سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه تهیه و بررسی نانوزئولیتZSM-5 و کاربرد آن جهت اصلاح الکترود خمیر کربن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 83 صفحه
حجم : 3430 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده:
در این تحقیق یک روش برای سنتز نانو زئولیت ZSM-5 ارائه شد. سپس این نانوزئولیت با ماده ی فعال سطحی CTAB اصلاح گردید و ویژگیهای آن با استفاده از روش¬های XRD، FT-IR، SEM مورد بررسی قرار گرفت. از این نانوزئولیت، برای تهیه¬ی الکترود خمیر کربن اصلاح شده (SMNZ/CPE) برای اندازه گیری آنیون سولفات استفاده شد. همچنین اثر عواملی مانند نسبت¬های جرمی مختلف نانوزئولیت ZSM-5 و گرافیت، غلظت ماده¬ی فعال سطحی، قدرت یونی، دما و pH بر روی پاسخ پتانسیومتری الکترود اصلاح  شده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. این پاسخ در محدوده ی pH 0/9-0/4 و همچنین غلظت (۳- ۱۰ × 0/1 – 4- 10 × 0/1) مولار NaNO3  ثابت باقی می¬ماند. تحت شرایط بهینه در یک محلول بافری ولتاژ به صورت خطی نسبت به غلظت یون سولفات کاهش می-یابد و رفتار نرنستی در محدوده ی غلظت (۲-۱۰ × 0/1 – 6-10 × 0/1) مولار یون سولفات با شیب mV 2/29 و حد آشکارسازی (DL)  6-10 × 41/0 قابل مشاهده می باشد. این الکترود مزایایی از قبیل مقاومت کم، پاسخ سریع و گزینش پذیری بالا را نسبت به محدوده ی گسترده ای از آنیون-های مختلف دارد. همچنین از این الکترود به عنوان یک الکترود شناساگر برای اندازه گیری یون سولفات در آب های معدنی دماوند و نوا و داروی سولفات آهن استفاده شد.

کلمات کلیدی:نانوزئولیت ZSM-5 با ماده¬ی فعال سطحی CTAB، الکترود اصلاح شده ی خمیر کربن، روش پتانسیومتری، اندازه گیری آنیون سولفات.    
  
فهرست مطالب
فصل اول    
مقدمه ۳
فصل دوم        
۲-۱- نانوذرات ۹
۲-۲- خواص نانوذرات ۹                    
۲-۳- تاریخچه ی پیدایش زئولیت۱۱
۲-۴- ساختار زئولیت ۱۳
۲-۵- زئولیت های خانواده ی MFI  15
۲-۶- شرایط عمومی سنتز زئولیت ها ۱۹
۲-۷- سنتز زئولیت ها ۱۹
۲-۸- زئولیت های کلوئیدی۲۲
۲-۹- سنتز نانوبلور های زئولیت ۲۳
۲-۱۰- ویژگی های زئولیت ۲۴
۲-۱۱- روش های فیزیکی- شیمیایی شناسایی و تعیین ساختار زئولیت ها ۲۴
۲-۱۱-۱- پراش اشعه ی X XRD) 25
۲-۱۱-۲- میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) 26
۲-۱۱-۳- طیف سنجی مادون قرمز(¬IR) 28
۲-۱۲- تعویض یون  29
۲-۱۲-۱- خواص یون سولفات و روشهای اندازهگیری آن ۳۰
۲-۱۳- روش های پتانسیومتری ۳۱
۲-۱۴- گزینش  پذیری ۳۲
فصل سوم    
۳-۱- مواد شیمیایی  35
۳-۲-۱- وسایل و تجهیزات ۳۶
۳-۲-۲- محاسبات و بررسی های نرم افزاری ۳۷
۳-۳- سنتز نانوزئولیت ۵ZSM- 37
۳-۴- مراحل آزمایشگاهی ۳۸
۳-۴-۱- تهیه ی الکترود اصلاح شده ۳۹
۳-۴-۲- روش انجام کار با الکترود ۳۹
فصل چهارم    
۴-۱- بررسی ویژگی های نانوزئولیت ۵ZSM-  41
۴-۲- بررسی ویژگی الکترود SMNZ 43
۴-۳- ملاحظات تئوری SMNZ45
۴-۴- بهینه¬سازی مقدار اصلاح کننده ی مورد نیاز در ساخت الکترود ۴۷
۴-۵- بررسي اثر pH بر روي عملكرد الكترود ۵۰
۴-۶- بررسي تأثيرقدرت يوني محیط بر روي عملكرد الكترود ۵۱
۴-۷- بررسی تأثیر دما بر روی پاسخ الکترود ۵۳
۴-۸- چگونگی تعیین گزینش پذیری  54
۴-۹- ویژگی های پاسخ الکترود ۵۸
۴-۱۰- کاربرد های تحلیلی/CPE5ZSM- الکترود ۵۹
۴-۱۱- استفاده از SMNZ/CPE در اندازه گیری سولفات در نمونه های حقیقی ۶۰
۴-۱۲- نتیجه گیری نهایی ۶۲
مقالات ارائه شده در سمینارهای داخلی و بین المللی و مقاله ی فرستاده شده ۶۳
پیشنهاد برای کارهای آینده  65
منابع ۶۶
چکیده ی انگلیسی ۷۲

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل