سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه شناسایی مشخصه های مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحه
حجم : 11381 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 چکیده
به جرأت می توان ادعا کرد که عصر حاضر، عصر انفجار اطلاعات است و شاید بتوان زبان را بعنوان مهمترین سد و مانع در انتقال اطلاعات دانست. بنابراین ضرورت بکارگیری ماشین در پردازش و ترجمه ی متون تبدیل به نیازی غیر قابل انکار شده است. اما مشکلاتی که بر سر راه مترجم های ماشینی وجود دارد مانع شده تا این مهم از کیفیت و دقت کافی برخوردار باشد.
یکی از تأثیرگذارترین مسائل در دقت و کیفیت ترجمه ی ماشینی، رفع ابهام معنایی است که دقت در آن باعث بالا رفتن دقت کل عمل ترجمه می گردد. منظور از رفع ابهام معنایی انتخاب معنای مناسب کلمه با توجه به متن، برای کلماتی است که دارای چندین معنای متفاوت هستند. لذا در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی روش های مختلف و ایده های متفاوت پرداخته و با ارائه ی شیوه ای متفاوت در این راستا قدمی برداریم.
روش ارائه شده در این پایان نامه، روشی مبتنی بر دانش است که با بهره گیری از اطلاعات تکمیلی پیرامون کلمه ی مبهم در متن و ارائه ی یک روش امتیازدهی، به رفع ابهام می پردازد. به این منظور از یک طرف با بکارگیری وردنت و منابع دیگری که به نوعی مکمل وردنت هستند، فهرستی از کلمات مرتبط با کلمه ی مبهم تهیه کرده و از طرف دیگر کلمات همراه با کلمه ی مبهم در متن را از پیکره ی مورد نظر استخراج می¬کنیم. سپس با استفاده از یک رابطه ی امتیازدهی، معنایی که دارای بیشترین امتیاز است و مرتبط تر به نظر می رسد را انتخاب می کنیم. در نهایت، دقت روش ارائه شده را بررسی کرده و نتایج را با دقت سایر روش ها مقایسه می کنیم.
کلمات کلیدی: رفع ابهام معنایی، دیدگاه مبتنی بر دانش، وردنت، وردنت توسعه یافته، ترجمه ی ماشینی
 
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- پردازش زبان های طبیعی    3
۱-۳- ترجمه ی ماشینی    8
۱-۳-۱- روش های ترجمه ی ماشینی    10
۱-۳-۱-۱- روش های مبتنی بر قانون    11
۱-۳-۱-۲- روش های مبتنی بر پیکره    13
۱-۳-۲- عوامل موثر بر کیفیت ترجمه    15
۱-۴- ساختار رساله    17
فصل دوم: رفع ابهام معنایی
۲-۱- مقدمه    20
۲-۲- انواع منابع دانش    22
۲-۲-۱- منابع دانش ساختیافته    23
۲-۲-۲- منابع دانش بدون ساختار    24
۲-۲-۲-۱ تقسیم بندی دیگری از پیکره ها    25
۲-۳- رویکردهای مختلف در رفع ابهام معنایی    26
۲-۳-۱- دیدگاه مبتنی بر پیکره    26
۲-۳-۱-۱- سیستم های نظارتی    26
۲-۳-۱-۲- سیستم های غیرنظارتی    27
۲-۳-۲- دیدگاه مبتنی بر دانش    28
۲-۳-۳- دیدگاه ترکیبی و خلاقانه    30
۲-۴- فاکتورهای ارزیابی    30
۲-۴-۱- پوشش    31
۲-۴-۲- دقت    31
۲-۴-۳- درستی و یادآوری    31
۲-۴-۴- F-SCORE    32
فصل سوم: مروری بر کارهای مرتبط پیشین
۳-۱-  مقدمه    34
۳-۲- روش های نظارتی    35
۳-۳- روش های غیرنظارتی    39
۳-۴- روش های مبتنی بر دانش    41
۳-۵- روش های ترکیبی و خلاقانه    44
فصل چهارم: روش پیشنهادی
۴-۱- مقدمه    51
۴-۲- معرفی ابزارها و منابع مورد استفاده    52
۴-۲-۱- ریشه یاب    52
۴-۲-۲- برچسب گذار بخشی از گفتار    53
۴-۲-۳- وردنت    54
۴-۲-۴- وردنت توسعه یافته    57
۴-۲-۵- دامنه ی وردنت    59
۴-۳- مراحل روش پیشنهادی    59
۴-۳-۱- استخراج کلمات همراه    60
۴-۳-۱-۱- پیش پردازش    61
۴-۳-۲- استخراج فهرست لغات    61
۴-۳-۲-۱- کلمات مترادف و تعاریف    62
۴-۳-۲-۲- کلیه ی روابط معنایی    62
۴-۳-۲-۳- هایپرنیم در چند سطح    63
۴-۳-۲-۴- دامنه ی کلمات    64
۴-۳-۲-۵- امتیازدهی    64
فصل پنجم: پیاده سازی و ارزیابی
۵-۱-  مقدمه    67
۵-۲- نتایج    68
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری
۶-۱- جمع بندی    71
۶-۲- کارهای آتی    72
فهرست منابع    74
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت