سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 92 صفحه
حجم : 100 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
قاب های مهاربندی واگرا از سیستم های مقاوم در مقابل زلزله برای سازه های فولادی به شمار می-رود. این مهاربند ها از سختی مناسب و شکل پذیری بسیار بالایی برخوردار است. استفاده از لانه زنبوری به عنوان تیر پیوند باعث استفاده از ویژگی های تیر های لانه زنبوری می شود. تیر های لانه زنبوری، ۵۰ درصد ارتفاع تیر آهن اولیه، افزایش می یابد درصورتیکه در ضخامت و بال هیچ تغییری حاصل نمی شود در نتیجه در این حالت بر اساس آیین نامه و کنترل h/t مقطع دیگر یک مقطع فشرده نیست همچنین به دلیل ضعیف شدن جان تیر لانه زنبوری، این تیر ها در مقابل تلاش های برشی مقاومت کمتری دارند.  بنابراین استفاده از تیر لانه زنبوری به عنوان تیر پیوند ممنوع است. هدف از این تحقیق یافتن روش نوینی برای استفاده از تیر های لانه زنبوری به عنوان تیر های پیوند در کشور هایی که دسترسی به مقاطع نورد شده عمیق وجود ندارد است تا از ویژگی های تیر های لانه زنبوری و قابهای مهاربندی واگرا به طور هم زمان استفاده کرد. با انجام تحقیق بر روی این نوع تیر ها مشاهده شد که با استفاده از سلول برشی که از مکانیزم پس از کمانش همانند دیوار برشی پیروی می کند می توان از این تیر ها استفاده به عنوان تیر پیوند استفاده نمود همچنین نتایج نشان داد که این مدل ساخته شده دارای پایداری لازم بوده و اتلاف انرژی و انعطاف پذیری خوبی دارد.
کلمات کلیدی: تیر لانه زنبوری، قابهای مهار بند شده واگرا، تیر پیوند، سلول برشی
 
 
فهرست مطالب
۱-۱ مقدمه    2
شکل ۱-۳ عبور تاسیسات از داخل تیر لانه زنبوری    4
۱-۲ تاریخچهی تیرهای لانه زنبوری    4
۱-۳ کاربرد    4
۱-۴ پروسهی مساحت    5
۱-۵ الگوی برش    7
۱-۶  روشهای تحلیل الاستیک تیرهای لانه زنبوری    9
۱-۶-۱ روشهای تقریبی دستی    9
۱-۶-۱-۱ روش قیاس به تیر متعادل    10
۱-۶-۱-۲ روش قیاس به خرپای ویرندیل    10
۱-۶-۱-۲-۱ روش کامل    10
۱-۶-۱-۲-۲ روش ساده شده ویرندیل    12
۱-۶-۱-۲ روش قیاس به تیر جان گسترده معادل    16
۱-۶-۱-۳ قیاس به قاب    19
۱-۶-۲ روشهای تئوری الاستیسیته    21
۱-۶-۲-۱ روش تفاضلهای محدود    21
۱-۶-۲-۲ روش تحلیل تنشها در جان با قیاس به گوهی معادل    22
۱-۶-۳ روشهای اجزاء محدود    22
۱-۶-۳-۱ تحلیل تنش واحدهای نمونه ایزوله شدهای از تیر با شرایط سر حدی مفروض    22
۱-۶-۳-۲ تحلیل به روش پاره سازهها    24
۱-۷ صور گسیختگی    24
۱-۷-۱ مکانیزم ویرندیل یا برشی    25
۱-۷-۲ مکانیزم خمشی    26
۱-۷-۳ گسیختگی برش جوش جان    26
۱-۷-۴ ناپایداری تیر لانه زنبوری    27
۱-۷-۴-۱ کمانش پیچشی جانبی    28
۱-۷-۴-۲ کمانش موضعی    29
۱-۷-۴-۲-۱ کمانش جان تحت فشار مستقیم    29
۱-۷-۴-۲-۲ لهیدگی جان    29
۱-۷-۴-۲-۳ کمانش جانبی پیچشی جان    29
۱-۷-۴-۲-۴ کمانش ناحیهی جان تحت ترکیب فشار و برش صفحهای    30
۱-۷-۴-۲-۵ کمانش گوشهی سوراخها    30
۱-۷-۴-۲-۶ کمانش مقطع T شکل    31
۱-۷-۴-۲-۶-۱ کمانش موضعی بال یا مقطع T شکل تحت فشار    31
۱-۷-۴-۲-۶-۲ کمانش خمشی پیچشی ناحیهی T شکل    32
۱-۸ روشهای تحلیل پلاستیک تیرهای لانه زنبوری    32
۱-۸-۱ آنالیز بر مبنای مکانیزم ویرندیل    32
۱-۸-۲ آنالیز بر مبنای مکانیزم تسلیم برشی    33
۱-۹ رواداریها    35
۲-۱ قاب های مهاربند شده واگر    38
۲-۲ تاریخچه    39
۲-۳ نیرو های عمل کننده در تیر پیوند    41
۲-۴ مکانیزم اتلاف انرژی درEBF    42
۲-۵ طراحی قسمت های مختلف تیر پیوند    44
۳-۱ کمانش جان تحت فشار مستقیم    46
۳-۱-۱ مطالعات تئوری    46
۳-۱-۳ روابط ارائه شده توسط محققین    47
۳-۱-۴ روابط موجود در آییننامهها    50
۳-۱-۵ دلایل بررسی این مد کمانش    50
۳-۲ کمانش جانبی پیچشی جان    51
۳-۲-۱ مطالعات تئوری انجام شده    51
۳-۲-۲ مطالعات تجربی    60
۳-۲-۳ روابط موجود در آییننامهها    62
۳-۲-۴ دلایل بررسی این مد کمانش    63
۴-۱ تدوین آزمایشات    66
۴-۲ نحوه مونتاژ و ساخت تیر های پیوند لانه زنبوری    67
۵-۱ نتایج و بحث    71

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان