سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه
حجم : 4783 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در بعضی کشورها و از آن جمله ایران، موتورسیکلتها و راکبان آنها بخش لاینفکی از ترافیک بوده و در نتیجه امنیت راکبان درست مثل سایر استفاده کنندگان از جاده ها باید مورد توجه قرار بگیرد. اما به دلیل آسیب پذیری بیشتر موتورسواران در مقایسه با سرنشینان خودرو، گروه نخست نیازمند توجه بیشتری هستند و علی رغم این واقعیت ، نیازها و مشکلات آنها همچنان مورد توجه مقامات ذی صلاح، طراحان جاده ها و مدیران ترافیک نیست. هدفاز این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد می باشد که بدین منظور بر اساس آمار هاي اداره حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی استان، تصادفات موتورسیکلت در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس توزیع تصادفات بر اساس فاکتورهای موجود در گزارشات بررسی و با توجه به مهمترین مولفه عوامل تاثیر گذار بر تصادف از طریق مصاحبه با کارشناسان و افسران با تجربه راهنمایی و رانندگی شناسایی شد. در ادامه پرسشنامه ای بر اساس مثلث تصادفات طرح گردید و با توجه به نمونه گیری تصادفی در اختیار ۴۰ نفر از مامورین و کارشناسان راهنمایی و رانندگی قرار گرفت و پس از تکمیل و کدگذاری در نرم افزار spss آزمون فرض هریک از بخش های پرسشنامه انجام و مهمترین عوامل از نظر جامعه نمونه شناسایی شد. از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصادفات موتورسیکلت را می توان زیاد بودن تعداد موتورسیکلت، استفاده بیش از حد از موتورسیکلت، قانون شکنی و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط راکبان موتورسیکلت، عدم توجه در هنگام تردد فرعی به اصلی، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، نبود دید کافی در شب، نقص سیستم روشنایی موتورسیکلت، نبود چراغ قرمز ( چراغ خطر ) در برخی سه راهها و چهارراههای سطح شهروعدم رعایت فاصله طولی نام برد.
کلمات کلیدی : تصادفات ، استان یزد ، راهنمایی و رانندگی ، موتورسیکلت ، مثلث تصادفات
 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش ۱
۱-۱-مقدمه۲
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳- روش شناسی پژوهش ۳
۱-۴- جمع آوری داده ها ۴
۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش۴
۱-۶- اهداف پژوهش۵
۱-۷- سوالات پژوهش۵
۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق۵
فصل دوم : ادبیات و گستره نظری پژوهش ۶
۲-۱- پیدایش موتورسیکلت۷
۲-۱-۱-تاریخچه موتورسیکلت۷
۲-۲-۲-اولین موتورسیکلت۹
۲-۳- تاریخچه موتورسیکلت در ایران۱۱
۲-۴- آمار تولید موتورسیکلت در کشور۱۳
۲-۵- نگاهی به مهمترین قوانین مربوط به موتور سیکلت ۱۴
۲-۵-۱- تجهیزات اختصاصی موتور سیکلت ۱۴
۲-۵-۲- مقررات اختصاصی موتورسیکلت۱۴
۲-۶- پیشینه پژوهش۱۴
۲-۶-۱- پیشینه پژوهش در ایران۱۴
۲-۶-۲- پیشینه پژوهش در جهان۲۰
۲-۷- تاریخچه اولین تصادف جهان۲۱
۲-۸- هزینه های تصادفات جاده ای۲۲
۲-۹- گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور از  مرگ و میرهای تصادفات رانندگی ۲۳
۲-۱۰- تلفات موتورسیکلت در برخي از شهرهای آسيايي ۲۴
۲-۱۱- پیشگیری از مرگ های موتورسیکلت در کالی کلمبیا۲۵
۲-۱۲- حوادث جاده ای در ایالت کاماتاکا در هند۲۶
۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان۲۶
۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی ۲۷
۲-۱۵- پیشگیری از آسیب های ترافیکی را هها۲۸
۲-۱۶- پیشنهادات گزارش جهانی برای پیشگیری از آسیب های ترافیکی راهها۲۸
۲-۱۷- مدیریت ترافیک۲۸
۲-۱۸- پرترافیک‌ترین شهرهای جهان۲۹
۲-۱۹- آسیب های سر و گردن علت اصلی مرگ و ناتوانی ۳۰
۲-۲۰- کلاه ایمنی۳۱
۲-۲۰-۱-  مشخصات كلي كلاه ايمني۳۲
۲-۲۰-۲-  استاندارد بين‌المللي براي كلاه ايمني در اروپا۳۲
        فصل سوم : بررسی جغرافيايي استان یزد و بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی۳۴
۳-۱- تاریخچهگسترششهریزد۳۵
۳-۲- قدمتوپیشینهتاریخی۳۵
۳-۳- موقعیتاجتماعیواقتصادی۳۶
۳-۴- نژاد‌،‌ زبان، مذهب۳۷
۳-۵- شبکهارتباطی۳۸
۳-۶- نقشۀ محورهای دسترسی و میزان فواصل با شهرهای نزدیک و کلانشهرها ۴۱
۳-۷- محورهای اصلی شهر یزد۴۱
۳-۷-۱- راه های اصلی، فرعی و روستايی یزد۴۱
۳-۷-۲- راه های هوایی شهر یزد۴۲
۳-۷-۳- راهها و شاهراهای قدیمی استان یزد۴۲
۳-۸- منابع طبیعی یزد و مناطق اطراف آن۴۳
۳-۸-۱- زمین شناسی، پستی و بلندی و اراضی ۴۳
۳-۱۰- نرخ رشد جمعیت۴۴
۳-۱۰-۱- ویژگیهایجمعیتی۴۴
۳-۱۰-۲- جمعیت بر اساس گروههای سنی۴۶
۳-۱۱- ویژگی های اقلیمی استان یزد۴۷
۳-۱۲- طرحتفصیلیبافتقدیمشهریزد۴۸
۳-۱۳- تعریفسیستمحملونقلشهری۴۹
۳-۱۳-۱-سیستمحملونقلدرونشهری۴۹
۳-۱۳-۲- مطالعاتطرحجامعشهریزد در بخش حمل و نقل ۵۰
۳-۱۳-۳- تعیینمسائلومشکلاتشبکهارتباطیوسیستمحملونقلشهریزد۵۱
۳-۱۴- سهمبالایترددموتورسیکلتهاومشکلاتمرتبطباآن۵۲
۳-۱۵- مشکلاتمربوطبهسیستمحملونقلعمومی۵۳
۳-۱۶- تعیینمسائلومشکلاتترافیکیمحدودهبافتفرسوده۵۳
۳-۱۷- چشم انداز توسعه بخش حمل و نقل استان يزد ۵۳
۳-۱۸- برداشتوبررسیوضعشبکهخیابانهایموجود ( درصدشیب،نوعپوشش ۵۴
۳-۱۹- تعیینسلسلهمراتبشبکهمعابرموجود۵۴
۳-۲۰- نگاهی به آمار تصادفات استان یزد در سال جاری۵۵
۳-۲۰-۱- عمده ترین علت تصادفات شهری۵۶
۳-۲۱- فاصلهشبکهراههایدرونشهر۵۶
۳-۲۲- سیستمحملونقل ۵۷
۳-۲۲-۱- ساختارشهروشبکهاصلیحملونقل۵۷
۳-۲۳- بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی۵۸
۳-۲۳-۱- برخورد های موتورسیکلت از لحاظ موقعیت۶۴
فصل چهارم : یافته های پژوهش۶۶
۴-۱- مقدمه۶۷
۴-۲- نمای کلی تصادفات۶۷
۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل۶۹
۴-۴- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع راه ۷۰
۴-۵- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع برخورد۷۱
۴-۵- تصادفات موتورسیکلت در استان یزد بر اساس علت تامه تصادف۷۲
۴-۶- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس وضعیت برخورد۷۲
۴-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه۷۳
۴-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز۷۵
۴-۹- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر حسب ساعت۷۶
۴-۱۰- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روشنایی هوا۷۷
۴-۱۱- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس شرایط جوی۷۸
۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی۷۹
۴-۱۳- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع گواهینامه راننده مقصر ۸۱
۴-۱۴- یافته های پژوهش بر اساس پرسشنامه۸۲
۴-۱۴-۱- تعیین روایی و اعتبار ابزار مورد استفاده۸۳
۴-۱۴-۲-تعیین وضوح آیتم ها (Item clarity) 83
۴-۱۴-۳- تعیین روایی صوری (Face validity) 83
۴-۱۴-۴-تعیین پایایی پرسشنامه (Reliability) 84
۴-۱۴-۵- محتوای پرسشنامه (Questionnaire Content) 84
۴-۱۵- تجزیه و تحلیل سوالات با توجه به بخش های پرسشنامه۸۶
۴-۱۵-۱- عامل انسانی۸۶
۴-۱۵-۲- عامل جاده ۸۸
۴-۱۵-۳- عامل وسیله نقلیه۸۹
۴-۱۶- ازمون میانگین نمونه در مقابل یک مقدار شناخته شده (one _ sample T Test 90
۴-۱۶-۱- نتایج حاصل از عامل انسانی۹۱
۴-۱۶-۲- نتایج حاصل از عامل جاده۹۲
۴-۱۶-۳- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه۹۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات۹۴
    منابع و ماخذ :  104
 
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت