سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه تخمين قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 144 صفحه
حجم : 10683 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 چکیده
امروزه عملیات انفجار در توده سنگ های سخت امری اجتناب ناپذیر در بسیاری از پروژه های معدنی و عمرانی محسوب می شود و در صورت عدم دقت در طراحی آن می تواند خسارات جانی و مالی زیادی را به تمامی پروژه های عمرانی یا معدنی وارد آورد. هنگامی که در دو توده سنگ مختلف با هندسه انفجار و انرژی ماده منفجره ی مشابه ، انفجار صورت می گیرد، درجه های مختلفی از خردایش در آنها ملاحظه می شود. علت این است که توده سنگ ها بطور ذاتی مقاومت متفاوتی در برابر خرد شدن بوسیله انفجار دارند. این خاصیت را قابلیت انفجار می نامند. این مشخصه نوعی خاصیت ذاتی سنگ، مانند سختی است و فاکتورهای زیادی بر روی آن تاثیر می گذارند. قابلیت انفجار رابطه مستقیمی با خردایش و نتایج حاصل از آتشباری دارد. برای محاسبه ی قابلیت انفجار روابط زیادی ارائه شده اند که اعتبارسنجی آنها بوسیله ی داده های واقعی آتشباری انجام گرفته است. چنانچه داده های واقعی موجود نباشد و یا معدن در مرحله ی طراحی اولیه قرار داشته باشد بایستی از روش های غیرمستقیم برای محاسبه ی قابلیت انفجار استفاده نمود. روش های تخمین خردایش از مهمترین روش های تخمین غیرمستقیم قابلیت انفجار هستند. دو روش کوز-رام  و سوئبرک  به عنوان مهمترین روش-های تخمین خردایش و نیز تخمین غیرمستقیم قابلیت انفجار هستند. معدن سه چاهون۱۲ در مرحله ی طراحی اولیه قرار دارد که بدلیل فقدان اطلاعات آتشباری واقعی از روش های غیرمستقیم برای تخمین قابلیت انفجار استفاده‌شد و براساس اطلاعات ژئوتکنیکی معدن قابلیت انفجار محاسبه گرديد. نهايتا طبق مدلسازی‌ انجام شده، قابلیت انفجار از روش طبقه بندی لاتهام  بین مقادیر ۷/۳ و ۵/۴ تخمین زده شد. برای ایجاد جریان ثقلی، قطرچال آتشباری بهینه نیز طبق مدلسازی برابر ۴۰-۲۵ میلی متر خواهد بود.
کلمات کلیدی: قابلیت انفجار-روش های معدن کاری تخریبی-روش های تخمین خردایش-معدن سه چاهون
 
فهرست مطالب
فصل اول    1
كليات تحقيق    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- پيشينه تحقيق    3
۱-۳- هدف تحقيق    5
۱-۴- ساختار تحقيق    5
قابلیت انفجار    6
۲-۱- مقدمه    7
۲-۲- تأثیر ویژگی‌های ماده سنگ بر قابلیت انفجار    9
۲-۲-۱- مقاومت سنگ بکر    10
۲-۲-۲- شکنندگی سنگ    10
۲-۲-۳- طاقت سنگ    11
۲-۲-۴- سفتی سنگ    11
۲-۲-۵- سختی    11
۲-۲-۶- وزن مخصوص سنگ    12
۲-۲-۷- الاستیسیته    12
۲-۲-۸- پلاستیسیته    12
۲-۲-۹- تخلخل    13
۲-۲-۱۰- بافت سنگ    14
۲-۲-۱۱- ساخت سنگ    14
۲-۲-۱۲- اصطکاک داخلی    15
۲-۳- تأثیر ویژگی‌های توده¬سنگ بر قابلیت انفجار    15
۲-۳-۱- لایه‌‌بندی    15
۲-۳-۲- چین خوردگی    16
۲-۳-۳-گسل‌ها    17
۲-۳-۴- حفره‌ها و نواحی غیر مقاوم    17
۲-۳-۵- شکاف‌های اولیه و درزه‌ها    18
۲-۳-۶- میدان‌های تنش    29
۲-۴- تأثیر وجود آب بر قابلیت انفجار    30
۲-۵- تأثیر دما بر قابلیت انفجار    30
۲-۶- تأثیر نیروی انسانی بر قابلیت انفجار    31
۲-۷- تأثیر ویژگی‌های مواد منفجره بر قابلیت انفجار    31
۲-۷-۱- سرعت انفجار    32
۲-۷-۲- قدرت ماده منفجره    32
۲-۷-۳ خردکنندگی    32
۲-۸- تأثیر پارامتر‌های طراحی انفجار بر قابلیت انفجار    33
۲-۸-۱- قطرچال    33
۲-۸-۲- بارسنگ    34
۲-۸-۳- فاصله ردیفی چال‌ها    35
۲-۸-۴- ارتفاع پله    36
۲-۸-۵- اضافه حفر چال    37
۲-۸-۶- گل‌گذاری    38
۲-۸-۷- شیب چال    38
۲-۸-۸- خرج ویژه    39
۲-۸-۹- الگوی چال‌ها    40
۲-۸-۱۰- توزیع مواد منفجره داخل چال‌ها    41
۲-۸-۱۱- زمان‌های تأخیر و ترتیب انفجار    43
۲-۸-۱۲- حفاری ویژه    43
۲-۹- تأثیرپارامتر‌های دینامیکی سنگ بر قابلیت انفجار    44
۲-۹-۱- امواج لرزهای    45
۲-۹-۱-۲- امواج سطحی    48
۲-۱۰- تاریخچه¬ی مطالعات مربوط به قابلیت انفجار    51
۲-۱۰-۱- باند    52
۲-۱۰-۲- فرانکل (۱۹۵۴)    53
۲-۱۰-۳- اشبی    53
۲-۱۰-۴- بورکویز    55
۲-۱۰-۵- لیلی    56
۲-۱۰-۶- ‌گوس    57
۲-۱۰-۷- لوولاتهام    59
۲-۱۰-۸- روش مومیوند    60
فصل سوم    63
معدنکاری به روش تخریبی    63
۳-۱- مقدمه    64
۳-۲- روشهای استخراج تخریبی    65
۳-۲-۱- روش استخراج تخریب در طبقات فرعی    65
۳-۲-۱- روش استخراج تخریب بزرگ    67
۳-۳- جریان ثقلی مواد تخریبی در معادن    70
۳-۳-۱- تشکیل کمان    75
فصل چهارم    83
تخمین دانه¬بندی ناشی از انفجار    83
۴-۱- مقدمه    84
۴-۲- مدلهای پیش بینی خردایش سنگ    85
۴-۲-۱- معادله لارسون    85
۴-۲-۲- فرمول سوئدفو    86
۴-۲-۳- مدل کوز- رام    86
۴-۲-۴- مدل اصلاح شده کوز – رام    88
۴-۲-۵- فرمول دنیس و گاما    89
۴-۲-۶- مدل JKMRC    90
۴-۳- نرم افزار JKSIMBLAST    90
۴-۳-۱- نرم افزار ۲Dbench    91
۴-۳-۲- نرم افزار ۲DFace    91
۴-۳-۳- نرم افزار ۲DRing    93
۴-۴-تخمین خردایش و محاسبه قابلیت انفجار    94
۴-۴-۱- رابطه کوز-رام اصلاح شده    94
۴-۴-۲-رابطه سوئبرک    95
فصل پنجم    99
مورد مطالعاتی    99
آنومالی ۱۲ معدن سه چاهون    99
۵-۱- مقدمه    100
۵-۲- مشخصات عمومي كانسار سه چاهون    100
۵-۲-۱- موقعيت جغرافيايي    100
۵-۲-۲- زمين‎شناسي منطقه    100
۵-۲-۳- تشریح توده‌های معدني و کیفيت آنها    102
۵-۳- طراحی پارامترهای آتشباری    103
۵-۳-۱- مشکلات پیشرو و فرضیات موجود    103
۵-۳-۲- مشخصات ژئومکانیکی کانسار    104
۵-۳-۳- پارامترهای طراحی    105
۵-۴- تخمین قابلیت انفجار    105
۵-۴-۱- تخمین قابلیت انفجار با استفاده از مدل کوز- رام    105
۵-۴-۲- تخمین قابلیت انفجار با استفاده از نرم افزار JKSimblast    110
نتیجه¬گیری  و پیشنهادات برای پژوهشهای آینده    114
نتیجه¬گیری    115
پیشنهادات    117
منابع    118
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل