جامعه آماری 
تعیین حجم نمونه
روش تجزیه وتحلیل داده ها
بخش چهارم
یافته های تحقیق
فرضیه های تحقیق
 تحلیل فرضیه های تحقیق
شاخص های توصیفی پژوهش
بخش پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
نتایج تحقیق
نتایج کلی تحقیق
نتایج جزیی تحقیق
پیشنهادات
موانع ومحدویت های تحقیق
بخش ششم
منابع وپیوستها
منابع تحقیق
فهرست جداول
پیوستها
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران