سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه
حجم : 14175 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
  یکی از مهمترین مؤلفه هاي سیستمهاي انتقال سیالات، شیرهاي کنترلی می باشند که در مسیرهاي مختلف خطوط لوله انتقال نفت و گاز و …. به چشم می خورد. در شيرهاي كنترلي مهمترين مسأله، خاصيت جريان به منظور دستيابي به رفتار مناسب شير، جهت كنترل دبي يا فشار جريان عبوري مي باشد. در اين پایان نامه يك شير كنترلي با خاصيت جريان مناسب به منظور كاهش لرزش و سروصدای شدید طراحي و مدلسازي و سپس شبیه سازی شده است. بدين منظور با استفاده از مدلسازي سيالاتي شير كنترلي، رفتار جريان در داخل شير بوسيله حل عددی در نرم افزار CFX شبيه سازي مي گردد تا به كمك نتايج تحليلي بتوان علاوه بر يك پروفيل داخلي مناسب براي شير كنترلي، آن را به گونه اي طراحي نمود كه از لحاظ دبي عبوري و خاصيت اعمال شده به شير پاسخگوي نياز مورد نظر باشد. و در حد امکان از ایجاد نویز و لرزش زیاد جلوگیری نمود. در اين پایان نامه پروفيل داخلي يك نمونه شير با خاصيت كنترلي مشخص، در نرم افزار Catia طراحي شده و سپس بوسيله نرم افزار CFX بررسي و تحليل شده است. جهت كنترل صحت نتايج مدلسازي، نتايج بدست آمده با اطلاعات ارايه شده در محل نصب آن روی یکی از خطوط لوله گاز ناحیه آغار مقايسه و بررسی می گردد. که نتایج حاصله از شبیه سازی جریان در چند حالت مختلف بررسی گردید و مشخص گردید که نتایج نرم افزار در Cage حداکثر ۲% و براي پروفیل داخلي بدنه شير حداکثر ۵% با نمونه اصلی تفاوت دارد. که قابليت كنترل دبي با توجه به الگوي مشخص شده را دارا مي باشد. همچنین جهت کاهش نویز نیز پس از بررسی ها مشخص گردید که صداي تولید شده در شیرهاي کنترلی ناشی از عبور سیال از گلوگاه، کاویتاسیون، فلشینگ و ارتعاشات خط لوله است. صداي هیدرودینامیکی با پدیده هایی مانند کاویتاسیون و فلشینگ تشدید می شود. که سطح فشار صدا بوسیله عوامل محیطی افزایش و یا کاهش می یابد. مهمترین عامل افزایش سطح صدا در محیط وجود سطوح سخت منعکس کننده صدا است که معمولاً هر سطح حدود ۳ دسی بل سبب افزایش سطح فشار صدا می شود.
کلید واژه: جریان درون کنترلی-  نرم افزار CFD
فهرست مطالب
چکیده:    1
فصل اول (مقدمه)    2
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- بیان مسئله    2
۱-۳- اهداف:    3
۱-۴- مدل مطالعه:    3
۱-۵- روش کار    3
۱-۵-۱- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی    4
۱-۵-۲- مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی    4
۱-۶- نتیجه گیری کلی    6
۱-۷- ساختار پایان نامه:    7
فصل دوم (پیشینه تحقیق)    8
۲-۱- مقدمه    8
۲-۲- پیشینه تحقیق:    10
۳-۲- انواع شيرهاي صنعتي و کاربرد آنها    12
۳-۲-۱- شير دروازه اي (Gate Valve)    12
۳-۲-۲- شير توپي Ball Valve) )    13
۲-۲-۳- شير مجرابند سماوري (Cock Valve)    14
۲-۲-۴- شير ساچمه اي Globe Valve))    15
۲-۲-۵- شير يك طرفه  (Check Valve)    16
۲-۲-۶- شير پروانه اي Butter fly Valve))    17
۲-۲-۷- شير ايمني (Safety Valve)    18
۲-۲-۸- شير كنترلی (Control Valve):    19
۲-۲-۹- شير محدود كننده جريان  (Chock Valve)    20
۲-۲-۱۰- شیر سوزنی (Needle Valve)    20
۲-۲-۱۱- شیر زاویه ای (Angle Valve)    20
۲-۳- نحوه انتخاب شيرها    21
۲-۴- مهمترین کاربرد شیرها:    21
۲-۴-۱- قطع و وصل کردن جریان    21
۲-۴-۲- تنظیم یا کنترل جریان    21
۲-۴-۳- جلوگیری از برگشت جریان    22
۲-۴-۴- کاهش دادن فشار یک سیستم    22
۲-۵- جریان عبوری از شیرها Flow Through Valves    23
۲-۵-۱- ضریب مقاومت ζ    23
۲-۵-۲- ضريب شير و مقدار جريان    28
۲-۵-۳- رابطه متقابل بین ضرایب مقاومت و جریان    31
۲-۶- پديده كاويتاسيون در شيرها    31
فصل سوم (شیرهای کنترلی)    33
۳-۱- مقدمه    33
۳-۱-۱- تعريف شير کنترل:    33
۳-۲- تاريخچه شير كنترل:    34
۳-۳- انتخاب شیرهای کنترل:    35
۳-۴- نحوه عملکرد شير کنترل    35
۳-۵- اصطلاحات فني(Terminology) شیر کنترل    36
۳-۶- انواع شيرهای کنترلی    38
۳-۶-۱- از نظر نوع کنترل جریان :    38
۳-۶-۲- از نظر مسیر    38
۳-۶-۳- از نظر عملکرد    40
۳-۷- شيرهاي با محور چرخان(Rotary Shaft)    42
۳-۸- خطا ـ ايمن (Fail Safe)    43
۳-۹- مشخصات جريان عبوري براي شيرهاي کنترل    44
۳-۱۰- متعلقات شير کنترل    46
۳-۱۰-۱- اکچويتورها يا محرک ها (Actuators) :    46
۳-۱۰-۲- پوزيشنر در شير کنترل (Positioner) :    47
۳-۱۰-۳- سوئيچ هاي محدودکننده(Limit Switches) :    49
۳-۱۰-۴- شيرهاي سولونوئيد(Solenoid Valves) :    49
۳-۱۰-۵- رله هاي معکوسAir Lock (Lock up Relay) :    49
۳-۱۰-۶- مبدل ها(Transducers)    49
۳-۱۰-۷- شيرهاي حبسی(Lock up Valves)    50
۳-۱۰-۸- رله هاي تقویت کننده (بوستر)Booster Relays and Amplifier :    50
۳-۱۰-۹- مخازن ظرفيت(Capacity Tanks)    50
۳-۱۰-۱۰-چرخ دستي هاي قابل نصب ازبالا وپهلو (Hand Wheel Actuators):    50
۳-۱۰-۱۱- رگولاتورهاي تغذيه فشار با فيلتر و تله رطوبت (Moisture Trap):    50
۳-۱۱- سايزينگ شيرهاي کنترل (Sizing)    51
۳-۱۲- کاویتاسیون (Cavitation) در شیرهای کنترل:    52
۳-۱۳- Flashing:    53
فصل چهارم (آشنایی بر روند انجام کار مدلسازی و شبیه سازی جریان با CFD)    55
۴-۱- مقدمه:    55
۴-۱-۱- تاریخچه CFD:    55
۴-۱-۲- ریاضیات CFD:    56
۴-۱-۳- کاربردهای CFD:    58
۴-۱-۴- روش شناسیCFD    59
۴-۲- آشنایی با نرم افزار ANSYS :    61
۴-۳- ساختار نرم افزار  ANSYS CFX    62
۴-۳-۱- محیط Geometry یا Design Modler :    62
۴-۳-۲- محیط Meshing :    63
۴-۳-۳- محیط Setup یاCFX-Pre  :    63
۴-۳-۴- محیط Solution یاCFX-Solver  :    64
۴-۳-۵- محیط Results یاCFD-Post  :    64
۴-۴- نحوه گسسته سازی و حل معادلات جریان:    64
۴-۴-۱- گسسته سازی عددی:    66
۴-۴-۲- استراتژی حل:    69
۴-۴-۳- حل معادله خطی    70
۴-۵- آشنایی با نرم افزار CATIA    71
۴-۶- خاصیت جریان شیر کنترلی    73
۴-۶-۱- انتخاب صحیح خاصیت جریان    74
۴-۶-۲- روش طراحی شیر کنترلی    74
۴-۷- طراحی شیر کنترلی با نرم افزار CAD    75
۴-۷-۱- شیر کنترلی "8 موجود در منطقه آغار بعنوان نمونه:    75
۴-۷-۲- شیر کنترلی "8 به عنوان مدل با مقیاس ۱ به ۱۰:    77
۴-۷-۳- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی "3 :    78
۴-۸- آشنایی با گاز طبیعی:    86
۴-۸-۱- مشخصات گاز طبيعي :    86
۴-۸-۲-  انواع گاز طبيعي    86
فصل پنجم (مراحل شبیه سازی جریان درون شیرکنترلی با نرم افزار CFX)    87
۵-۱- مقدمه    87
۵-۱-۱- مدل المان محدود:    87
۵-۱-۲- شرایط مرزی    87
۵-۱-۳- روشهای حل    88
۵-۲- مراحل انجام شبیه سازی:    89
۵-۲-۱- شبیه سازی جریان درون Cage:    89
۵-۲-۲- شبیه سازی جریان درون بدنه شیر کنترلی:    109
فصل ششم (جمع بندی و مقایسه نتایج تحلیل و ارائه راهکار)    122
۶-۱- مقدمه    122
۶-۲- جمع بندی و مقایسه نتایج تحلیلی از نرم افزار    122
۶-۲-۱- اعتبارسنجی نتایج:     122
۶-۳-بررسی نویز درشیرهاي کنترلی وروشهاي کاربردي جهت کاهش آن    124
۶-۳-۱- استانداردهای نویز در شیر کنترل    124
۶-۳-۲ معرفی روش بیان شدت صداي تولید شده    125
۶-۳-۳- مراحل پیش بینی نویز    126
۶-۳-۴ روشهاي کاهش صداي تولید شده در شیر    127
۶-۴- نتیجه گیری    132
۶-۵- پیشنهاد های ادامه پروژه    133
منابع    134
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده