سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه رابطه اندازه گیری سود با کارایی و اثر بخشی و ارزیابی مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 83 صفحه
حجم : 1200 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده:
موضوع مورد بحث در این پروژه درمورد رابطه اندازه گیری سود با کارایی و اثر بخشی و ارزیابی مدیران، کاربرد و ویژگیهای آن می باشد و هدف از تنظیم این پروژه تجزیه و تحلیل سود از نظر ابعاد مختلف در راستای معیاری برای اندازه گیری کارایی مدیریت،پیش بینی و تصمیم گیری های مالی از طریق سود و چگونگی گزارش آن به استفاده کنندگان می باشد.
اين پژوهش از سوي تحقيق پيمايشي است و از طرفی هم کاربردي مي باشد که به صورت علمي و مقايسه اي انجام شده است و از آمار استنباطي در مورد تجزيه و تحليل رد يا تأييد فرضيه ها مدد گرفته شده است و به صورت کتابخانه اي و ميداني صورت و انجام گرفته يعني هم از کتب استفاده مي شده و هم جمع آوري اطلاعات به وسيله پرسشنامه بسته به آنچه هست گزارش شده است.
واژگان کلیدی:    
سود،مدیریت،سودحسابداری،اثر بخشی،کارایی،مبنای تعهدی،اصل تحقق،اصل تطابق،مدیریت سود
فهرست مطالب
چکیده:    ‌ط
فصل اول    1
کلیات تحقیق    1
۱-۱- مقدمه :    1
۱-۲- بیان مسأله    2
۱-۳- ضرورت واهمیت پژوهش    3
۱-۴- اهداف پژوهش    3
۱-۵-کاربرد نتایج پژوهش    4
۱-۶- فرضیه های پژوهش    4
۱-۷- روش پژوهش    5
۱-۸- جامعه آماری و نمونه گیری:    5
۱-۹- روش وابزار گرد آوری اطلاعات:    6
۱-۱۰- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات:    6
۱-۱۱- کلید واژه ها    6
۱-۱۲خلاصه فصل    10
فصل دوم    11
مبانی نظری و پیشینه تحقیق    11
۲-۱- مقدمه:    12
۲-۲- مبنای نظری:    12
۲-۳- تعریف سود    13
۲-۴- مفهوم سود    14
۲-۵ سود حسابداری    14
۲-۶- ماهیت سود    15
۲-۷- مفهوم اقتصادی سود    16
۲-۸- سود و زیان در معنای عام    16
۲-۹- مهمترین هدف استفاده کنندگان    16
۲-۱۰- نقش سود در شرکت    16
۲-۱۱- نگرش حسابداران به سود    17
۲-۱۲- اهداف و دلایل اندازه گیری سود    17
۲-۱۳- نظریه های مربوط به اندازه گیریسود    17
۲-۱۳-۱- نظریه عملکرد جاری    17
۲-۱۳-۲- نظریه شمول کلی    17
۲-۱۴- دلایل طرفداران نظریه عملکرد جاری    18
۲-۱۵- دلایل طرفداران نظریه شمول کلی    18
۲-۱۶- ثبات سود (سود دائمی)    18
۲-۱۷- تصمیم گیری از طریق سود و زیان    19
۲-۱۸- پیش بینی بحران های مالی از طریق سود    19
۲-۱۹- محدودیت سود حسابداری    20
۲-۲۰-نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري    20
۲-۲۰-۱- نقاط ضعف سود حسابداری    20
۲-۲۰-۲ – نقاط قوت سود حسابداري    21
۲-۲۱- مفهوم سود در گزارشگري مالي    21
۲-۲۲- اهداف مشخص گزارشگري سود    23
۲-۲۳- نظریه های سود    23
۲-۲۴- نظریه درآمد، هزینه    24
۲-۲۵- نظریه استقلال ترازنامه و سود و زیان    24
۲-۲۶- سود قابل تقسیم    24
۲-۲۷- عوامل تقسیم سود    25
۲-۲۸- سهام ممتاز    25
۲-۲۹- انواع سهام ممتاز    25
۲- ۳۰- انواع توزیع سود سهام    26
۲-۳۱- سود نقدی    26
۲-۳۲- سود غیر نقدی :    26
۲-۳۳- سود سهمی    27
۲-۳۴- سود تعهد شده    27
۲-۳۵- سود تصفیه    28
۲-۳۶- سود سهام    28
۲-۳۷- ماهیت سود سهام    29
۲-۳۸- انواع سود    29
۲-۳۹- سود تجاری    30
۲-۴۰- اجزاتشکیل دهنده ی سود    30
۲-۴۱- سود( زیان )عملیاتی    30
۲-۴۲-سود( زیان) غیر عملیاتی    30
۲-۴۳- قیمت هر سهم به سود هر سهم و سایر معیارهای ارزشگذاری :    31
۲-۴۴- مبانی نظری مدیریت سود    32
۲-۴۵- مدیریت    32
۲-۴۶- تعریف مدیریت بر سود    33
۲-۴۷- مفهوم مدیریت سود    34
۲-۴۸- اهداف و انگیزه های مدیریت سود    34
۲-۴۹- ابزارهای مدیریت سود    35
۲-۵۰- پیشینه تحقیق    35
۲-۵۱- مطالعات خارجی    36
۲-۵۲- مطالعات داخلی :    39
۲-۵۳- خلاصه فصل:    41
فصل سوم    42
روش تحقیق    42
۳-۱ مقدمه    43
۳-۲نوع پژوهش    43
۳-۳جامعه آماری    44
۳-۴قلمرو پژوهش    44
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش    44
۳-۴-۲- قلمرو مکانی پژوهش    44
۳-۴-۳- قلمرو زمانی پژوهش    44
۳-۵ نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری    44
۳-۶روش وابزارجمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش    45
۳-۷مسئله پژوهش:    45
۳-۸فرضیه های پژوهش:    46
۳-۹ ابزار تجزیه و تحلیل    46
۳-۱۰ متغیر های پژوهش    46
۳-۱۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    47
۳-۱۲روش آماری مورد استفاده در پژوهشآزمون t test    47
۳-۱۳خلاصه فصل    47
فصل چهارم    48
تجزیه وتحلیل اطلاعات داده ها    48
۴-۱مقدمه    49
۴-۲آمار توصیفی    49
۴-۳ روش آزمون فرضیه های پژوهش    52
۴-۴خلاصه فصل    68
فصل پنجم    69
نتیجه گیری و پیشنهادات    69
۵-۱مقدمه    70
۵-۲خلاصه موضوع پژوهش    70
۵-۳ تجزیه وتحلیل اطلاعات    71
۵-۴ نتیجه گیری    75
۵-۵ پیشنهادهای پژوهش    76
۵-۶ محدودیت های پژو هش    77
۵-۷ خلاصه فصل    78
منابع و ماخذ    79
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت