سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه تحلیل یک آیین ارتباطی بررسی معنا شناسی پوشش زنان در جامعه امروز ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 351 صفحه
حجم : 742 کیلوبایت
قیمت : 270,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
تحقیق پیش رو به آن دلیل نگاشته شده است که خواننده بتواند پس از مطالعه کامل آن آگاهی نسبتاً جامع و کاملی از عوامل موثر بر مسئله پوشش زنان در جامعه امروز ایران بدست آورد. این تحقیق با این پیش فرض انجام شده است که پوشش زنان ایرانی تا حد زیادی از آیین‌های ارتباطی که زنان را احاطه کرده‌اند تأثیر می‌پذیرد.
منظور از آیین در این پژوهش، آیین در مقام چگونگی و توصیف است، بنابراین تلاش شده است رفتار زنان در موضوع پوششی که برای خود انتخاب می‌کنند از یک نگاه توصیفی بررسی شود.
در این پژوهش تلاش شده است برای تحلیل پوشش زنان از تحلیل‌های فیزیولوژیک و روان شناختی جدا شده و پوشش آن‌ها را به عنوان یک پدیده ارتباطی تحلیل کنیم.
به زبان ساده تر این پژوهش در نظر دارد رفتار زنان در این موضوع را از این منظر بررسی کند که زنان به واسطه خصوصیات کلی و خاصی که دارند در چه فرآیند های ارتباطی قرار گرفته و چگونه متناسب با این فرآیندها تصمیم گیری و رفتار می‌کنند.
محقق در این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از روش مردم نگاری، با مخاطب ارتباطی صمیمی و نزدیک بر قرار کرده و بتواند عوامل واقعی که رفتار او را در زمینه پوشش سامان می‌دهد شناسایی کند. آنچه در این موضوع بیشترین اهمیت را دارد درک چگونگی تفهم پدیده‌ها توسط مخاطب است.
محقق در این راه از روش‌های مشاهده مشارکتی، مصاحبه های عمقی و استفاده از اطلاع رسان بهره برده‌ و در قالب توصیف و تحلیل رفتار زنان در مسئله پوشش به سؤالات تحقیق پاسخ داده است.
آنچه در نتیجه این پژوهش به دست آمده است تبیین و تحلیل عوامل سیاسی، اجتماعی، فردی و دیگر عوامل تأثیر گذار بر رفتار زنان در مسئله پوشش است.
در این تحقیق دیدگاه زنان در مورد مسائل و مواردی که بر پوشش آن‌ها اثر می‌گذارد ذکر شده و چگونگی اثر گذاری این عوامل در گروه های مختلف زنان بررسی شده است.
کلید واژه : آیین – زنان – پوشش – حجاب – محجبه – با حجاب – تحلیل آیین – رفتار آیینی – مهندسی فرهنگی – مردم نگاری

  فهرست    
کلید واژه‌ها    18
مقدمه    19
فصل اول؛ کلیات تحقیق    20
۱-۱-طرح مسئله    21
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق    24
۱-۳-اهداف اصلی تحقیق    27
۱-۴-پرسش‌های تحقیق    28
فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق    29
۲-۱-پیشینه تحقیق    30
۲-۲-آیین چیست؟    34
۲-۳-مؤلفه های عمومی در تعریف آیین    38
۲-۴-تفسیر های غلط از آیین    50
۲-۵-آیین و تغییر اجتماعی    53
۲-۶-چهار مدل از تغییر آیینی    56
۲-۷-اجبار آیینی    57
۲-۸-پوشش    58
۲-۹-حجاب اسلامی زن    60
۲-۱۰-پوشش زنان به مثابه آیین، در گستره تاریخ ایران    62
۲-۱۱-ادبیات تحقیق    65
۲-۱۱-۱- سبک زندگی    66
۲-۱۱-۲- آرایش    70
۲-۱۱-۳- حجاب، بد حجاب، بی حجاب    71
۲-۱۱-۴-تعمیم    72
فصل سوم؛ روش تحقیق    73
۳-۱-درباره روش تحقیق    74
۳-۲-روش تحقیق کیفی    75
۳-۳-روش تحقیق کیفی در ارتباطات    79
۳-۴-نمونه در تحقیق کیفی    80
۳-۵-نمونه گیری نظری    81
۳-۶-مردم نگاری    83
۳-۷-ابزار های گردآوری داده‌ها    85
۳-۸-مستند سازی داده‌ها    92
۳-۹-تحلیل داده‌ها    93
فصل چهارم؛ یافته های تحقیق    96
۴-۱- مؤلفه های سیاسی موثر بر پوشش زنان    100
۴-۱-۱- اجبار قانونی در پوشش    101
۴-۲-مؤلفه های اجتماعی موثر بر پوشش    106
۴-۲-۱-محیط‌های موقتی و تأثیر آن بر پوشش    108
۴-۲-۲- محیط‌های تأثیر گذار بر پوشش    111
۴-۲-۳- محیط شهری و پوشش    115
۴-۲-۴- روابط دوستانه و پوشش    117
۴-۲-۵- تأثیر در اقلیت یا اکثریت بودن بر پوشش    123
۴-۲-۶- برخوردهایی برای اصلاح حجاب    125
۴-۲-۷- پوشش و تأثیر متقابل آن بر تعاملات روزمره    134
۴-۲-۸- سختی‌های رفتاری پوشش    141
۴-۲-۹-ازدواج و پوشش (قبل ازدواج)    143
۴-۲-۱۰- ازدواج و پوشش (پس از ازدواج)    150
۴-۲-۱۱- نقش شوهرها در پوشش زنان    151
۴-۲-۱۲- غیرت مردانه و تأثیر آن‌ بر پوشش زنان    153
۴-۲-۱۳- رقابت‌های زنانه و تأثیر آن بر پوشش    158
۴-۲-۱۴- رابطه با جنس مخالف و تاثیرآن  بر پوشش    163
۴-۲-۱۵- تأثیر متقابل امنیت و پوشش    165
۴-۲-۱۶- وسایل ارتباط جمعی و الگو دهی برای پوشش    170
۴-۳- مؤلفه های فردی موثر بر پوشش زنان    172
۴-۳-۱- عنصر دین و پوشش    173
۴-۳-۲-زیبایی و پوشش    180
۴-۳-۳- شخصیت بالینی و تأثیرش بر پوشش    185
۴-۳-۴- دغدغه های ذهنی و تأثیر آن بر پوشش    187
۴-۳-۵-تأثیر متقابل اعتمادبه‌نفس و پوشش    189
۴-۳-۶- تأثیر حیا بر پوشش    190
۴-۴- آیین‌های موثر بر پوشش زنان    191
۴-۴-۱- موقعیت‌های شغلی و پوشش    192
۴-۴-۲- پوشش و آیین‌های خانوادگی    200
۴-۵- معانی که از پوشش زنان برداشت می شود    211
۴-۵-۱- فرا قشری شدن بد حجابی    212
۴-۵-۲- وضعیت مالی و پوشش    215
۴-۵-۳- اقوام و پوشش    217
۴-۵-۴- آب و هوا و پوشش    218
۴-۶-برداشت‌های فردی از حجاب    219
۴-۶-۱- بد حجاب‌های معتقد    220
۴-۶-۲-چادری‌های بی حجاب    222
فصل پنجم؛ جمع بندی و تفسیر یافته ها    225
۵-۱- جمع بندی و نتیجه گیری    226
۵-۲- تفسیر یافته ها    238
۵-۲-۱-مد گرایی و پوشش    239
۵-۲-۲- تولید و پوشش    244
۵-۲-۳- تاثیر فرهنگی اجباری شدن حجاب    246
۵-۲-۴-تأثیر فرهنگی انقلاب اسلامی بر پوشش    250
۵-۲-۵-ریشه های تاریخی برای بی حجابی    254
۵-۲-۶- نماد های متراکم    257
۵-۲-۷-  تقدم و تاخر اندشه در پوشش    258
۵-۲-۸- مهندسی رفتار    263
۵-۲-۹- بی‌برنامگی در عرصه فرهنگ پوشش    264
۵-۲-۱۰- تنبلی فرهنگی    265
۵-۲-۱۱-آمادگی روحی زنان بد حجاب برای گرایش به حجاب    268
۵-۳- محدودیت‌های تحقیق    269
۵-۴- پیشنهاد های تحقیق    270
منابع و مأخذ:    271
پیوست‌ها    274
مصاحبه با زهرا ۲۵ ساله    275
مصاحبه با زهرا ۲۴ ساله    285
مصاحبه با زهرا ۳۰ ساله    302
نکته برداری از مصاحبه با سارا    313
مصاحبه با فاطمه ۳۶ ساله    316
نکته برداری از مصاحبه با فاطمه    326
مصاحبه با فائزه ۲۶ ساله    328
نکته برداری از مصاحبه با مریم    338
مصاحبه با آزاده و ندا    340
مصاحبه با مینو    352
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت