سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
حجم : 4162 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
هدف از انجام این مطالعه، جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی پروده طبس با استفاده از فرآیند فیلتراسیون غشای پلیمری می‌باشد. غشا اولیه با استفاده از پلی اکریلونیتریل (PAN) توسط فرآیند وارونگی فاز تهیه گردید و در ادامه با استفاده از عملیات‌ هیدرولیز به‌عنوان اصلاح شیمیایی و عملیات حرارتی به‌عنوان اصلاح فیزیکی برای حداکثر جداسازی پساب آماده گردیدند. همچنین از نانو ذرات TiO2 به دو روش خودآرایی و مخلوط کردن با محلول پلیمری به منظور افزایش خواص ضد گرفتگی سطح غشا استفاده شده‌ است. به منظور بررسی عملکرد غشا محلول خوراک ppm10 از پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی مطابق با خوراک کارخانه تهیه و در فشار ۳ بار و دمای ۲۵ درجه سلسیوس میزان احتباس و شار عبوری اندازه‌گیری گردید. با توجه به آنچه که مطلوب این مطالعه بوده‌است، در کنار احتباس ۹۸% از پلی‌اکریل ‌آمید دست‌یابی به شارهای متفاوتی با توجه به نوع غشا به کار رفته امکان پذیر بوده‌است. میزان شار در غشاهای فاقد نانوذرات در حدود  L/m2.hr 4/125 بوده‌است درحالیکه برای غشا ترکیب شده با نانوذرات TiO2 در روش خودآرایی این مقدار در حدود ۴۵% و برای روش مخلوط کردن در محلول پلیمری ۳۲% بهبود داشته ‌است. آزمایش¬های گرفتگی غشاهای ساخته شده نشان می¬دهد غشاهای حاوی نانوذرات TiO2 به نسبت غشاهای معمولی از گرفتگی کمتری برخوردار هستند. آنالیزهای FT-IR گروه¬های شیمیایی موجود در سطح غشا قبل و بعد از انجام عملیات هیدرولیز را نشان می‌دهند. تصاویر  SEMسطحی تغییر قابل محسوسی در مورفولوژی سطح غشاها بعد از اصلاح در حضور نانوذرات TiO2 نشان نمی دهد در حالیکه آنالیز  EDXحضور نانوذرات TiO2 را تایید می‌کند. آنالیز زاویه تماس نشان می دهد که آبدوستی سطح غشا در حضور نانوذرات TiO2 با روش خودآرایی بیشتر از روش مخلوط کردن افزایش نشان می دهد.
کلمات کلیدی:  نانوذرات  TiO2، ضد گرفتگی کردن، پلی اکریلو نیتریل، پلی‌اکریل‌آمید، خودآرایی، مخلوط کردن
 
فهرست مطالب
گفتار اول: مطالعه بر روش های جداسازی پلی‌اکریل‌آمید و آشنایی با فرآیندهای غشایی    1
۱-۱معرفی کارخانه زغالشویی    3
۱-۲ معرفی فرآیند انعقاد و لخته سازی    4
۱-۳ معرفی پلی‌اکریل‌آمید    6
۱-۴ لزوم تصفیه پساب حاوی پلی‌اکریل‌آمید    10
۱-۵ روش های جداسازی پلی‌اکریل‌آمید    12
۱-۶ جذب پلیمر با جاذب های سطحی    12
۱-۷ غشا و فرآيندهاي غشايي    13
۱-۷-۱ تاريخچه    13
۱-۷-۲ تعريف غشا    14
۱-۷-۳ مزاياي استفاده از تكنولوژي غشايي    17
۱-۷-۴ انواع غشاها    17
۱-۷-۴-۱ تقسيم بندي بر اساس جنس غشا    18
۱-۷-۴-۲ تقسيم بندي بر اساس ساختار غشا    18
۱-۷-۴-۳ تقسيم بندي غشاها از لحاظ عملكرد    20
۱-۷-۵ انواع فرآیندهای جداسازی غشایی    21
۱-۷-۶ مقايسه روش هاي فيلتراسيون    24
۱-۷-۷ مکانیسمهای جداسازی    26
۱-۷-۸ روشهای عملکرد فرآیندهای غشایی    28
۱-۷-۹ انسداد در غشاها    29
۱-۷-۱۰ روش هاي جلوگيري و يا كمتر كردن گرفتگي غشا    33
۱-۷-۱۰-۱ انتخاب غشا مناسب    33
۱-۷-۱۰-۲ پيش تصفيه سيال ورودي به غشا    33
۱-۷-۱۰-۳ بهبود شرايط عمليات    34
۱-۷-۱۰-۴ اصلاح سطح غشاهای ساخته شده    34
۱-۷-۱۰-۴-۱ روش فیزیکی    34
۱-۷-۱۰-۴-۲ روش شیمیایی    34
۱-۷-۱۱ تهیه غشاهای اولترافیلتراسیون ترکیبی با استفاده از ذرات معدنی    35
۱-۷-۱۱-۱ رسوب ذرات معدنی بر روی سطح غشا به صورت مستقیم    35
۱-۷-۱۱-۲ قرار گرقتن نانوذرات در ماتریکس غشا    36
۱-۷-۱۲ روش‌هاي كاهش گرفتگي    36
۱-۷-۱۳ تميزسازي (كلينينگ)    37
۱-۷-۱۳-۱ تميزسازي هيدروليكي    37
۱-۷-۱۳-۲ تميزسازي مكانيكي    38
۱-۷-۱۳-۳ تميزسازي الكتريكي    38
۱-۷-۱۳-۴ تميزسازي شيميايي    38
۱-۸ مطالعات صورت گرفته    40
گفتار دوم:تجربیات    46
۲-۱ تجهیزات و مواد مورد استفاده    47
۲-۲ فرآیند تهیه غشا    48
۲-۲-۱ ساخت غشا پلی اکریلونیتریل به روش وارونگی فازی    48
۲-۲-۲ ساخت غشای پلی اکریلونیتریل مناسب    51
۲-۳ اصلاح سطح غشا با روش عملیات حرارتی و هیدرولیز    51
۲-۴ ترکیب غشا با نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید    52
۲-۴-۱ خود آرایی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید بر روی سطح غشا پلی‌اکریلونیتریل    53
۲-۴-۲ مخلوط کردن نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید در محلول پلیمری    53
۲-۵ ارزیابی عملکرد غشا    54
۲-۶ شار آب خالص    57
۲-۷ احتباس    58
۲-۸ آستانه شکست و محاسبه اندازه حفرات    59
۲-۸-۱  اندازهگيري غلظت پلياتيلنگلايكول    61
۲-۹  بررسی میزان گرفتگی غشا    62
۲- ۱۰ بررسی مورفولوژی غشا    63
۲-۱۰-۱ بررسی مورفولوژی غشای تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)    64
۲-۱۰-۲ بررسی آبدوستی غشا با آنالیز زاویه تماس    65
۲-۷-۳ بررسی ساختار شیمیایی غشا    66
۲-۱۰-۴ طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDX)    67
گفتار سوم: بحث و نتیجه گیری    69
مقدمه    70
۳-۱ ساخت غشا پلی اکریلو نیتریل    70
۳-۲ اصلاح شیمیایی غشا    73
۳-۳ اصلاح حرارتی غشاهای پلی اکریلو نیتریل    76
۳-۴ بررسي عملكرد و ساختار غشا اصلاح شده حرارتي    76
۳-۵  اصلاح غشا با استفاده از نانوذرات    80
۳-۵-۱ اثر خودآرایی نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید بروی سطح غشا    81
۳-۵-۲ اثر مخلوط کردن نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید در محلول پلیمری    83
۳-۶  مقایسه بین دو روش افزودن نانوذرات    85
۳-۷  آنالیز میکروسکوپ الکترونی پویشی از سطح غشا    86
۳-۸ آنالیز پراش انرژی پرتو ایکس(EDX)    90
۳-۹  اندازه گیری آستانه شکست    93
۳-۱۰ بررسی آبدوستی سطح غشا    95
۳-۸ بررسی گرفتگی غشا    97
گفتار چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات    101
۴-۱ نتیجه گیری    102
۴- ۲ پیشنهادات    104
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل