سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 156 صفحه
حجم : 12535 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 چکیده
در استخراج معادن به روش روباز که در آن پله‌های متعددی ایجاد می  شود، انجام مطالعات پایداری شیب دیواره ضروری است. با افزایش زاویۀ شیب سرتاسری معدن، نسبت باطله برداری کاهش‌یافته که این امر باعث صرفه جویی در هزینه های کلی معدن خواهد شد، اما از طرف دیگر ایمنی را کاهش خواهد داد که در صورت تخریب دیواره، صدها هزار تن خاک و سنگ روانۀ پیت خواهد شد؛ بنابراین باید زاویه ای برای معدن تعیین کرد که دو مسئله فوق را به طور همزمان لحاظ نماید. در این پروژه با استفاده از روش‌های تعادل حدی و روش عددی دو بعدی، حداکثر شیب سرتاسری دیواره‌های معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم برای دیواره‌های شمالی، شرقی و غربی ۵۵ درجه به دست آمد و به دلیل شیب حدود ۴۵ درجۀ لایۀ بوکسیت، شیب سرتاسری دیوارۀ جنوبی برابر شیب این لایه در نظر گرفته شد. سپس محدودۀ نهایی معدن جهت تحلیل پایداری در نرم افزار ۳DEC مدل سازی شد و پایداری دیواره‌ها تحت شتاب افقی ۳۵/۰ شتاب ثقل در جهت های مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از این نرم افزار ریزش هایی در حد چند بلوک را در هر حالت نشان می¬دهد؛ اما در بقیۀ بلوک ها حداکثر جابجایی ۲۰ میلی¬متر به¬دست آمد که در نهایت می توان گفت که این معدن با زاویۀ ۴۵ درجه برای دیوارۀ جنوبی و زاویۀ ۵۵ درجه برای دیواره‌های دیگر پایدار است.
کلمات کلیدی: تحلیل پایداری، معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم، تحلیل عددی سه بعدی، مدل‌سازی عددی، ‏‎3DEC‎‏.‏
 
فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل ۱: تعیین ویژگی‌های هندسی و مطالعات ژئومکانیکی معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم    7
۱-۱ کلیات    8
۱-۲ موقعیت جغرافیایی معدن بوکسیت جاجرم    8
۱-۳ چینه‌شناسی معدن بوکسیت جاجرم    10
۱-۴ معیار تعیین کیفیت ماده معدنی در زون بوکسیت سخت (HB)    13
۱-۵ وضعیت ساختاری معدن    14
۱-۶ مشخصات هندسی پله‌ها و ناپیوستگی‌های موجود در دیواره‌ها    15
۱-۷ تحلیل ساختاری ناپیوستگی‌ها در معادن تاگویی یک و شش    19
۱-۸ تحلیل پایداری دیواره‌های شیلی-زغالی و دولومیتی معادن تاگویی    22
۱-۹ بررسی ارتباط جهت‌گیری ناپیوستگی‌های معادن تاگویی    23
فصل ۲: تعیین خواص سنگ بکر و توده‌سنگ    27
۲-۱ تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ماده‌سنگ    28
۲-۱-۱ آزمایش تعیین وزن مخصوص    28
۲-۱-۲ آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری    29
۲-۱-۳ آزمایش اندیس بار نقطه‌ای    35
۲-۱-۴ آزمایش برش مستقیم    39
۲-۱-۵ نتایج خواص سنگ بکر    44
۲-۲ تعیین خواص توده‌سنگ    45
۲-۲-۱ محاسبه ضریب زبری درزه    48
۲-۲-۲ تعیین مقادیر RQD    51
۲-۲-۳ تعیین مقدار RMR    52
۲-۲-۴ تعیین شاخص GSI    55
۲-۲-۵ نتایج خواص توده‌سنگ    57
فصل ۳: تخمین پتانسیل ریزش بر اساس روش‌های تعادل حدی    59
۳-۱ بررسی ساختاری پتانسیل ریزش    60
۳-۱-۱ بررسی ساختاری دیواره شمالی    61
۳-۱-۲ بررسی ساختاری دیواره شرقی    62
۳-۱-۳ بررسی ساختاری دیواره غربی    63
۳-۲ تحلیل پایداری تعادل حدی با استفاده از نرمافزار Swedge    64
۳-۲-۱ تحلیل پایداری دیواره شمالی    64
۳-۲-۲ تحلیل پایداری دیواره شرقی    68
۳-۲-۳ تحلیل پایداری دیواره غربی    70
۳-۳ تحلیل پایداری تعادل حدی با استفاده از نرمافزار Slide    73
۳-۳-۱ تحلیل پایداری دیواره شمالی    74
۳-۳-۲ تحلیل پایداری دیواره شرقی    82
۳-۳-۳ تحلیل پایداری دیواره غربی    87
۳-۴ نتایج روش‌های تعادل حدی    92
فصل ۴: تحلیل پایداری بر اساس روش‌های عددی    95
۴-۱ کلیات    96
۴-۲ پارامترهای لازم جهت تحلیل پایداری شیروانی‌ها در نرمافزارهای عددی    96
۴-۳ تحلیل پایداری عددی دو بعدی با استفاده از نرمافزار FLAC/SLOPE    97
۴-۳-۱ تحلیل پایداری دیواره شمالی    98
۴-۳-۲ ‎تحلیل پایداری دیواره شرقی    102
۴-۳-۳ تحلیل پایداری دیواره غربی    106
۴-۴ تحلیل پایداری عددی سه بعدی با استفاده از نرمافزار ۳DEC    110
۴-۴-۱ ساخت مدل هندسی محدودۀ معدن    110
۴-۴-۲ تحلیل پایداری دیواره شمالی    112
۴-۴-۳ تحلیل پایداری دیواره جنوبی    113
۴-۴-۴ تحلیل پایداری دیواره شرقی    113
۴-۴-۵ تحلیل پایداری دیواره غربی    113
۴-۵ نتایج روش‌های عددی    118
فصل ۵: نتیجه‌گیری    121
منابع    125
 
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت