سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه طراحي سيستم نظارت چهره راننده جهت تشخيص خستگي و عدم تمرکز حواس
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
حجم : 2534 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 چکيده
هر ساله تصادفات رانندگي زيادي به دليل خواب‏آلودگي و عدم تمرکز حواس راننده در سراسر دنيا رخ مي‏دهد که خسارت‏هاي جاني و مالي فراواني به همراه دارند. يکي از روش‏هاي تشخيص خستگي و عدم تمرکز حواس، استفاده از سيستم‏هاي نظارت چهره راننده است. سيستم‏هاي نظارت چهره راننده با دريافت تصاوير از دوربين و پردازش آنها، نشانه‏هاي خواب‏آلودگي و عدم تمرکز حواس را از چشم، سر و چهره استخراج مي‏کنند. در اين پايان‏نامه يک سيستم نظارت چهره راننده طراحي شده است که با استخراج نشانه‏هاي خستگي و عدم تمرکز حواس از ناحيه چشم و چهره، کاهش هوشياري راننده را تخمين مي‏زند. در اين سيستم چهار ويژگي شامل درصد بسته بودن چشم (PERCLOS)، نرخ پلک زدن، کاهش فاصله بين پلک‏ها و ميزان چرخش سر استخراج مي‏شود. سه ويژگي اول مربوط به نشانه‏هاي بروز خستگي و عدم تمرکز حواس در ناحيه چشم و ويژگي آخر مربوط به نشانه‏هاي کاهش هوشياري در ناحيه چهره و سر مي‏باشد. ويژگي‏هاي ناحيه چشم بر اساس تغييرات پروجکشن افقي ناحيه چشم و ويژگي‏هاي ناحيه چهره بر اساس بررسي قالب چهره استخراج مي‏گردد. سپس اين ويژگي‏ها توسط يک سيستم خبره فازي مورد پردازش قرار مي‏گيرد تا ميزان خستگي و عدم تمرکز حواس راننده تخمين‏زده شود. تصويربرداري سيستم پيشنهادي در طيف مرئي و با دوربين سطح خاکستري انجام شده است. نتايج آزمايش‏ها بر روي فيلم‏هاي تهيه شده در محيط واقعي و آزمايشگاهي نشان مي‏دهد که روش پيشنهادي دقت بسيار خوبي در استخراج ويژگي و تشخيص کاهش هوشياري راننده دارد. از لحاظ سرعت اجراي الگوريتم، سرعت سيستم پيشنهادي حدود ۵ فريم در ثانيه مي‏باشد که مي‏توان آن را سيستم بلادرنگ محسوب کرد.
کلمات کليدي:
نظارت چهره راننده، تشخيص خستگي، تشخيص خواب آلودگي، تشخيص عدم تمرکز حواس، پيشگيري از تصادف.
فهرست مطالب
۱- مقدمه    1
۱-۱- تعريف سيستم‏هاي نظارت چهره راننده    1
۱-۲- ضرورت سيستم‏هاي نظارت چهره راننده    2
۱-۳- چالش‏هاي اساسي در سيستم‏هاي نظارت چهره راننده    3
۱-۴- مفاهيم خستگي، خواب‏آلودگي و عدم‏تمرکز‏حواس    4
۱-۴-۱- خستگي و خواب‏آلودگي    4
۱-۴-۲- عدم تمرکز حواس    6
۱-۵- روش‏هاي تشخيص خستگي و عدم تمرکز حواس راننده    6
۱-۶- طرح کلي پايان‏نامه    7
۲- مروري بر کارهاي گذشته    8
۲-۱- پيکربندي کلي سيستم‏هاي نظارت چهره راننده    9
۲-۱-۱- تصويربرداري    9
۲-۱-۲- سخت‏افزار و پردازنده    10
۲-۱-۳- نرم‏افزار هوشمند    11
۲-۲- آشکارسازي چهره    13
۲-۲-۱- روش‏هاي مبتني بر مدل رنگ    13
۲-۲-۲- روش‏هاي مبتني بر ويژگي‏هاي شبه هار    14
۲-۲-۳- روش‏هاي مبتني بر شبکه عصبي    14
۲-۳- آشکارسازي چشم    15
۲-۳-۱- روش‏هاي مبتني بر نورپردازي و تصويربرداري در طيف مادون قرمز    15
۲-۳-۲- روش‏هاي مبتني بر دوسطحي کردن تصوير    18
۲-۳-۳- روش‏هاي مبتني بر پروجکشن    19
۲-۳-۴- روش‏هاي مبتني بر يادگيري    20
۲-۴- آشکارسازي ساير اجزاي چهره    21
۲-۴-۱- آشکارسازي دهان (لب)    21
۲-۴-۲- آشکارسازي بيني    21
۲-۵- رديابي چهره و اجزاي آن    22
۲-۵-۱- تخمين حرکت    23
۲-۵-۲- تطابق    23
۲-۶- استخراج ويژگي‏هاي مربوط به کاهش هوشياري    24
۲-۶-۱- ويژگي‏هاي ناحيه چشم    24
۲-۶-۲- ويژگي‏هاي دهان    30
۲-۶-۳- ويژگي‏هاي سر    30
۲-۷- تشخيص خستگي و عدم تمرکز حواس    31
۲-۷-۱- روش‏هاي مبتني بر حد آستانه    31
۲-۷-۲- روش‏هاي مبتني بر دانش    32
۲-۷-۳- روش‏هاي مبتني بر آمار و احتمال    33
۲-۸- سيستم‏هاي نظارت چهره راننده در خودروهاي تجاري    34
۳- سيستم پيشنهادي    35
۳-۱- پيکربندي کلي سيستم پيشنهادي    35
۳-۱-۱- نورپردازي و تصويربرداري    36
۳-۱-۲- سخت‏افزار و پردازنده    37
۳-۱-۳- نرم‏افزار هوشمند    37
۳-۲- آشکارسازي چهره    38
۳-۲-۱- ويژگي‏هاي شبه هار    39
۳-۲-۲- انتخاب و تعيين اهميت ويژگي‏ها براي تشکيل يک طبقه‏بندي‏کننده قوي    41
۳-۲-۳- درخت تصميم آبشاري تقويت‏شده    42
۳-۳- رديابي چهره    44
۳-۳-۱- پنجره جستجو    45
۳-۳-۲- معيار تطابق    46
۳-۴- استخراج ويژگي‏هاي مربوط به کاهش هوشياري    47
۳-۴-۱- ويژگي‏هاي ناحيه چشم    47
۳-۴-۲- ويژگي‏هاي ناحيه چهره و سر    55
۳-۵- تشخيص کاهش هوشياري    58
۳-۵-۱- سيستم خبره فازي    58
۳-۵-۲- توليد خروجي نهايي    64
۴- نتايج آزمايش‏ها و ارزيابي سيستم    69
۴-۱- نحوه آزمايش سيستم    69
۴-۲- معيار‏هاي ارزيابي    72
۴-۳- آشکارسازي چهره    73
۴-۴- رديابي چهره    75
۴-۵- استخراج ويژگي‏هاي ناحيه چشم    77
۴-۶- استخراج ويژگي‏هاي ناحيه سر و چهره    82
۴-۷- تشخيص کاهش هوشياري    86
۴-۸- ارزيابي کلي سيستم و الگوريتم‏ها    93
۴-۸-۱- بررسي سرعت پردازش سيستم پيشنهادي    93
۴-۸-۲- بررسي پيچيدگي محاسباتي الگوريتم‏ها    94
۵- نتيجه‏گيري و پيشنهادات    95
۶- مراجع    99
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت