سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی نقش استفاده از فناوری های اطلاعاتی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در صورت های مالی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 87 صفحه
حجم : 950 کیلوبایت
قیمت : 330,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر، اطلاعات مناسب و   با کیفیت را از تمام کانال های رسمی و غیر رسمی بدست آورند. بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری و بسته های آماده نرم افزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری، این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا نقش و استفاده از این فناوری های اطلاعاتی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در صورت های مالی مؤثر می باشد یا خیر. در این تحقیق اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر در جامعه آماری لحاظ شدند و تأثیر بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در صورت های مالی در قالب پرسشنامه ای مورد سؤال و بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون تی –  استودنت تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن و قابلیت مقایسه اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی تأثیر بالا و  معنی داری دارند که طبق نتایج آزمون این تأثیر بر ویژگی مربوط بودن قوی تر است. همچنین طبق یافته های پژوهش تأثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی (قابلیت اعتماد) اطلاعات حسابداری در سطح معنی دار اما در حد پایینی می باشد.
واژگان کلیدی: سیستم اطلاعاتی حسابداری، بسته های نرم افزاری، ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، مربوط بودن، قابل مقایسه بودن، قابل اعتماد بودن.
 

فهرست مطالب
چکیده    د
فصل اول: کلیات تحقیق    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- بیان مسأله    5
۱-۳- اهمیت و ضرورت  تحقیق    8
۱-۴- اهداف تحقیق    9
۱-۴-۱- هدف اصلی:    9
۱-۴-۲- اهداف فرعی :    10
۱-۵-  سؤالهای تحقیق:    10
۱-۶- فرضیه های تحقیق    11
۱-۶-۱- فرضیه اصلی:    11
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی :    11
۱-۷- روش تحقیق    11
۱-۸- جامعه و نمونه آماری    12
۱-۹- روش گرد آوری اطلاعات    12
۱-۱۰- ابزار گرد آوری اطلاعات    13
۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    13
۱-۱۲- قلمرو پژوهش    13
۱-۱۳- تعریف عملیاتی واژه ها    14
۱-۱۴- خلاصه فصل    15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق    16
۲-۱- مقدمه    17
۲-۳- انواع نرم افزار    18
۲-۳-۱-  نرم افزارهای سیستمی    18
۲-۳-۲- نرم افزارهای کاربردی    20
۲-۴- دسترسی به نرم افزارهای حسابداری مطمئن    20
۲-۵- سامانه های سطح بالا    21
۲-۶- سامانه های متوسط    21
۲-۷- سامانه های سطح پایین    22
۲-۸- کاربرد رایانه در حسابداری    22
۲-۹- سیستم اطلاعات حسابداری    23
۲-۱۰- اجزای تشکیل دهنده سیستم اطلاعات حسابداری    26
۲-۱۱- سیستم حسابداری کامپیوتری    27
۲-۱۱-۱- مزایای استفاده از سیستم کامپیوتری    27
۲-۱۱-۲- معایب استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری    30
۲-۱۲- ERP  و اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری    31
۲-۱۳-ERP   چیست؟    32
۲-۱۴- خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی    34
۲-۱۴-۱- خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌    35
۲-۱۴-۲- خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌    39
۲-۱۵- محدودیت های‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌    41
۲-۱۵-۱- موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌    41
۲-۱۵-۲- به‌ موقع‌ بودن‌    42
۲-۱۵-۳- منفعت‌ و هزینه‌    43
۲-۱۵-۴- تصویر مطلوب‌    43
۲-۱۶- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی:    43
۲-۱۷- پیشینه تحقیق    45
۲-۱۷-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور:    45
۲-۱۷-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:    47
۲-۱۸- خلاصه فصل    48
فصل سوم: روش تحقیق    49
۳-۱- مقدمه    50
۳-۲- مسأله پژوهش    50
۳-۳- نوع تحقیق    51
۳-۳-۱- مفهوم تحقیق    51
۳-۳-۲- پژوهش های علمی    51
۳-۴-  فرضیه های تحقیق    52
۳-۴-۱- فرضیه اصلی:    53
۳-۴-۲- فرضیه های فرعی:    53
۳-۵- جامعه و نمونه آماری    53
۳-۶- روش و ابزار  گرد آوری اطلاعات    54
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    55
۳-۸- روش انجام آزمون فرضیه ها    56
۳-۸-۲- آزمون فرضیه فرعی اول    57
۳-۸-۳- آزمون فرضیه فرعی دوم    58
۳-۸-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم    59
۳-۹- خلاصه فصل    60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    61
۴-۱- مقدمه    62
۴-۲- آمار توصیفی    62
۴-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول:    64
۴-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:    65
۴-۲-۳-  نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم:    66
۴-۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات    67
۴-۴- خلاصه فصل    67
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    68
۵-۱- مقدمه    69
۵-۲- خلاصه پژوهش    69
۵-۳- نتیجه گیری    72
۵-۴- محدودیت های پژوهش    74
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش    75
۵-۶- خلاصه فصل    76
منابع و مأخذ    77
پیوست ها    79
پرسشنامه    80
پاسخنامه    82
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسی نقش ضابطان دادگستری متخصص در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کیفری

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه توارث در اهدای جنین

پایان نامه بررسی فرایند پلی استایرن و ویژگیهای آن

پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی برراه ‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

پایان نامه رابطه‌ی بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری

پایان نامه بررسی چگونگی جداسازی غشایی گازها

پروپوزال بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات با هدف راهبردی اصلاح و بازپروری مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۹۲