سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 109 صفحه
حجم : 2586 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
رویکرد یک سیستم تولید به کم بودن از کار افتادگی تجهیزات و فرایند وابسته است. نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت نقش اساسی در دستیابی به این هدف ایفا می¬کنند. علاوه بر این با گذشت زمان کیفیت تجهیزات پایین می¬آید و ممکن است یک انتقال کیفیت از حالت تحت کنترل به حالت خارج از کنترل اتفاق بیفتد که توسط بالا رفتن نرخ بازگشت محصول و میل به خرابی مشخص می شود. این پایان نامه یک مدل یکپارچه شده برای تلفیق بهینه سازی فاصله های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پارامترهای کنترل ارائه می دهد. دو نوع سیاست نگهداری و تعمیرات در نطر گرفته می¬شود. حداقل تعمیر اصلاحی که حالت و شرایط تجهیزات را بدون تاثیر بر عمر آنها تعمیر می کند و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه که تجهیزات را بین حالت as good as new و as bad as old قرار می¬دهد. مدل پیشنهاد شده می تواند مقدار بهینه هر یک از چهار متغیر تصمیم را معین کند. یعنی اندازه نمونه(n)، زمان تناوب نمونه گیری (h)، ضریب حد کنترل(k)، و فاصله های زمانی تعمیر پیشگیرانه(t_PM)، که هزینه کل مورد انتطار حاصل از یکپارچه سازی در واحد زمان را حداقل می¬کند. یک مثال عددی برای تشریح تاثیر پارامترهای هزینه در سیاست تلفیق کنترل کیفیت و تعمیر پیشگیرانه از نظر اقتصادی، نشان داده شده است. حساسیت پارامترهای مختلف نیز امتحان شده است.
کلمات کلیدی: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، سیاست کیفیت فرایند ، کنترل کیفیت آماری،  مدل یکپارچه شده، حداقل سازی هزینه
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    1
    مقدمه    2
   بیان مسئله    3
  اهمیت پژوهش    4
  هدف پژوهش    4
  سؤالات پژوهشی    5
  واژگان    6
فصل دوم: ادبیات تحقیق    7
۲-۱- بخش نخست: مقدمه ای بر بحث کیفیت    8
۲-۱-۱- تعریف کیفیت    8
۲-۱-۲- ابعاد کیفیت    8
۲-۱-۳- واژگان مهندسی کیفیت    9
۲-۱-۴- مهندسی کیفیت     9
۲-۲- بخش دوم: مروری بر تاریخچه شکل گیری نگهداری و تعمیرات    12
۲-۲-۱- دوره های شکل گیری و تحولات نگهداری و تعمیرات    12
۲-۲-۱-۱- دوره نخست    12
۲-۲-۱-۲- دوره دوم    12
۲-۲-۱-۳- دوره سوم    13
۲-۲-۲- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (preventive maintenance)    13
۲-۲-۳- معرفی چند راهکار مؤثر در ارتقای سیستم نگهداری و تعمیرات    14
۲-۲-۳-۱- تغییر در باورها و تکنیک ها    14
۲-۲-۳-۲- درک تغییرات    14
۲-۲-۳-۳- آموزش    15
۲-۲-۳-۴- مدیریت دارایی ها    15
۲-۲-۳-۵- کنترل موجودی و انبار    15    
۲-۲-۳-۶- نگهداری و تعمیرات اصلاحی    16    
۲-۲-۳-۷- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه    16
۲-۳- بخش سوم: مروری بر ادبیات مدل های یکپارچه    18
۲-۳-۱- مقدمه    18
۲-۳-۲- رابطه تولید،کیفیت و نگهداری و تعمیرات    19
۲-۳-۳- کیفیت و تولید    21
۲-۳-۴- نگهداری و تعمیرات و تولید    24
۲-۳-۵- نگهداری و تعمیرات و کیفیت    28
۲-۳-۶- مدل های تلفیقی نگهداری و تعمیرات، تولید و کیفیت    31
۲-۳-۷- مدل های یکپارچه شده در سیستمهای چند مرحله ای    32
فصل سوم: روش تحقیق    34
۳-۱- بخش نخست: کلیات و فرضیات مسئله    35
۳-۱-۱- مقدمه    35
۳-۱-۲- حالت مسئله    35
۳-۱-۳- فرضیات مسئله    36
۳-۱-۴- توصیف مدل    36
۳-۲- بخش دوم: فرمول بندی مدل های هزینه    38
۳-۲-۱- مدل بهینه سازی    38
۳-۲-۲- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل 〖FM〗_۱     39
۳-۲-۳- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه    40
۳-۲-۴- مدل هزینه به دلیل تنزل کیفیت به خاطر نقص فرایند    40
۳-۲-۵- محاسبه طول فرایند    41
۳-۲-۶- به دست آوردن مدل هزینه کنترل کیفیت فرایند    44
۳-۲-۷- نرخ خرابی فرایند و ماشین    47
۳-۲-۸- به دست آوردن N_f به عنوان تابعی از t_PM     48
فصل چهارم: جمع آوری و تحلیل داده    49
۴-۱- مقدمه    50
۴-۲- مدل های نگهداری و تعمیرات    50
۴-۲-۱- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی    50
۴-۲-۲- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه    51
۴-۲-۳- هزینه نگهداری و تعمیرات در یک دوره برنامه ریزی شده    51
۴-۳- مدل کنترل کیفیت    51
۴-۳-۱- به دست آوردن طول دوره در مدل کنترل کیفیت    51
۴-۳-۲- محاسبه تایع هزینه کنترل کیفیت    51
۴-۴- اجرای مدل بر روی داده های عددی    52
۴-۵- بررسی حساسیت تابع هزینه کل و متغیر های تصمیم با تغییر بعضی داده ها    53
۴-۶- پیاده سازی داده ها بر روی مدل مستقل    56
فصل پنجم: نتیجه گیری    56
۵-۱- مقدمه    57
۵-۲- خلاصه بر کار انجام شده    57
۵-۳- نوآوری های پژوهش    58
۵-۴- پیشنهادات    59
ضمیمه    60
منابع و مراجع    73
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت