سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 207 صفحه
حجم : 494 کیلوبایت
قیمت : 140,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست مطالب:
فصل اول
۱–۱مقدمه ۱۰
۱-۲-بيان مسئله ۱۲
۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق ۱۵
۱-۴-سوالات تحقيق  19
۱-۵-قلمرو تحقيق ۱۹
۱-۶-اهداف تحقيق ۲۰
۱-۷-فرضيات تحقيق ۲۱
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه ۲۴
۲-۱-۱-مطالعات داخلی ۲۴
۲-۱-۲-مطالعات خارجی ۲۷
۲-۲- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه ۲۸
۲-۲-۱- تاریخچه سرمایه اجتماعی ۲۹
۲-۲-۲- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی ۳۱
۲-۲-۳- ابعاد سرمایه اجتماعی ۳۴
۲-۳- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی ۳۵
۲-۳-۱- پیر بوردیو ۳۵
۲-۳-۲- جیمز کلمن ۴۰
۲-۳-۳- رابرت پانتام ۴۶
۲-۳-۴- فرانسیس فوکویاما ۵۳
۲-۴-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار ۵۹
۲-۴-۱- مفاهیم توسعه پایدار ۵۹
۲-۴-۲- انواع توسعه پایدار ۶۶
۲-۴-۲-۱-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار ۶۶
۲-۴-۲-۲- توسعه پایدار ضعیف ۶۸
۲-۴-۲-۳- توسعه پایدار قوی ۶۹
۲-۴-۲-۴- مدل ایده آل توسعه پایدار ۷۰
۲-۵- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری ۷۲
۲-۵-۱- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر ۷۲
۲-۵-۲- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر ۷۴
۲-۶-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری ۸۸
۲-۶-۱- نظریه قطب رشد ۸۹
۲-۶-۲- توسعه اگروپلیتن ۹۱
۲-۶-۳- رشد شهرهای کوچک و متوسط ۹۴
۲-۷- شهر پایدار ۹۶
۲-۸- نگرش اجتماعی به پایداری شهر ۹۹
۲-۹- پایداری و عدالت اجتماعی ۱۰۱
۲-۱۰- خاستگاه بوم- شهر ۱۰۲
۲-۱۱- مفهوم بوم شهر پایدار ۱۰۶
۲-۱۲-۱- اطلاعات بندرعباس ۱۰۷
۲-۱۲-۲- تاریخچه بندرعباس ۱۰۷
۲-۱۲-۳-موقعیت جغرافیایی و وسعت ۱۱۰
۲-۱۲-۴- آب و هوا ۱۱۱
۲-۱۲-۵- ویژگیهای طبیعی ۱۱۲
۲-۱۲-۶- خلیج فارس ۱۱۳
۲-۱۲-۷- تنگه هرمز ۱۱۳
۲-۱۲-۸- آب و هوای هرمزگان ۱۱۴
۲-۱۲-۹- ویژگیهای اجتماعی ۱۱۴
۲-۱۲-۱۰- سابقه تاریخی ۱۱۵
۲-۱۳- چارچوب نظری ۱۱۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۱۲۰
۳-۲- شرح واژه ها و اصطلاحات ۱۲۱
۳-۲-۱- تعاریف نظری ۱۲۱
۳-۲-۱-۱- سرمایه اجتماعی ۱۲۱
۳-۲-۱-۲- اعتماد ۱۲۲
۳-۲-۱-۳- مسئولیت اجتماعی ۱۲۳
۳-۲-۱-۴- آگاهی عمومی ۱۲۳
۳-۲-۱-۵- مشارکت ۱۲۴
۳-۲-۱-۶- پایداری ۱۲۴
۳-۲-۱-۷- پایداری شهری ۱۲۵
۳-۲-۱-۷-۱- شاخصهای توسعه پایدار شهری ۱۲۷
۳-۲-۱-۸- توسعه پایدار ۱۳۶
۳-۲-۱-۹- توسعه پایدار شهری ۱۳۷
۳-۳- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۴۰
۳-۴- نوع پژوهش ۱۴۶
۳-۵- جامعه آماری ۱۴۷
۳-۶- نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش ۱۴۸
۳-۷- روش نمونه گیری ۱۴۹
۳-۸- اعتبار و پایایی تحقیق ۱۴۹
۳-۹- ابزارجمع آوری داده ها ۱۵۱
۳-۱۰- روش جمع آوری داده ها ۱۵۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه ۱۵۳
۴-۲- اطلاعات توصیفی ۱۵۴
۴-۲-۱- متغیرهای زمینه ای ۱۵۴
۴-۳- تجزیه و تحلیل ۱۶۹
۴-۳-۱- آزمون فرضیات ۱۶۹
۴-۴- تجزیه و تحلیل چند متغیره ۱۸۸
۴-۴-۱- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی ۱۸۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۵-۱- مقدمه ۱۹۰
۵-۲- خلاصه پژوهش ۱۹۰
۵-۳- تفسیر روابط متغیرها ۱۹۳
۵-۴- استنتاج آماری ۱۹۴
۵-۵- استنتاج تئوریکی ۱۹۹
۵-۶- محدودیتهای پژوهش ۲۰۰
۵-۷- پیشنهادات پژوهشی ۲۰۰
فهرست منابع فارسی ۲۰۱
فهرست منابع انگلیسی ۲۰۵
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت