سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 481 صفحه
حجم : 1090 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید .
روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی – استقرایی بهره برد . جامعه پژوهش ، مددجویان مقیم و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران بودند . با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تارسیدن به حد اشباع داده ها ، تعداد ۴۱ نفر ( ۲۶ نوجوان معارض قانون و ۱۵ نفر از کارکنان حرفه ای ) بررسی شدند . داده ها با شیوه های مشاهده مشارکتی ، مصاحبه ، یادداشت در عرصه گردآوری شد .
یافته ها : از بررسی یافته ها ۲۴۹ کد مفهومی بدست آمد . از این تعداد :  65 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان با یکدیگر ( در ۱ زیر طبقه اصلی به نام قدرت ) ، ۹۱ کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان و کارکنان ( در ۲ زیر طبقه اصلی با عنوان تعامل کارکنان با مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان )  ، ۳۴ کد مفهومی در طبقه ی ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ( در ۲ زیر طبقه اصلی محیط مادی و معناهای نسبت داده به محیط ) ، ۳۷ کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجو و خانواده     ( در ۲ زیر طبقه اصلی مددجویان واجد ملاقات حضوری و مددجویان فاقد ملاقات حضوری ) و در آخر ۲۲ کد مفهومی در طبقه ی تجارب شخصی مددجویان ( در ۲ زیر طبقه اصلی ، مشغولیت های ذهنی و باورهای مددجویان ) قرار گرفت .
نتیجه گیری : یافته های پژوهش حکایت از تجربه ی نسبتا مطلوب مددجویان از محیط ( از حیث بهداشت و رفاه نسبی ) اما تجربه ای نامطلوب از نظر تعاملات انسانی و نیز شرایط کسالت آور حبس داشت . تجربیات مددجویان علاوه بر تعامل با محیط عینی و تعاملات انسانی ، تحت تاثیر ادامه ی آثار دادگاه نیز بود .
کلید واژه ها : بزهکار – مددجو – کودک ونوجوان معارض قانون – کانون اصلاح و تربیت – تجربه – پژوهش کیفی
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    1
۱-۱٫ مقدمه     2
۱-۲٫ بیان مسأله     3
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت     9
۱-۴٫ بیان واژه     14
۱-۵٫ مبانی نظری پژوهش     15
۱-۶٫ اهداف پژوهش     15
۱-۶-۱٫ هدف کلی     15
۱-۶-۲٫ اهداف اختصاصی     15
۱-۶-۳٫ اهداف کاربردی     16
۱-۷٫ سوال های پژوهش     16
فصل دوم : پیشینه پژوهش     17
۲-۱٫ مقدمه     18
۲-۲٫ کودک     19
۲-۲-۱٫ تعریف کودک     19
۲-۲-۲٫ دوران کودکی     19
۲-۳٫ نوجوانی     20
۲-۳-۱٫ تئوری های نوجوانی     21
۲-۳-۲٫ دو دوره در تحولات نوجوانی     22
۲-۳-۳٫ برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان     22
۲-۳-۴٫ برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان  23
۲-۴٫ مفاهیم بزهکاری      24
۲-۴-۱٫ تعریف بزه      24
 2-4-2. بزهکاری      24
۲-۴-۳ . بزهکار     25
۲-۴-۴٫ تاریخچه مفهومی بزهکاری.     25
۲-۴-۵٫علل بزهکاری     26
۲-۴-۶٫دیدگاه های نظری بزهکاری      26
۲-۴-۷٫ انواع بزهکاری     27
۲-۴-۸٫نوجوانی و بزهکاری    28
۲- ۵ . تاریخچه مجازات کودکان معارض قانون ( بزهکار )      28
۲- ۶٫ تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت      30
۲- ۶- ۱٫ تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان      30
۲- ۶- ۲٫ تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران      34
۲- ۷٫ انواع موسسات اصلاحی – تربیتی نوجوانان معارض قانون     35
۲-۷-۱٫ محیط نگهداری بسته     35
۲-۷-۲٫ محیط نگهداری نیمه باز     36
۲-۷-۳٫ محیط نگهداری باز     36
۲-۸٫ پاسخ اجتماعی به نوجوانان معارض قانون در ایران      36
۲-۸-۱٫ سن مسوولیت کیفری نوجوانان معارض قانون در ایران     37
۲-۹٫ معرفی کانون اصلاح و تربیت استان تهران      38
۲-۹-۱٫ واحدهای تشکیل دهنده کانون اصلاح و تربیت استان تهران      38
۲-۹-۱- ۱٫ واحد مدیریت کانون     38
۲-۹-۱-۲٫ واحد مددکاری و خدمات اجتماعی     38
۲-۹-۱-۳٫ واحد فرهنگی کانون     38
۲-۹-۲٫ کارکردهای کانون اصلاح و تربیت      40
۲-۹-۲-۱٫ اقدامات تامینی کانون اصلاح و تربیت     41
۲-۹-۲- ۲٫ اقدامات تربیتی و اصلاحی     43
۲-۹-۲ -۳٫ اقدامات رفاهی کانون اصلاح و تربیت     45
۲-۹-۲ -۴٫ مراقبت های پس از آزادی     45
۲-۹-۳ . برنامه روزانه مددجویان در کانون اصلاح و تربیت استان تهران  47
۲-۹-۳-۱ . برنامه روزانه مددجویان دختر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران  47
۲-۹-۳-۲ . برنامه روزانه مددجویان پسر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران  48   
۲-۱۰٫ واژه شناسی نظام زندانبانی     48
۲-۱۰- ۱٫ حبس      48
۲-۱۰- ۲٫ خودزنی      49
۲-۱۰-۳٫ ملاقات در زندان و کانون های اصلاح و تربیت      49
۲-۱۰-۳- ۱ . انواع ملاقات در زندان     50
۲ – 11. قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی      51
۱٫ مبحث دیدگاه های بنیادین      51
قاعده ۱     51
۲ . مبحث اهداف نگهداری در موسسات      51
قاعده ۲۹    51
۳ . مبحث عدالت ویژه نوجوانان     52
ماده ۲۴     52
قاعده ۴     53
۳ . مبحث پذیرش و ثبت در موسسات      53
قاعده ۶    53
قاعده ۲۲     53
قاعده ۲۴     54
قاعده ۲۵     54
۳ . مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار      54
قاعده ۲۶     54
قاعده ۲۹     55
۴ . مبحث طبقه بندی و استقرار      56
قاعده ۲۷     56
قاعده ۲۸     56
قاعده ۳۰     57
۵ . مبحث مدیریت مجازات بزهکاران جوان      57
۶ . مبحث کارکنان موسسه نوجوانان      58
بند اول : کلیات      58
قاعده ۸۱     59
قاعده ۸۲     59
قاعده ۸۳     59
قاعده ۸۴     60
قاعده ۸۵     60
 قاعده ۸۶     60
بند دوم : قواعد رفتار      60
قاعده ۸۷     61
۷ . مبحث تدارک برنامه ها     62
گفتار اول : کلیات    62
قاعده ۱۱    62
قاعده ۱۲    62
قاعده ۱۳    63
قاعده ۲۶    63
گفتار سوم : مساعدت در حین مجازات     63
بند اول : کلیات     63
قاعده ۲۶    64
بند دوم : آموزش     64
گفتار اول : برنامه های آموزشی     64
گفتار دوم : دسترسی برابر به برنامه های آموزشی    64
قاعده ۳۸    65
قاعده ۳۹    65
قاعده ۴۰    65
قاعده ۴۱    66
بند سوم :     66
قاعده ۴۲     66
قاعده ۴۳     66
قاعده ۴۴     66
قاعده ۴۵     67
قاعده ۴۶     67
بند چهارم : تفریح و سرگرمی     67
قاعده ۴۷     68
بند پنجم : مذهب    69
قاعده ۴۸    69
بند ششم : مراقبت های پزشکی    69
قاعده ۴۹     70
قاعده ۵۰    70
قاعده ۵۱    70
قاعده ۵۲    71
قاعده ۵۳    71
قاعده ۵۴    71
قاعده ۵۵    72
۸ . مبحث خدمات بهداشتی نوجوانان     72
گفتار اول : حمایت از سلامتی و رفتار نوجوانان     72
قاعده ۸۷     72
۹ . مبحث خدمات بهداشتی زنان     72
قاعده ۲۳    73
گفتار دوم : محیط فیزیکی و محل اقامت     73
قاعده ۳۱     73
قاعده ۳۲     74
قاعده ۳۳     74
قاعده ۳۴     74
قاعده ۳۵     75
گفتار سوم : لباس     75
قاعده ۳۶     75
گفتار چهارم : غذا     76
قاعده ۳۷    76
۱۰ . مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی و استفاده از زور     76
قاعده ۶۳    76
قاعده ۶۴    76
قاعده ۶۵    77
۱۱ . مبحث تجهیزات محدود کننده نوجوانان     77
بازرسی ها     78
سرشماری ها     79
۱۲ : مبحث حقوق در طی بازداشت و حبس     79
قاعده ۷۵     79
قاعده ۷۶     79
قاعده ۷۷     80
قاعده ۷۸     80
اعلام حبس ، انتقال ، بیماری ، آسیب و مرگ     80
قاعده ۵۸    80
تماس با جهان خارج     81
قاعده ۲۶    81
قاعده ۵۹    81
قاعده ۶۰    81
قاعده ۶۱    82
قاعده ۶۲     82
۱۳ : مبحث روش های انضباطی ناظر بر نوجوانان      82
قاعده ۶۶     82
قاعده ۶۷     83
قاعده ۶۸     83
قاعده ۶۹     84
قاعده ۷۰     84
قاعده ۷۱  84
۱۴ : مبحث ملاقات ۸۴
بازرسی ملاقات کنندگان ۸۵
 14 : مبحث زندانیان خارجی ۸۵
۲ – 12 پیمان نامه جهانی حقوق کودک ۸۶
ماده ۳۷  86
۲ – 13 حقوق بشر افراد محبوس ۸۷
۲ – 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  88
۲ – 15 آيين‌نامه اجرايی كانون اصلاح و تربيت ۸۹
فصل اول : سازمان کانون اصلاح و تربیت ۸۹
فصل دوم : وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت ۹۲
فصل سوم ـ مقررات انضباطی‌ ، تشویقی و پایان دوره نگاهداری اطفال ۹۶
فصل چهارم ـ مقررات مربوط به مشاورین دادگاههای‌ اطفال و مددکاران اجتماعی ۹۸
۲ – 16 مروری بر پژوهش های پیشین  100
۲ – 16 – 1 مطالعات داخلی  101
۲ – 16 – 2 مطالعات خارجی ۱۰۷     
فصل سوم: روش شناسی     112
۳-۱٫ نوع مطالعه     113
۳-۲٫ جامعه مورد بررسی     115
۳-۳٫ محیط پژوهش     115
۳-۴ . معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه     116
۳-۵ .معیارهای خروج از مطالعه     116
۳-۶ . نمونه و روش نمونه¬گیری     116
۳-۷ . ابزار جمع آوری داده ها      117
۳-۷- ۱٫ مشاهده مشارکتی      118
۳-۷- ۲٫ یادداشت در عرصه     119
۳-۷-۳٫ بحث گروهی متمرکز     119
۳-۷ – ۴٫ مصاحبه      120
۳-۷ – 4-1 . راهنمای سوالات      121
۳-۸ . روش اجرای پژوهش     126
۳-۹٫ روش تحلیل داده ها      130
۳-۹- ۱٫ مرحله آماده سازی داده ها     132
۳-۹- ۲ . مرحله سازماندهی داده ها     132
۳-۹-۳ . مرحله خلاصه سازی و گزارش یافته ها     133
۳-۱۰ . دقت و اعتبار داده ها     133
۳-۱۱ . ملاحظات اخلاقی     136
فصل چهارم: یافته¬ها    137
مقدمه     138
۴ – 1 یافته های دموگرافیک  139
۴-۲٫ یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر      145    
۴- ۳٫ یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان و کارکنان    206
۴-۴٫ یافته¬های طبقه شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات     255
۴-۵ . یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان و خانواده      282
۴-۶ . یافته¬های طبقه شناخت تجارب شخصی مددجویان     305
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری     320
۵-۱٫ تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر و مقایسه با مطالعات مشابه     321
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر     335
۵-۲٫ تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای و مقایسه با مطالعات مشابه    338
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای     350
۵-۳ . تفسیر نتایج شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات و مقایسه با مطالعات مشابه     354
نتیجه گیری شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ۳۶۳
۵-۴٫ تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و خانواده و مقایسه با مطالعات مشابه     365
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و خانواده    370
۵-۵ . تفسیر نتایج شناخت تجارب شخصی مددجویان و مقایسه با مطالعات مشابه     372
نتیجه گیری شناخت تجارب شخصی مددجویان    377
۵ – 6 بحث و نتیجه گیری نهایی  380
۵-۷٫ پیشنهادات کاربردی    381
۵-۸٫ پیشنهادات پژوهشی      385
۵-۹٫ محدودیت¬ها     386
فهرست منابع    387
پیوست ها ۴۰۲
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران