سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 168 صفحه
حجم : 10233 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
قابلیت انفجار توده سنگ ویژگی بسیار مهمی در طراحی‌های آتشباری در معادن و فعالیت‌های عمرانی می‌باشد که با سیستم توده سنگ‌، شرایط محیطی و سیستم انفجار ارتباطی تنگاتنگ دارد. از میان عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار مواردی قابل کنترل بوده و مواردی هم وجود دارند که غیر قابل کنترل می‌باشند و چه بسا بیشترین تأثیر را نیز بر قابلیت انفجار همین پارامتر‌ها دارند. این پارامتر‌ها مربوط به سیستم توده سنگ می‌باشند. از جمله عوامل مؤثر بر  قابلیت انفجار ویژگی‌های دینامیکی توده سنگ مانند سرعت امواج الاستیک است. به دلیل تعدد و پیچیدگی عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار هر یک از محققان تنها تأثیر یک یا تعداد محدودی از این پارامتر‌ها را بر قابلیت انفجار مورد بررسی قرار داده‌اند‌، اما با جمع بندی مطالعات انجام شده مشخص شد که با وجود تأثیر بسیار زیاد سرعت امواج در قابلیت انفجار‌، تحقیقات زیادی بر روی آن انجام نگرفته است. هدف اصلی در این پایان نامه بررسی امکان جایگزینی سرعت امواج طولی با پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ و ارائه یک رابطه برای پیش بینی میزان خردایش پس از انفجار با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و سپس بررسی و مقایسه ضریب همبستگی روابط بدست آمده با روش داده کاوی شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزارneuro solution می‌باشد. هدف دیگر ارائه یک طبقه بندی برای تعیین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی است که با استفاده از سیستم مهندسی سنگ انجام گرفت که روش کار در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
کلمات کلیدی‌: قابلیت انفجار‌، سیستم توده سنگ‌، پارامتر‌های دینامیکی‌، طبقه بندی قابلیت انفجار
 فهرست مطالب
فصل اول قابلیت انفجار    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- سیستم توده سنگ    4
۱-۳- سیستم انفجار    5
۱-۴- شرایط انفجار    7
۱-۵- تعیین قابلیت انفجار توده سنگ    9
۱-۶- روابط تخمین خردایش    10
۱-۶-۱- باند    10
۱-۶-۲- هینو    11
۱-۶-۳- دنیس و گاما    12
۱-۶-۴- لارسون    12
۱-۶-۵- فورنی    13
۱-۶-۶- دا گاما    13
۱-۶-۷- کازنتسوف    13
۱-۶-۸- رزین ـ راملر    14
۱-۶-۹- کانینگهام    14
۱-۶-۱۰- کو و روستن    15
۱-۶-۱۱- آلر    15
۱-۶-۱۲- کیسر    15
۱-۶-۱۳- کلیک    16
۱-۷- روابط تخمین خرج ویژه    16
۱-۷-۱- هانسن    16
۱-۷-۲- هنین و دیماک    17
۱-۷-۳- اشبی    17
۱-۷-۴- لانگفورس    18
۱-۷-۵- پریلت    19
۱-۷-۶- لیتون    19
۱-۷-۷- لوپز جیمنو    20
۱-۷-۸- گوپتا    21
۱-۷-۹- پال روی و ذر    21
۱-۸- شاخص قابلیت انفجار    21
۱-۸-۱- فرانکل    22
۱-۸-۲- ساسا و ایتو    22
۱-۸-۳- بورکویز    22
۱-۸-۴- راکیشف    24
۱-۹- طبقه بندی قابلیت انفجار    24
۱-۹-۱- لایلی    25
۱-۹-۲- گوس    27
۱-۹-۳- هاگان    28
۱-۹-۴- اسکوت    28
۱-۹-۵- مرکز تحقیقات JKMRC    29
۱-۹-۶- لاتهام و لو    29
۱-۹-۷- یاراحمدی و دشتکی    33
۱-۹-۸- فرامرزی‌، منصوری و ابراهیمی    35
۱-۱۰- بحث و جمع بندی نتایج    37
۱-۱۱- اهداف تحقیق    38
فصل دوم مشخصات موارد مطالعاتی و اندازه‌گیری ویژگی‌ها    39
۲-۱- مقدمه    40
۲-۱-۱- معادن سنگ آهن ايران مركزي    41
۲-۲- معدن سنگ آهن چغارت    42
۲-۲-۱- زمين‎شناسي كانسار چغارت    42
۲-۲-۲- استخراج معدن چغارت    45
۲-۳- معدن سنگ آهن سه چاهون    46
۲-۳-۱- زمين‎شناسي کانسار سه چاهون    46
۲-۳-۲- استخراج معدن سه چاهون XI    49
۲-۴-معدن سنگ آهن چادرملو    50
۲-۴-۱- زمين‎شناسي معدن چادرملو    50
۲-۴-۲- استخراج معدن چادرملو    53
۲-۵- پارامتر های هندسه انفجار (طراحی آتشباری) و مواد منفجره    54
۲-۶- خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ    57
۲-۷- اندازه‌گیری خصوصیات توده سنگ    57
۲-۷-۱- نوع سنگ    60
۲-۷-۲- هوازدگی    60
۲-۷-۳- ساخت سنگ و اندازه بلوک‌ها    61
۲-۷-۴- مقاومت سنگ    62
۲-۷-۵- نوع ناپیوستگی    64
۲-۷-۶- جهت داری ناپیوستگی    66
۲-۷-۷- تداوم ناپیوستگی    68
۲-۷-۸- بازشدگی نا‌پیوستگی    68
۲-۷-۹- پرکننده    70
۲-۷-۱۰- مقدار نشت    70
۲-۷-۱۱- فاصله داری ناپیوستگی    71
۲-۷-۱۲- شرایط سطح درزه    72
۲-۸- تجهیزات برداشت داده‌های لرزه‌ای    74
۲-۸-۱-  منبع لرزه‎زا    74
۲-۸-۲-  لرزه سنج    75
۲-۸-۳-  لرزه نگار    76
۲-۹- روند برداشت داده‌های لرزه‌ای    78
۲-۱۰-  پردازش داده‌های لرزه‌ای برداشت شده    80
۲-۱۱- تعیین میزان خردایش ناشی از انفجار    82
فصل سوم تحلیل آماری    85
۳-۱- مقدمه    86
۳-۲- روش‌های آماری    86
۳-۲-۱-آمار توصیفی‌:    86
۳-۲-۲-آمار استنباطی‌:    86
۳-۳-تحليل حساسيت ویژگی‌های ژئومكانيكي توده سنگ    88
۳-۴-تحليل حساسيت ويژگي‌هاي سيستم انفجار    91
۳-۵- رگرسیون‌گیری خطی چند‌متغیره    93
۳-۶ شبکه عصبی‌    105
۳-۷- تحلیل‌های شبکه عصبی    108
۳-۸- جمع بندی فصل    114
فصل چهارم طبقه بندی قابلیت انفجارمنطقه و پهنه بندی معدن چغارت    117
۴-۱- تخمین خردایش و خرج ویژه    118
۴-۲- اندیس خردایش    118
۴-۳- طبقه بندی    119
۴-۳-۱- طبقه بندی با استفاده از مفهوم سطح معنی داری (SIGNIFICATION):    120
۴-۳-۲- توزیع امتیاز بر اساس دادههای نرمال شده    121
۴-۳-۳- طبقه بندی با استفاده از مفهوم همبستگی (CORRELATION)    125
۴-۴- پهنه بندی قابلیت انفجار در معدن چغارت    128
بحث و نتیجه گیری    133
پیشنهادات    134
منابع و مآخذ    135
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت