سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه شرح لغات و اعلام دشوار در دیوان سلمان ساوجی
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 153 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده 
جمع و تدوین ومعرفی لغات٬ اصطلاحات دشوار واعلام دیوان سلمان ساوجی عمده ترین هدف نگارش این پایان نامه بوده است.در این پایان نامه ابتدا شرح مختصری از اوضاع  سیاسی٬ دینی وادبی عصر سلمان ساوجی و شرحی در مورد زندگینامه٬ سبک شعری٬ شعرای معاصر و ممدوحان شاعر آورده شده است و سپس به اجزای اصلی آن که شامل دو بخش «لغات واصطلاحات دشوار» و «اعلام» می شود پرداخته شده است. این بخش ها به صورت فرهنگ نویسی تنظیم شده و مدخل ها بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند.بخش اول به «لغات و اصطلاحات دشوار» اختصاص دارد. آنچه که در این بخش آمده عبارت است از: ذکر نوادر لغات دیوان شاعر و بیان معنی آنها با توجه به بیت شاعر و منابع کهن و متنوع که نام هر منبع در همان مدخل آمده است. بخش دوم این پایان نامه به اعلام پرداخته است. تمام عنوان ها چون اعلام تاریخی٬ جغرافیایی٬ نام کسان٬ جایها٬ حیوانات و پرندگان٬ گلها و گیاهان در این قسمت بدون تفکیک تحت یک عنوان(اعلام) به ترتیب الفبایی آورده شده و از جدا سازی آنها پرهیز شده است تا خواننده به راحتی بتواند با صرف وقت کمتری به اعلام مختلف دسترسی داشته باشد. لازم به توضیح است که بعد از معنی لغات و اعلام شواهد شعری از دیوان شاعر تا حد ممکن شواهدی از دیگر شاعران آورده شده است.
کلید واژه ها: سلمان ساوجي،دیوان، شرح لغات،شرح اعلام

 
فهرست مطالب             
  چکیده…………………………………………………………………………………..۱
فصل اول:کلیات
۱-۱-بیان مسئله……………………………………………………………………………….۳
۱-۲-اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………….۳
۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………..۳
۱-۴-سئوالات تحقیق…………………………………………………………………۴
۱-۵-فرضیه ها…………………………………………………………………………………….۴
فصل دوم:پیشینه تحقیق
۲-۱-فرهنگ و اهمیت آن…………………………………………………………………………..۶
۲-۲-تاریخچه فرهنگ نویسی در ایران……………………………………………………………۷
۲-۳-سلمان ساوجی……………………………………………………………………….۹
۲-۳-۱-والدین و انساب…………………………………………………………………………………….۹
۲-۳-۲-اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی……………………………………………………………۹
۲-۳-۳-هم دوره ای ها و همکاران……………………………………………………………….۹
۲-۳-۴-همسر و فرزندان………………………………………………………………………۱۰
۲-۴-وقایع میانسالی…………………………………………………………………………..۱۰
۲-۴-۱-زمان و علت فوت……………………………………………………………………۱۱
۲-۴-۲-مشاغل و سمتهای مورد تصدی………………………………………………………………..۱۱
۲-۵-سلمان ساوجی و دیگر شاعران………………………………………………………………….۱۱
۲-۶-تحول آفرینی سلمان ساوجی……………………………………………………………….۱۲
۲-۷-آثار سلمان ساوجی………………………………………………………………۱۳
۲-۷-۱-کلیات دیوان…………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۷-۲-فراق نامه………………………………………………………………………۱۳
۲-۷-۳-جمشید و خورشید……………………………………………………………..۱۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-روش تحقیق……………………………………………………………………………………۱۶
۳-۲-ابزارگردآوری ا طلاعات……………………………………………………………………۱۶
فصل چهارم: شرح لغات و اعلام
۴-۱- لغات و اصطلاحات دشوار در دیوان سلمان ساوجی…………………………………………..۱۰۸-۱۷
۴-۲-اعلام  و اصطلاحات دشوار در دیوان سلمان ساوجی…………………………………………..۱۳۵-۱۰۹
فصل پنجم
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….۱۳۷
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..۱۳۸

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل