سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه
حجم : 2466 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
شبکه‌هاي موردی سيار، شبکه‌هايي متشکل از دستگاه هاي بي‌سيمي هستند که در کنار هم يک شبکه با قابليت خودسازماندهي را به وجود مي‌آورند. اين شبکه‌ها داراي  هيچ زيرساختار ارتباطي ثابتي نبوده و برای ارتباطات با سایر گره ها از گره‌هاي مياني استفاده می شود. این شبکه ها علیرغم داشتن مزایای زیاد بدلیل بی سیم بودن کانال و وابستگی هر گره به گره های میانی با نگرانی امنیتی زیادی مواجه است. یکی از این نگرانی های احتمالی وقوع حملات سیاه-چاله می باشد. در این حمله که بر روی پروتکل های مسیر یابی شبکه های موردی سیار اعمال می شود، گره مهاجم خود را بعنوان نزدیکترین گره به گره مقصد اعلام می کند ولذا گره های شبکه در ارسال بسته های خود به مقاصد مختلف، این گره را بعنوان گره میانی خود انتخاب می کند. نتیجه این است که این گره می تواند بسته های دریافتی را به جای ارسال به مقصد، حذف نماید. در این پایان‌نامه، جهت دفاع در برابر حملات سیاه‌چاله در شبکه‌های موردی سیار از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی استفاده می‌کنیم. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد، روش پیشنهادی که AIS-DSR نامیده می شود، در مقایسه با پروتکل DSR  از نظر نرخ تحویل بسته، توان عملیاتی، تعداد بسته های حذف شده و تاخیر انتها به انتها کارایی بالاتری دارد.
واژه‌های کلیدی:  شبکه‌های موردی سیار، مسیریابی، حملات سیاه‌چاله، سیستم ایمنی مصنوعی ، AIS-DSR
فهرست مطالب

 

چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق۲
۱-۱ مقدمه۳٫
۱-۲ اهداف پایان نامه۴
۱-۳ ساختار پایان نامه۴
فصل دوم: بستر تحقیق۵
۲-۱  شبکه های موردی سیار ۶
  2-1-1 مسیریابی در شبکه های موردی سیار۶
۲-۱-۲ پروتکل های مبتنی بر جدول۷
۲-۱-۲-۱ پروتکل بردار فاصله مرحله به مرحله مقصدDSDV7
۲-۱-۲-۲ پروتکل (WRP8
۲-۱-۳ پروتکل¬های مبتنی بر تقاضا ۹
۲   -1-3-1 پروتکل مسیر یابی ترتيبي موقتي TORA9
۲   -1-3-2 پروتکل مسیریابی AODV11
  2   -1-3-3 پروتکل مسیریابی منبع پويا DSR13
  2-1-4 امنیت در شبکه های موردی سیار ۱۵
    2-1-5 تقسیم  بندی انواع حملات در شبکه های موردی سیار۱۵
  2  -1-5-1 حملات لایه شبکه۱۵
۲-۱-۵-۲ حملات لایه انتقال۱۹
۲-۱-۵-۳ حملات لایه کاربردی۱۹
  2-1-6 حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار ۲۰
۲ -۱-۶-۱ مقدمه ای بر حملات سیاه چاله ۲۰
  2-1-6-1-1 حملات سیاه چاله داخلی ۲۱
  2-1-6-1-2 حملات سیاه چاله خارجی ۲۱
۲-۲ سیستم ایمنی مصنوعی۲۲
۲-۲-۱ مقدمه۲۲
۲-۲-۲ اهداف سیستم ایمنی مصنوعی۲۳
۲-۲-۳ ایمنی۲۴
  2  -2-3-1 ایمنی ذاتی ۲۴
۲-۲-۳- ۲ایمنی اکتسابی۲۴
۴-۲-۲ سلول های B26
 5-2-2سلول های T و وظایف آن۲۶
 2  -2-5-1 انتخاب سلول T در تیموس ۲۷
۲-۲-۶ آنتی بادی ۲۸
۲-۲-۷ آنتی ژن ۲۸
۲-۲-۸ مولکول های عرضه کننده اجزای آنتی ژن ها۲۸
۲-۲-۹ انتخاب منفی ۲۹
۲-۲-۱۰ انتخاب مثبت ۲۹
۲-۲-۱۱ مدل ایمنی شبکه ۳۰
۲-۲-۱۲ نحوه فعال شدن سیستم ایمنی مصنوعی بدن انسان ۳۱
۲-۲-۱۳ مراحل شروع تا بلوغ سلول T در بدن۳۳
۲-۲-۱۴ حرکت سلول هایAPC  تا گره لنفی۳۴
۲-۲-۱۵ نظریه خطر۳۴
فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده۳۶
۳-۱ استفاده از جدول درستی برای شناسایی حملات سیاه-چاله۳۸
۳-۲ استفاده از تعدادی قوانین برای درستکار بودن گره پاسخ دهنده۳۸
۳-۳ شناسایی گره مخرب با استفاده از شماره توالی۳۹
۳-۴ شناسایی حملات سیاه چاله با استفاده از رفتار گره ها۳۹
۳-۵ شناسایی حملات سیاه چاله با استفاده از جدول مسیر یابی گره ها ۴۰
۳-۶ تشخیص حملات سیاه چاله با استفاده از ضریب اعتماد گره ها ۴۰
۳-۷ شناسایی حملات سیاه چاله در پروتکل مسیر یابی DSR41
۳-۸ تشخیص حملات سیاه چاله با استفاده از متریک های اعتماد۴۱
۳-۹ شناسایی حملات سیاه چاله با بررسی رفتار گره های همسایه۴۲
۳-۱۰ استفاده از گره نگهبان برای تشخیص حملات سیاه-چاله ۴۲
۳-۱۱ روشی برای اعتبار سنجی گره های شرکت کننده در مسیریابی و شناسایی گره مخرب۴۳
۳-۱۲ استفاده از سیستم تشخیص نفوذ IDS برای شناسایی حملات سیاه چاله۴۳
۳-۱۳ شناسایی حملات با استفاده از درخواست تایید مسیر CREQ و پاسخ تایید مسیر۴۴
۳-۱۴ استفاده از پروتکل Ariadne برای جلوگیری از حملات سیاه چاله۴۴
۳-۱۵ سیستم یادگیری پویا برای تشخیص و جلوگیری از سیاه¬چاله با بهبود پروتکلAODV45
۳-۱۶ شناسایی حملات سیاه¬چاله با استفاده از اطلاعات گام بعدی گره ها۴۵
۳-۱۷ شناسایی حملات سیاه¬چاله گروهی در شبکه های موردی بی سیم۴۶
فصل چهارم: مکانیسم دفاعی پیشنهادی در برابر حملات سیاه چاله    47
۴-۱ مقدمه ۴۸
۴-۲ تناظر یک به یک بین بدن انسان و شبکه های موردی سیار۴۹
۴-۳ جزئیات روش پیشنهادی برای تشخیص حملات سیاه-چاله۵۰
فصل پنجم: ارزیابی روش پیشنهادی    55
۵-۱ معیارهای ارزیابی    56
 5-2  محیط شبیه سازی و طراحی سناریو    58
۵-۳  توضیح مختصر سناریوهای شبیه سازی    59
۵-۴  نتایج شبیه سازی    61
فصل ششم:     نتیجه گیری و کارهای آینده    64
۶-۱ نتیجه گیری  65
۶-۲ پیشنهادات ۶۵
ج- واژه نامه۶۶
فهرست منابع و ماخذ۷۰
Abstract71
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت