سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه
حجم : 1021 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
Contents
در این پژوهش تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و   اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این پژوهش پاسخی به این پرسش است که "تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره‌های عملیاتی) چه تأثیری بر روی نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟". منظور از تأمین مالی خارج از ترازنامه  سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت‌های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق‌های پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود و نسبت‌های سودآوری و اهرمی نتیجة کارایی فعالیت‌ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاری‌ها ارزیابی می کند.
در این پژوهش از روش پیمایشی- مقایسه‌ای استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری و اطلاعات مالی مبتنی بر صورت‌های مالی حسابرسی شدة شرکت‌های تحت بررسی، از روش کتابخانه‌ای (آرشیو بورس) استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌ها قبل و بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه و هم‌چنین شرکت‌هایی که دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند و شرکت‌هایی که فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند مورد مقایسه قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه‌های پژوهش در دورة زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ نشان می دهد که تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت‌های سودآوری و اهرمی تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
 
 
فهرست مطالب
چکیده    2
فصل اول کلیات پژوهش    4
۱-۱٫ مقدمه    4
۱-۲٫  بيان مساله    5
۱-۳٫  اهميت موضوع پژوهش    7
۱-۴٫  اهداف پژوهش    8
۱-۵٫  فرضیههای پژوهش    9
۱-۶٫  قلمرو پژوهش    10
۱-۷٫  جامعه آماری    11
۱-۸٫ روش پژوهش    12
۱-۹٫ روش جمع آوری اطلاعات    12
۱-۱۰٫  تعریف عملیاتی واژهها و اصطلاحات تخصصی    12
۱-۱۱٫  ساختار کلی پژوهش    14
فصل دوم مبانی نظری و پیشینة    15
۲-۱٫ مقدمه    15
۲-۲٫ ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه    17
۲-۲-۱٫ فروش حسابهای دریافتنی (فروش با مباشرت مطالبات)    17
۲-۲-۱-۱٫  مزیتهای فروش حسابهای  دریافتنی از نظر هزینه    18
۲-۲-۱-۲٫ اختیارات مدیریت    19
۲-۲-۱-۳٫ مخاطرات مالی    19
۲-۲-۱-۴٫  بهای معامله / عدم تقارن اطلاعاتی    20
۲-۲-۲٫ اجارههای عملیاتی    20
۲-۲-۲-۱٫ مزیتهای اجارهء عملیاتی از نظر هزینه    21
۲-۲-۲-۲٫  اختیارات مدیریت    21
۲-۲-۲-۳٫  مخاطرات مالی    22
۲-۲-۲-۴٫  بهای معامله / عدم تقارن اطلاعاتی    22
۲-۲-۳٫  تأمین مالی پروژههای خاص    23
۲-۲-۳-۱٫ مزیت ها از نظر هزینه    23
۲-۲-۳-۲٫ اختیارات مدیریت    24
۲-۲-۳-۳٫ مخاطرات مالی    24
۲-۲-۳-۴٫ بهای معاملات / عدم تقارن اطلاعاتی    24
۲-۲-۴٫ منبعیابی خارجی    25
۲-۲-۴-۱٫ مزیتهای منبع یابی خارجی از نظر هزینه    25
۲-۲-۴-۲٫ اختیارات مدیریت    25
۲-۲-۴-۳٫ مخاطرات مالی    26
۲-۲-۴-۴٫ بهای معامله / عدم تقارن اطلاعاتی    26
۲-۲-۵٫ وثیقه گذاری دارائی‌ها    27
۲-۲-۵-۱٫ مزیتهای وثیقه گذاری دارائی‌ها  از نظر هزینه    27
۲-۲-۵-۲٫ اختیارات مدیریت    28
۲-۲-۵-۳٫ مخاطرات مالی    28
۲-۲-۵-۴٫  بهای معامله / عدم تقارن اطلاعاتی    29
۲-۳٫ طبقه بندی نسبت‌های مالی    29
۲-۳-۱٫ نسبت‌های سودآوری    29
۲-۳-۱-۱٫ نسبت حاشیه سود عملیاتی (سود عملیاتی به فروش)    31
۲-۳-۱-۲٫  نسبت حاشیه سود ناخالص    32
۲-۳-۱-۳٫ نسبت گردش مجموع دارائی‌ها    32
۲-۳-۱-۴٫ نسبت بازده سرمایه(ROI)    33
۲-۳-۱-۶٫  بازده دارائی‌ها  (توان سود دهی) (ROA)    37
۲-۳-۲٫ نسبت‌های نقدینگی    37
۲-۳-۲-۱٫ نسبت جاری:    38
۲-۳-۲-۲ نسبت آنی(سریع):    38
۲-۳-۲-۳٫ خالص سرمایه در گردش:    38
۲-۳-۳٫ نسبت‌های فعالیت (کارایی):    38
۲-۳-۳-۱٫ نسبت گردش کالا:    38
۲-۳-۳-۲٫ نسبت گردش دارائی ها:    39
۲-۳-۳-۳٫ دوره وصول مطالبات:    39
۲-۳-۴٫ نسبت‌های اهرمی    39
۲-۳-۴-۱٫ نسبت بدهی:    40
۲-۳-۴-۲٫ نسبت توان پرداخت بهره:    40
۲-۳-۴-۳٫ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:    40
۲-۴٫ اجاره ها    40
۲-۴-۱٫ ماهیت اجارهها    41
۲-۴-۲-۱٫  رویکرد حقوقی    42
۲-۴-۲-۲٫ حقوق با اهمیت    42
۲-۴-۲-۳٫  انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت    43
۲-۴-۳٫  تکامل تدریجی استاندارد های حسابداری مربوط به قراردادهای اجاره    43
۲-۴-۳-۱٫  بولتن پژوهشهای حسابداری شماره ۳۸ (ARB-38)    43
۲-۴-۳-۲٫ بیانیه شماره ۵ هیأت اصول حسابداری (APB.5)    44
۲-۴-۳-۳٫ بیانیه شماره ۱۰ هیأت اصول حسابداری(APB.10)    44
۲-۴-۳-۴٫  بیانیه شماره ۳۱ هیأت اصول حسابداری(APB.31)    45
۲-۴-۳-۵٫ استاندارد شماره ۱۳ هیأت استاندارد های حسابداری مالی    45
۲-۴-۴٫  اجارههای عملیاتی    48
۲-۴-۴-۱٫ حسابداری اجاره عملیاتی    49
۲-۵٫ پیشینه پژوهش    50
فصل سوم روش شناسی    53
۳-۱٫ مقدمه    54
۳-۲٫  روش پژوهش    54
۳-۳٫  اهداف پژوهش    54
۳-۴٫  فرضیه‌های پژوهش    55
۳-۶٫  جامعه و نمونة آماری    59
۳-۷٫ قلمرو پژوهش    62
۳-۸٫ ابزار جمع آوری اطلاعات    62
۳-۹٫ مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات    62
۳-۱۰٫  تشریح روشهای آماری جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش    64
۳-۱۰-۱٫ آزمون مقایسة میانگینهای دو جامعه (توزیع t – استیودنت)    64
۳-۱۰-۲٫ آزمون مقایسة واریانس های دو جامعه- توزیع F (اسندکور – فیشر)    65
۳-۱۰-۳٫  آزمون مقایسة میانگینهای دو جامعه (توزیع t – استیودنت، توزیع t' – استاتیک)    67
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات    70
۵-۱٫ مقدمه    70
۵-۲٫ نتایج  پژوهش    70
۵-۲-۱٫ فرضیة اول    71
۵-۲-۲٫ فرضیه دوم    72
۵-۲-۳٫ فرضیة سوم    72
۵-۲-۴٫ فرضیة چهارم    72
۵-۲-۵٫ فرضیة پنجم    72
۵-۲-۶٫ فرضیة ششم    73
۵-۲-۷٫ فرضیة هفتم    73
۵-۲-۸٫٫ فرضیة هشتم    73
۵-۲-۹٫ فرضیة نهم    74
۵-۲-۱۰٫ فرضیة دهم    74
۵-۲-۱۱٫ فرضیة یازدهم    74
۵-۲-۱۲٫ فرضیة دوازدهم    75
۵-۳٫ نتیجهگیری کلی    75
۵-۴٫ پیشنهادات    76
۵-۴-۱٫ پیشنهادات در خصوص نتایج  پژوهش    76
۵-۴-۲٫ پیشنهادات در خصوص  پژوهشهای آتی    76
منابع    78
منابع فارسی:    79
منابع انگلیسی:    81
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان