سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 481 صفحه
حجم : 1090 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید .
روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی – استقرایی بهره برد . جامعه پژوهش ، مددجویان مقیم و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران بودند . با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تارسیدن به حد اشباع داده ها ، تعداد ۴۱ نفر ( ۲۶ نوجوان معارض قانون و ۱۵ نفر از کارکنان حرفه ای ) بررسی شدند . داده ها با شیوه های مشاهده مشارکتی ، مصاحبه ، یادداشت در عرصه گردآوری شد .
یافته ها : از بررسی یافته ها ۲۴۹ کد مفهومی بدست آمد . از این تعداد :  65 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان با یکدیگر ( در ۱ زیر طبقه اصلی به نام قدرت ) ، ۹۱ کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان و کارکنان ( در ۲ زیر طبقه اصلی با عنوان تعامل کارکنان با مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان )  ، ۳۴ کد مفهومی در طبقه ی ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ( در ۲ زیر طبقه اصلی محیط مادی و معناهای نسبت داده به محیط ) ، ۳۷ کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجو و خانواده     ( در ۲ زیر طبقه اصلی مددجویان واجد ملاقات حضوری و مددجویان فاقد ملاقات حضوری ) و در آخر ۲۲ کد مفهومی در طبقه ی تجارب شخصی مددجویان ( در ۲ زیر طبقه اصلی ، مشغولیت های ذهنی و باورهای مددجویان ) قرار گرفت .
نتیجه گیری : یافته های پژوهش حکایت از تجربه ی نسبتا مطلوب مددجویان از محیط ( از حیث بهداشت و رفاه نسبی ) اما تجربه ای نامطلوب از نظر تعاملات انسانی و نیز شرایط کسالت آور حبس داشت . تجربیات مددجویان علاوه بر تعامل با محیط عینی و تعاملات انسانی ، تحت تاثیر ادامه ی آثار دادگاه نیز بود .
کلید واژه ها : بزهکار – مددجو – کودک ونوجوان معارض قانون – کانون اصلاح و تربیت – تجربه – پژوهش کیفی
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    1
۱-۱٫ مقدمه     2
۱-۲٫ بیان مسأله     3
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت     9
۱-۴٫ بیان واژه     14
۱-۵٫ مبانی نظری پژوهش     15
۱-۶٫ اهداف پژوهش     15
۱-۶-۱٫ هدف کلی     15
۱-۶-۲٫ اهداف اختصاصی     15
۱-۶-۳٫ اهداف کاربردی     16
۱-۷٫ سوال های پژوهش     16
فصل دوم : پیشینه پژوهش     17
۲-۱٫ مقدمه     18
۲-۲٫ کودک     19
۲-۲-۱٫ تعریف کودک     19
۲-۲-۲٫ دوران کودکی     19
۲-۳٫ نوجوانی     20
۲-۳-۱٫ تئوری های نوجوانی     21
۲-۳-۲٫ دو دوره در تحولات نوجوانی     22
۲-۳-۳٫ برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان     22
۲-۳-۴٫ برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان  23
۲-۴٫ مفاهیم بزهکاری      24
۲-۴-۱٫ تعریف بزه      24
 2-4-2. بزهکاری      24
۲-۴-۳ . بزهکار     25
۲-۴-۴٫ تاریخچه مفهومی بزهکاری.     25
۲-۴-۵٫علل بزهکاری     26
۲-۴-۶٫دیدگاه های نظری بزهکاری      26
۲-۴-۷٫ انواع بزهکاری     27
۲-۴-۸٫نوجوانی و بزهکاری    28
۲- ۵ . تاریخچه مجازات کودکان معارض قانون ( بزهکار )      28
۲- ۶٫ تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت      30
۲- ۶- ۱٫ تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان      30
۲- ۶- ۲٫ تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران      34
۲- ۷٫ انواع موسسات اصلاحی – تربیتی نوجوانان معارض قانون     35
۲-۷-۱٫ محیط نگهداری بسته     35
۲-۷-۲٫ محیط نگهداری نیمه باز     36
۲-۷-۳٫ محیط نگهداری باز     36
۲-۸٫ پاسخ اجتماعی به نوجوانان معارض قانون در ایران      36
۲-۸-۱٫ سن مسوولیت کیفری نوجوانان معارض قانون در ایران     37
۲-۹٫ معرفی کانون اصلاح و تربیت استان تهران      38
۲-۹-۱٫ واحدهای تشکیل دهنده کانون اصلاح و تربیت استان تهران      38
۲-۹-۱- ۱٫ واحد مدیریت کانون     38
۲-۹-۱-۲٫ واحد مددکاری و خدمات اجتماعی     38
۲-۹-۱-۳٫ واحد فرهنگی کانون     38
۲-۹-۲٫ کارکردهای کانون اصلاح و تربیت      40
۲-۹-۲-۱٫ اقدامات تامینی کانون اصلاح و تربیت     41
۲-۹-۲- ۲٫ اقدامات تربیتی و اصلاحی     43
۲-۹-۲ -۳٫ اقدامات رفاهی کانون اصلاح و تربیت     45
۲-۹-۲ -۴٫ مراقبت های پس از آزادی     45
۲-۹-۳ . برنامه روزانه مددجویان در کانون اصلاح و تربیت استان تهران  47
۲-۹-۳-۱ . برنامه روزانه مددجویان دختر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران  47
۲-۹-۳-۲ . برنامه روزانه مددجویان پسر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران  48   
۲-۱۰٫ واژه شناسی نظام زندانبانی     48
۲-۱۰- ۱٫ حبس      48
۲-۱۰- ۲٫ خودزنی      49
۲-۱۰-۳٫ ملاقات در زندان و کانون های اصلاح و تربیت      49
۲-۱۰-۳- ۱ . انواع ملاقات در زندان     50
۲ – 11. قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی      51
۱٫ مبحث دیدگاه های بنیادین      51
قاعده ۱     51
۲ . مبحث اهداف نگهداری در موسسات      51
قاعده ۲۹    51
۳ . مبحث عدالت ویژه نوجوانان     52
ماده ۲۴     52
قاعده ۴     53
۳ . مبحث پذیرش و ثبت در موسسات      53
قاعده ۶    53
قاعده ۲۲     53
قاعده ۲۴     54
قاعده ۲۵     54
۳ . مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار      54
قاعده ۲۶     54
قاعده ۲۹     55
۴ . مبحث طبقه بندی و استقرار      56
قاعده ۲۷     56
قاعده ۲۸     56
قاعده ۳۰     57
۵ . مبحث مدیریت مجازات بزهکاران جوان      57
۶ . مبحث کارکنان موسسه نوجوانان      58
بند اول : کلیات      58
قاعده ۸۱     59
قاعده ۸۲     59
قاعده ۸۳     59
قاعده ۸۴     60
قاعده ۸۵     60
 قاعده ۸۶     60
بند دوم : قواعد رفتار      60
قاعده ۸۷     61
۷ . مبحث تدارک برنامه ها     62
گفتار اول : کلیات    62
قاعده ۱۱    62
قاعده ۱۲    62
قاعده ۱۳    63
قاعده ۲۶    63
گفتار سوم : مساعدت در حین مجازات     63
بند اول : کلیات     63
قاعده ۲۶    64
بند دوم : آموزش     64
گفتار اول : برنامه های آموزشی     64
گفتار دوم : دسترسی برابر به برنامه های آموزشی    64
قاعده ۳۸    65
قاعده ۳۹    65
قاعده ۴۰    65
قاعده ۴۱    66
بند سوم :     66
قاعده ۴۲     66
قاعده ۴۳     66
قاعده ۴۴     66
قاعده ۴۵     67
قاعده ۴۶     67
بند چهارم : تفریح و سرگرمی     67
قاعده ۴۷     68
بند پنجم : مذهب    69
قاعده ۴۸    69
بند ششم : مراقبت های پزشکی    69
قاعده ۴۹     70
قاعده ۵۰    70
قاعده ۵۱    70
قاعده ۵۲    71
قاعده ۵۳    71
قاعده ۵۴    71
قاعده ۵۵    72
۸ . مبحث خدمات بهداشتی نوجوانان     72
گفتار اول : حمایت از سلامتی و رفتار نوجوانان     72
قاعده ۸۷     72
۹ . مبحث خدمات بهداشتی زنان     72
قاعده ۲۳    73
گفتار دوم : محیط فیزیکی و محل اقامت     73
قاعده ۳۱     73
قاعده ۳۲     74
قاعده ۳۳     74
قاعده ۳۴     74
قاعده ۳۵     75
گفتار سوم : لباس     75
قاعده ۳۶     75
گفتار چهارم : غذا     76
قاعده ۳۷    76
۱۰ . مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی و استفاده از زور     76
قاعده ۶۳    76
قاعده ۶۴    76
قاعده ۶۵    77
۱۱ . مبحث تجهیزات محدود کننده نوجوانان     77
بازرسی ها     78
سرشماری ها     79
۱۲ : مبحث حقوق در طی بازداشت و حبس     79
قاعده ۷۵     79
قاعده ۷۶     79
قاعده ۷۷     80
قاعده ۷۸     80
اعلام حبس ، انتقال ، بیماری ، آسیب و مرگ     80
قاعده ۵۸    80
تماس با جهان خارج     81
قاعده ۲۶    81
قاعده ۵۹    81
قاعده ۶۰    81
قاعده ۶۱    82
قاعده ۶۲     82
۱۳ : مبحث روش های انضباطی ناظر بر نوجوانان      82
قاعده ۶۶     82
قاعده ۶۷     83
قاعده ۶۸     83
قاعده ۶۹     84
قاعده ۷۰     84
قاعده ۷۱  84
۱۴ : مبحث ملاقات ۸۴
بازرسی ملاقات کنندگان ۸۵
 14 : مبحث زندانیان خارجی ۸۵
۲ – 12 پیمان نامه جهانی حقوق کودک ۸۶
ماده ۳۷  86
۲ – 13 حقوق بشر افراد محبوس ۸۷
۲ – 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  88
۲ – 15 آيين‌نامه اجرايی كانون اصلاح و تربيت ۸۹
فصل اول : سازمان کانون اصلاح و تربیت ۸۹
فصل دوم : وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت ۹۲
فصل سوم ـ مقررات انضباطی‌ ، تشویقی و پایان دوره نگاهداری اطفال ۹۶
فصل چهارم ـ مقررات مربوط به مشاورین دادگاههای‌ اطفال و مددکاران اجتماعی ۹۸
۲ – 16 مروری بر پژوهش های پیشین  100
۲ – 16 – 1 مطالعات داخلی  101
۲ – 16 – 2 مطالعات خارجی ۱۰۷     
فصل سوم: روش شناسی     112
۳-۱٫ نوع مطالعه     113
۳-۲٫ جامعه مورد بررسی     115
۳-۳٫ محیط پژوهش     115
۳-۴ . معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه     116
۳-۵ .معیارهای خروج از مطالعه     116
۳-۶ . نمونه و روش نمونه¬گیری     116
۳-۷ . ابزار جمع آوری داده ها      117
۳-۷- ۱٫ مشاهده مشارکتی      118
۳-۷- ۲٫ یادداشت در عرصه     119
۳-۷-۳٫ بحث گروهی متمرکز     119
۳-۷ – ۴٫ مصاحبه      120
۳-۷ – 4-1 . راهنمای سوالات      121
۳-۸ . روش اجرای پژوهش     126
۳-۹٫ روش تحلیل داده ها      130
۳-۹- ۱٫ مرحله آماده سازی داده ها     132
۳-۹- ۲ . مرحله سازماندهی داده ها     132
۳-۹-۳ . مرحله خلاصه سازی و گزارش یافته ها     133
۳-۱۰ . دقت و اعتبار داده ها     133
۳-۱۱ . ملاحظات اخلاقی     136
فصل چهارم: یافته¬ها    137
مقدمه     138
۴ – 1 یافته های دموگرافیک  139
۴-۲٫ یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر      145    
۴- ۳٫ یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان و کارکنان    206
۴-۴٫ یافته¬های طبقه شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات     255
۴-۵ . یافته¬های طبقه شناخت تعامل مددجویان و خانواده      282
۴-۶ . یافته¬های طبقه شناخت تجارب شخصی مددجویان     305
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری     320
۵-۱٫ تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر و مقایسه با مطالعات مشابه     321
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر     335
۵-۲٫ تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای و مقایسه با مطالعات مشابه    338
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای     350
۵-۳ . تفسیر نتایج شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات و مقایسه با مطالعات مشابه     354
نتیجه گیری شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ۳۶۳
۵-۴٫ تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و خانواده و مقایسه با مطالعات مشابه     365
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و خانواده    370
۵-۵ . تفسیر نتایج شناخت تجارب شخصی مددجویان و مقایسه با مطالعات مشابه     372
نتیجه گیری شناخت تجارب شخصی مددجویان    377
۵ – 6 بحث و نتیجه گیری نهایی  380
۵-۷٫ پیشنهادات کاربردی    381
۵-۸٫ پیشنهادات پژوهشی      385
۵-۹٫ محدودیت¬ها     386
فهرست منابع    387
پیوست ها ۴۰۲
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه