سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 138 صفحه
حجم : 5103 کیلوبایت
قیمت : 130,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکيده
در این تحقیق، مدل دو بعدی جامعی بر اساس روش عناصر محدود (FEM) ، برای مدل سازی تماس دهنده‌های غشائی گاز-حلال جهت حذف دی‌اکسید کربن  از گاز سنتز پیشنهاد شده است. محلول آبی مونو اتانول آمین به عنوان جریان حلال جاذب و مخلوط گازی CO2/N2 به عنوان جریان گازی استفاده شده است. حلال جاذب در درون لوله و مخلوط گازی بصورت ناهمسو با حلال جاذب در بخش پوسته جریان دارند. برعکس، اگر مخلوط گازی در درون بخش لوله جریان یابد، آنگاه حلال جاذب بصورت ناهمسو با مخلوط گازی در بخش پوسته جریان می یابد. تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای حل معادلات مدل با لحاظ نمودن شرایط خشک و خیس شوندگی جزیی غشا بکار رفته است. متوسط غلظت خروجی دی اکسید کربن، شار جذب، ضریب انتقال جرم کلی و بازده حذف دی اکسید کربن با بکارگیری کمیت های عملیاتی از قبیل شدت جریان حجمی گاز و حلال، تخلخل، دما و مشخصات هندسی لیف بصورت پارامتریکی شبیه سازی شده است. نتایج حاصل بیانگر سازگاری خوب بین نتایج تجربی و مدل شبیه سازی شده، می‌باشد.
واژه‌هاي كليدي: تماس دهنده ی غشائی الیاف توخالی، جداسازی دی اکسید کربن، مدل سازی، شبیه سازی، دینامیک سیالات محاسباتی، شرایط خشک و خیس شوندگی جزئی
 
فهرست مطالب
فصل ۱: مقدمه و کلیات تحقیق    1
۱-۱- کلیات    2
۱-۱-۱- فرآیندهای جداسازی    2
۱-۱-۲- تعریف غشا    2
۱-۱-۳- مواد تشکیل دهنده غشا    4
۱-۱-۴- انواع فرآیندهای غشائی    4
۱-۱-۵- تماس دهنده غشائی الیاف توخالی    8
۱-۲- تشریح مسئله    9
۱-۳- ضرورت تحقیق در این زمینه    10
۱-۴- مزایا و معایب تماس دهنده های غشائی    12
۱-۵- اهدف شبیه سازی    13
فصل ۲: ادبیات و پیشینه تحقیق    15
۲-۱- مقدمه    16
۲-۲- تاریخچه  جداسازی بوسیله ی غشا    17
۲-۳- پیشینه تحقیق در زمینه غشا    18
۲-۳-۱- مطالعات آزمایشگاهی    19
۲-۳-۲- مطالعات تئوری    20
۲-۳-۳- مطالعات بر روی مدل سازی و شبیه سازی مسئله    22
فصل ۳: روش تحقیق    24
۳-۱- مقدمه    25
۳-۱-۱- دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)    25
۳-۱-۲- تعریف    25
۳-۱-۳- کاربرد    26
۳-۱-۴- مزایا    27
۳-۱-۵- معایب    27
۳-۲- بخش های مختلف شبیه سازی یک مسئله با تکنیک CFD    28
۳-۲-۱- پیش پردازنده    28
۳-۲-۲- حل کننده    29
۳-۲-۳- پس پردازنده    29
۳-۳- آشنایی با نرم افزار Comsol Multiphysics    30
فصل ۴: مدل سازی غشائی    31
۴-۱- مقدمه    32
۴-۲- معادلات حاکم    33
۴-۲-۱- جریان حلال درون لوله    34
۴-۲-۲- جریان حلال درون پوسته    41
۴-۳- توزیع سرعت    47
۴-۳-۱- توزیع سرعت بخش لوله    47
۴-۳-۲- توزیع سرعت بخش پوسته    47
۴-۴- سرعت واکنش شیمیایی    48
فصل ۵: ارزیابی مدل و تجزیه تحلیل نتایج    49
۵-۱- مقدمه    50
۵-۲- داده های ورودی ثابت    50
۵-۳- داده های ورودی محاسبه شده    51
۵-۳-۲- شعاع فرضی    52
۵-۳-۳- انحنا    53
۵-۳-۴- غلظت های ورودی  در مخلوط گازی و محلول آبی    54
۵-۳-۵- ضرایب نفوذ    55
۵-۴- یافته های بدست آمده از شبیه سازی    55
۵-۴-۱- اعتبار سنجی مدل    57
۵-۴-۲- شماتیک توزیع غلظت  در تماس دهنده ی غشائی الیاف توخالی    60
۵-۴-۳- پروفایل سرعت در تماس دهنده های غشائی الیاف توخالی    70
۵-۴-۴- پروفایل غلظت شعاعی اجزا    74
۵-۴-۵- پروفایل غلظت محوری اجزا    77
۵-۴-۶- بررسی شماتیک تاثیر افزایش شدت جریان حجمی حلال بر  روی توزیع غلظت دی اکسید کربن و مونو اتانول آمین……………………………..    80
۵-۴-۷- بررسی درصد حذف دی اکسید کربن    83
۵-۴-۸- تاثیر مقدار تخلخل بر غلظت دی اکسید کربن خروجی از جریان گاز    85
۵-۴-۹- تاثیر تغییر ضخامت غشا بر روی غلظت دی اکسید کربن خروجی از جریان گاز    86
۵-۴-۱۰- تاثیر تغییر شعاع داخلی لیف بر روی غلظت دی اکسید کربن خروجی از جریان گاز    87
۵-۴-۱۱- تاثیر تعداد لیف ها بر غلظت دی اکسید کربن خروجی از جریان گاز    88
۵-۴-۱۲- مقایسه محلول آبی مونو اتانول آمین با سایر حلال ها    89
۵-۴-۱۳- تاثیر شدت جریان مخلوط گاز    94
۵-۴-۱۴- تاثیر دما بر روی عملکرد سیستم    95
۵-۴-۱۵- مش بندی سیستم    97
فصل ۶: نتیجه گیری و پیشنهادات    100
۶-۱- مقدمه    101
۶-۲- نتایج بدست آمده در حالت جریان حلال در بخش لوله    101
۶-۳- نتایج بدست آمده در حالت جریان حلال در بخش پوسته    102
۶-۴- پیشنهادات برای پژوهش های آینده    103
فصل ۷: مراجع    104
فصل ۸: پيوست‌ها    110
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها