سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 281 صفحه
حجم : 5424 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی متوازن ، تنها روشی است که بصورت پیوسته سازمان را از پائین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق می دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامع نگر است و از تمام زوایا به سازمان نگاه می کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم می آورد. و توانسته است ضعف سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلي در شركتها که متكي بر شاخصهاي مالي وعمداً مبتني بر كاهش بهاي تمام شدة ناشي از صرفه هاي مقياس و توليد انبوه است، رفع کند.
در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شده است.داده های این تحقیق از۳۵ شرکت جامعه آماری در بک دوره زمانی چهار ساله از سال ۸۶ تا ۸۹ استخراج شده است. با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن دارای چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمی باشد ، مدلهای رگرسیون در سه دسته زیر بررسی گردیده است.
مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش (ارزیابی عملکرد)
مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها (ارزیابی عملکرد)
مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه (ارزیابی عملکرد)
جهت آزمون فرضیه های تحقیق در گام نخست به بررسی شرایط موجود با وجود تمامی متغیرهای مستقل به تعداد ۱۳۲ متغیر با استفاده از رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شده است. از آنجایی که فرضیه معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی (ناهمبسته بودن) بین متغیرهای مستقل در روش همزمان رد گردیده است . لذا جهت رفع این مشکل از روش گام به گام جهت ورود متغیرهای ورودی به رگرسیون انتخاب گردیده است که سبب گردید تمامی فرضیه های تحقیق با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.
 این تحقیق نشان می دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکتها رابطه مستقیمی وجود دارد ودر نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.با توجه به مقادیرپایین تر ضریب تعیین فرضیه های ۴ ، ۷ و ۱۲ نسبت به دیگر فرضیه های تحقیق ، می توان نتیجه گرفت که رابطه خطی بین معیارهای مشتری کارت امتیازی متوازن وشاخصهای ارزیابی عملکرد ،ضعیف می باشد.از ضرایب تعیین فرضیه های ۱ ، ۶ و۱۱  می توان نتیجه گرفت رابطه خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد وجود دارد. ونهایتا با توجه ضرایب تعیین فرضیه های ۱۱ تا ۱۴ می توان گفت رابطه خطی  ضعیف تری بین تک تک معیارهای ارزیابی متوازن (مالی، مشتری ، فرایند داخلی و رشد و نو آوری) با نرخ بازده ارزش ویژه نسبت به دو متغیر دیگر وابسته ارزیابی عملکرد (نرخ بازده فروش و نرخ گردش داراییها) وجود دارد.
استفاده از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالی از طریق توازن بین دیدگاههاي مالی ، مشتریان ، فرایند داخلی و رشد ویادگیري به درك بسیاري از روابط دوسویه از سوي مدیران کمک می نماید و می تواند به عنوان یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند. دیدگاههای مدیران و کارکنان را بهم نزدیک کرده و تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آنرا ارایه می دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف ، شرکت را در ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یاری می رساند.
 
واژگان کلیدی: مدیریت استراتژی متوازن، کارت امتیازی متوازن ،ارزیابی عملکرد مالی
 
فهرست مطالب    
فصل ۱ : کلیات    1
۱-۱)مقدمه    2
۱-۲)بيان مساله    3
۱-۳)اهميت و ضرورت پژوهش    6
۱-۴)اهداف تحقیق    9
۱-۵)سوالات تحقیق    10
۱-۶)فرضیه های تحقیق    10
۱-۷)روش شناسی تحقیق    11
۱-۷-۱)جامعه آماری    11
۱-۷-۲)روشهای گردآوری اطلاعات:    11
۱-۷-۳) قلمرو تحقیق(زمانی و مکانی)    11
۱-۸)نگاهی اجمالی به پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی    12
۱-۹)مراحل و گام هاي اصلي تحقيق :    12
۱-۱۰)واژهای کلیدی    13
فصل۲ : ادبیات موضوع    18
۲-۱)مقدمه    19
۲-۲)ويژگيهاي‌ هدفهاي‌ مطلوب‌    19
۲-۳)ارزیابی عملکرد     20
۲-۴)اهداف ارزیابی عملکرد    22
۲-۵)اصول اندازه گیري عملکرد:    23
۲-۶)مراحل اجراي سیستم اندازه گیري    24
۲-۷)ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد     25
۲-۸)استفاده از سیستم های اندازه گیری عملکرد استراتژیک (SPMS) در صنعت آب و فاضلاب شهری     26
۲-۹)مشکلات اساسی نظامهای ارزیابی وکنترل مدیریتی در شرکتهای آب و فاضلاب :     27
۲-۱۰)لزوم طراحی و استقرار نظام یکپارچه کنترل مدیریت در شرکتهای آب و فاضلاب :    28
۲-۱۱)طراحی و استقرار نظام یکپارچه کنترل مدیریت در شرکتهای آب و فاضلاب :    28
۲-۱۲)اقدامات انجام شده جهت استقرار نظام کنترل :     30
۲-۱۲-۱)استقرار نظام جامع حسابداری متحدالشکل در سطح کلیه شرکتها « تهیه اطلاعات یکسان در سطح صنعت » .    30
۲-۱۲-۲)طراحی الگوی گزارشگری متحدالشکل صورتهای مالی بر اساس حسابهای نظام جامع مالی و استانداردهای حسابداری :    31
۲-۱۲-۳)استقرار نظام جامع بودجه ریزی و الگوی گزارشگری صورتهای مالی بودجه ای به منظورتهیه برنامه عمل هر شرکت وتعیین استراتژیهای صنعت و همچنین تهیه استانداردهای بودجه ای .    32
۲-۱۲-۴)تهیه وانتشار برنامه عمل بر اساس الگوی صورتهای مالی بودجه ای .     34
۲-۱۲-۵)ارزیابی شرکتها با توجه به تهیه سند ابجد« الف – ب – ج – د » .     34
۲-۱۳)استفاده ازکارت امتیازی متوازن جهت هماهنگی،کنترل و ارزیابی متوازن مستمردر صنعت آب و فاضلاب شهری    36
۲-۱۴)كارت امتيازي متوازن :ابزار برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل     37
۲-۱۴-۱)کارت امتيازي متوازن و سير تکامل آن    39
۲-۱۴-۲)نسل اول کارت امتيازي متوازن     40
۲-۱۴-۳)تجربيات عملي در نسل اول کارت امتيازي متوازن    41
۲-۱۴-۴)نسل دوم کارت امتيازي متوازن    41
۲-۱۴-۵)تجربيات عملي در کارت امتيازي متوازن نسل دوم    43
۲-۱۴-۶)نسل سوم کارت امتيازي متوازن    43
۲-۱۴-۷)تجربيات عملي در کارت هاي امتيازي متوازن نسل سوم    44
۲-۱۴-۸)ساختار كارت امتيازي متوازن    45
۲-۱۵)نقشه‌ استراتژي عمومی     51
۲-۱۵-۱)وجه‌ مالي:    53
۲-۱۵-۲)وجه مشتري و بازار:    54
۲-۱۵-۳)وجه فرايندهاي داخلي:    56
۲-۱۵-۴)وجه رشد و يادگيري:    58
۲-۱۶)مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن    58
۲-۱۷)پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی:    59
۲-۱۸)پیشینه تحقیقات انجام شده خارجی:    62
۲-۱۹)خلاصه فصل    64
فصل۳ : روش شناسی تحقیق    65
۳-۱)مقدمه    66
۳-۲)روش تحقيق    66
۳-۳)سوالات تحقیق    67
۳-۴)جامعه آماري    67
۳-۵)ابزار جمع آوري اطلاعات    68
۳-۶)ابزار جمع آوري اطلاعات ثانويه     68
۳-۶-۱)روش كتابخانه اي :    68
۳-۶-۲)مراجعه به اسناد و مدارك شرکتي    68
۳-۷)قلمرو تحقیق(موضوعی ،زمانی و مکانی)    68
۳-۸)داده های مورد نیاز ،متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها    69
۳-۹)طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق    86
۳-۱۰)خلاصه فصل    88
فصل۴ : تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ ها     89
۴-۱)مقدمه    90
۴-۲)آمار توصیفی داده ها و متغیرهای تحقیق    90
۴-۲-۱) توزیع فراوانی جامعه آماری بر اساس تعداد شرکتها در سالهای مختلف    90
۴-۲-۲)توزیع فراوانی شرکتهای آب و فاضلاب شهری از نظر استانی یا شهری     91
۴-۲-۳) توزیع فراوانی متغیرها بر براساس نوع متغیر و معیارها     92
۴-۲-۴) تعداد داده های جامعه آماری     92
۴-۲-۴) تعداد متغیرهای مستقل مورد استفاده  در فرضیه ها    95
۴- ۳) استنباط آماري فرضيه‌هاي تحقيق    96
۴-۳-۲)آزمون خود همبستکی بین متغیرها    97
۴-۳-۲)آزمون نرمال بودن داده ها    99
۴-۳-۳)آزمون معنا دار بودن رگرسیون به روش همزمان ( (Enter    104
۴-۳-۳-۱) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ بازده فروش)    105
۴-۳-۳-۲) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ گردش داراییها)    126
۴-۳-۳-۳) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ بازده ارزش ویژه)    147
۴-۳-۴) بررسی صحت و اصالت مدل رگرسیون     170
۴-۳-۴-۱)بررسی نرمال بودن    170
۴-۳-۴-۲)بررسی فرض ثابت بودن واریانس    170
۴-۳-۴-۳)بررسی فرض ناهمبسته بودن باقی مانده ها    171
۴-۳-۴-۴) بررسی فرض استقلال یا عدم وجود هم خطی بین متغیرهای پیشگو    171
۴-۴) ارایه مدل رگرسیونی بر اساس روش گام به گام(Step Wise)    172
۴-۴-۱)آزمون معنا دار بودن رگرسیون به روش گام به گام(ُStepWise)    173
۴-۴-۱-۱) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش    173
۴-۴-۱-۲) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ گردش داراییها)    188
۴-۴-۱-۳) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ بازده ارزش ویژه)    205
۴-۵) نتیجه آزمون فرضیه ها     221
فصل ۵ : نتیجه گیری و پیشنهادات    222
۵-۱ )مقدمه    223
۵-۲) یافته های تحقیق  و تجزیه وتحلیل آنها برای هر فرضیه    223
۵-۲-۱) فرضیه ۱    223
۵-۲-۲) فرضیه ۲    224
۵-۲-۳) فرضیه۳    224
۵-۲-۴) فرضیه ۴    225
۵-۲-۵) فرضیه ۵    225
۵-۲-۶) فرضیه ۶    226
۵-۲-۷) فرضیه ۷    226
۵-۲-۸) فرضیه ۸    227
۵-۲-۹) فرضیه۹    227
۵-۲-۱۰) فرضیه۱۰    228
۵-۲-۱۱) فرضیه ۱۱    229
۵-۲-۱۲) فرضیه ۱۲    229
۵-۲-۱۳) فرضیه۱۳    230
۵-۲-۱۴) فرضیه ۱۴    230
۵-۲-۱۵) فرضیه ۱۵    231
۵-۳) یافته های مشترک  فرضیه های تحقیق و تجزیه وتحلیل آنها    231
۵-۴) ضعفها و نکات مهم در استفاده از مدلهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فرضیه ها    234
۵-۴) محدویتهای تحقیق    235
۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    235
فهرست منابع:    236
الف) منابع فارسی    236
ب) منابع انگلیسی    236
پیوست‌ها    238
الف) داده‌های تحقیق    243
چکیده به زبان انگلیسی (مطابق چکیده فارسی)    255
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها