سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه
حجم : 7934 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
پروتئازهای میکروبی در بین مهم‌ترین آنزیم‌های هیدرولیز‌کننده قرار‌دارند که حدود %۶۰ از بازار جهانی آنزیم‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. در این پژوهش، ستنز آنزیم پروتئاز در فرآیند تخمیر حالت جامد با استفاده از باکتری Bacillus. licheniformis مورد بررسی قرار‌گرفت. ضایعات و محصولات مختلف کشاورزی شامل سبوس گندم، سبوس برنج، باگاس، پوسته ذرت، آرد‌ذرت و آرد‌جو بعنوان سوبسترا مورد استفاده قرار‌گرفتند. پروتئاز تولیدی از پوسته گندم نسبت به بقیه سوبسترا فعالیت بیشتری نشان داده است. اثر پارامترهای مختلف استخراج شامل نوع و مقدار محلول استخراج کننده و زمان اقامت در شیکر مورد ارزیابی قرار‌گرفت. بیشترین میزان بازیابی پروتئاز با استفاده از ۵۰ میلی‌لیتر بافر تریس پس از طی مدت ۱ ساعت در شیکر بدست آمد. علاوه بر این، تأثیر پارامترهای عملیاتی چون زمان، دما، pH، رطوبت ابتدایی، رطوبت کابین، اندازه ذرات و میزان مایه تلقیح بر تولید آنزیم مورد بررسی قرار‌گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم پروتئاز پس از ۴۸ ساعت تخمیر، در دمای Cº 35 ، pH ابتدایی برابر ۹، رطوبت کابین %۹۰، اندازه ذرات در محدوده cm 2-1 و رطوبت اولیه %۲۰۰ برای سینی بالایی و %۱۵۰ برای سینی میانی بدست آمد. همچنین تأثیر مکمل‌های مختلف کربنی و نیتروژنی بر تولید پروتئاز بررسی‌شد. نتایج نشان‌داد که با غنی‌سازی سوبسترا با سبوس برنج (w/w %1) و آرد ذرت ( w/w%2)، بیشترین فعالیت آنزیم پروتئاز بدست‌آمد. حداکثر فعالیت پروتئاز پس از گذشت ۴۸ ساعت، تحت تمامی شرایط مطلوب، میزان فعالیت U/gds 1/1281 و U/gds 7/1048 به ترتیب برای سینی بالایی و میانی بدست آمد. تأثیر دما و pH بر فعالیت و پایداری آنزیم مورد بررسی قرار‌گرفت. نتایج نشان داد که پروتئاز تولیدی ماهیت قلیایی داشته و پایداری بسیار قابل توجهی در محدوده تغییرات دما در بازه Cº 85-30 و مقادیر pH بین ۱۳-۷ داشته است و بیشترین فعالیت در مقدار pH برابر ۸ و دمای Cº65 حاصل شده است. همچنین کاربرد آنزیم تولیدی در پردازش چرم و هیدرولیز لایه ژلاتین از فیلم‌های عکاسی و همچنین به عنوان افزودنی به شوینده، مورد بررسی قرار‌گرفت. نتایج نشان داد که پروتئاز قلیایی حاصل از B. licheniformis قابلیت بسیار خوبی در حذف لکه‌های مختلف از پارچه، موزدایی از پوست گاو و هضم لایه ژلاتینی از فیلم‌های عکاسی از خود نشان داد. همچنین، تولید آنزیم پروتئاز با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد در بیوراکتور و فلاسک بررسی و دو سامانه از نظر میزان تولید آنزیم با یکدیگر مقایسه شدند.
واژه‌هاي كليدي: پروتئاز، سبوس گندم، تخمیر حالت جامد، بیوراکتور سینی‌دار، Bacillus. licheniformis
 
فهرست مطالب
 فصل۱    1
مقدمه    1
۱-۱٫ مقدمه    2
۱-۲٫ تعریف آنزیم    2
۱-۳٫ تاریخچه آنزیم    2
۱-۴٫ ساختار آنزیم    4
۱-۵٫ تقسیمبندی آنزیم‌ها    5
۱-۶٫ تاریخچه آنزیم پروتئاز    6
۱-۷٫ عملکرد پروتئازها    6
۱-۸٫ تخمیرحالت جامد    7
۱-۹٫ ضرورت انجام پروژه    8
۱-۱۰٫ اهداف این پروژه    8
فصل۲ مروري بر منابع مطالعاتي    10
۲-۱٫ مقدمه    11
۲-۲٫ پروتئازها    11
۲-۳٫ منابع پروتئازها    12
۲-۳-۱٫ پروتئازهای گیاهی    12
۲-۳-۲٫ پروتئازهای حیوانی    13
۲-۳-۳٫ پروتئازهای میکروبی    13
۲-۴٫ تقسیم بندی پروتئازها    16
۲-۵٫ پروتئازهای قلیایی    19
۲-۶٫ مکانیزم عمل پروتئازها    22
۲-۷٫ کاربردهای صنعتی آنزیم پروتئاز    22
۲-۷-۱٫ صنعت مواد شوینده    23
۲-۷-۲٫ صنایع غذایی    24
۲-۷-۳٫ صنعت چرم    25
۲-۷-۴٫ صنعت عکاسی    26
۲-۷-۵٫ صنایع دارویی    26
۲-۷-۶٫ مدیریت محیط زیست    27
۲-۸٫ تولید آنزیم پروتئاز    27
۲-۹٫ تخمیر حالت غوطه ور    28
۲-۹-۱٫ تخمیر حالت جامد    29
۲-۹-۲٫ مقایسه سیستمهای تخمیر جامد و غوطهور    29
۲-۹-۳٫ انتقال جرم در تخمیر حالت جامد    30
۲-۹-۴٫ عملیات انتقال جرم در مقیاس ماکرو    31
۲-۹-۵٫ عملیات انتقال جرم در مقیاس میکرو    32
۲-۹-۶٫ انتقال اکسیژن    32
۲-۹-۷٫ نفوذ آنزیمها    33
۲-۹-۸٫ جنبههای انتقال حرارت    34
۲-۹-۹٫ میکروارگانیزمهای مورد استفاده در تخمیر حالت جامد    35
۲-۹-۱۰٫ کاربردهای تخمیر حالت جامد    37
۲-۹-۱۱٫ آنزیمهای بدست آمده از فرآیند تخمیر جامد    38
۲-۱۰٫ طراحی بیوراکتور    39
۲-۱۱٫ انواع بیوراکتورهای مورد استفاده در تخمیر حالت جامد    40
۲-۱۱-۱٫ بیوراکتورهای سینیدار    41
۲-۱۱-۲٫ بیوراکتورهای بسترپرشده     42
۲-۱۱-۳٫ بیوراکتورهای استوانه ایدوار    43
۲-۱۱-۴٫ بیوراکتورهای بسترسیال    45
۲-۱۲٫ مراحل عمومی برای انجام فرآیند SSF در داخل بیوراکتور    46
۲-۱۳٫ عوامل مؤثر در تولید پروتئاز در فرآیند SSF در داخل بیوارکتور    47
فصل۳ مواد و روشها    48
۳-۱٫ مقدمه    49
۳-۲٫ تجهیزات مورد استفاده    49
۳-۳٫ تعیین مشخصات سوبسترا    50
۳-۳-۱٫ محاسبه میزان خاکستر    50
۳-۳-۲٫ محاسبه میزان رطوبت    51
۳-۳-۳٫ محاسبه میزان قند موجود در سوبسترا    51
۳-۳-۴٫ محاسبه میزان پروتئین    52
۳-۳-۵٫ تعیین درصد مواد استخراجی    54
۳-۳-۶٫ تعیین درصد سلولز    54
۳-۳-۷٫ تعیین درصد لیگنین    55
۳-۳-۸٫ تعیین درصد همی‌سلولز    55
۳-۳-۹٫ محاسبه اندازه ذرات سوبسترا    55
۳-۴٫ میکروارگانیسم و محیط کشت    56
۳-۴-۱٫ انتخاب میکروارگانیسم    56
۳-۴-۲٫ مشخصات میکروارگانیسم    57
۳-۴-۳٫ محیط کشت    57
۳-۴-۴٫ تهیه مایه تلقیح    59
۳-۴-۵٫ منحنی رشد باکتری    60
۳-۴-۶٫ تعیین pH بهینه باکتری    60
۳-۵٫ تخمیر حالت جامد    61
۳-۶٫ نمونهگیری و استخراج آنزیم از سوبسترای تخمیریافته    63
۳-۷٫ فعالیت پروتئاز    64
۳-۷-۱٫ منحنی استاندارد تیروزین    65
۳-۸٫ بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار    66
۳-۸-۱٫ تأثیر نوع سوبسترای جامد    66
۳-۸-۲٫ تأثیر مدت زمان تخمیر    67
۳-۸-۳٫ اثر دما    67
۳-۸-۴٫ تأثیر pH    67
۳-۸-۵٫ اثر پارامترهای مختلف بر روی استخراج آنزیم    68
۳-۸-۶٫ تأثیر رطوبت اولیه سوبسترا    68
۳-۸-۷٫ تأثیر رطوبت داخلی راکتور    68
۳-۸-۸٫ تأثیر اندازه ذرات    68
۳-۸-۹٫ تأثیر میزان تلقیح    69
۳-۸-۱۰٫ تأثیر غنیسازی سوبسترا با منابع کربنی و نیتروژنی    69
۳-۸-۱۱٫ تأثیر pH بر فعالیت و پایداری آنزیم تولیدی    69
۳-۸-۱۲٫ تأثیر دما بر فعالیت و پایداری آنزیم تولیدی    70
۳-۹٫ کاربردهای آنزیم تولیدی    71
۳-۹-۱٫ افزودنی به مواد شوینده    71
۳-۹-۲٫ پردازش چرم    71
۳-۹-۳٫ هیدرولیز لایه ژلاتینی فیلم‌های عکاسی و آزاد سازی نقره    72
۳-۱۰٫ مقایسه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک    72
فصل۴ نتایج و تفسیر آنها    73
۴-۱٫ مقدمه    74
۴-۲٫ محاسبه خصوصیات سبوس گندم    74
۴-۳٫ منحنی رشد باکتری    75
۴-۴٫ pH بهینه رشد باکتری    75
۴-۵٫ بررسی پارامترهای مختلف بر تولید پروتئاز    76
۴-۵-۱٫ تأثیر مدت زمان تخمیر    76
۴-۵-۲٫ بررسی تأثیر نوع سوبسترای جامد    78
۴-۵-۳٫ بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج پروتئاز    79
۴-۵-۴٫ تأثیر pH ابتدایی    82
۴-۵-۵٫ بررسی دمای داخل بیوراکتور    82
۴-۵-۶٫ تأثیر رطوبت ابتدایی سوبسترا    84
۴-۵-۷٫ تأثیر رطوبت داخلی بیوراکتور    85
۴-۵-۸٫ تأثیر اندازه ذرات    86
۴-۵-۹٫ تاثیر میزان مایه تلقیح    87
۴-۵-۱۰٫ بررسی تأثیر غنی سازی سوبسترا با منابع کربنی و نیتروژنی    87
۴-۶٫ بهینه سازی شرایط فعالیت پروتئازی آنزیم    92
۴-۶-۱٫ تعیین pH بهینه فعالیت آنزیم    92
۴-۶-۲٫ تعیین دمای بهینه فعالیت آنزیم    94
۴-۶-۳٫ تعیین pH پایداری آنزیم    95
۴-۶-۴٫ تعیین دمای بهینه پایداری آنزیم    96
۴-۷٫ کاربردهای آنزیم پروتئاز قلیایی حاصل از B.licheniformis    97
۴-۷-۱٫ عملکرد پروتئاز قلیایی به عنوان افزدونی به شوینده    97
۴-۷-۲٫ موزدایی از پوست    98
۴-۷-۳٫ هیدرولیز لایه ژلاتینی فیلم‌های X-Ray    99
۴-۸٫ مقایسه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور و فلاسک    100
فصل۵ نتیجه گیری و پیشنهادها    103
۵-۱٫ نتیجه گیری    104
۵-۲٫ پیشنهادها    106
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت